Etter halvannet års prøveperiode skal Statens vegvesen gjennomføre en evaluering av prøveordningen på hovedveien mellom Løten og Elverum. Foto: Henrik Jonassen/SD
Etter halvannet års prøveperiode skal Statens vegvesen gjennomføre en evaluering av prøveordningen på hovedveien mellom Løten og Elverum. Foto: Henrik Jonassen/SD

Her blir det halv pris på bompenger

Prøveordningen varer i ett og et halvt år.

De siste årene har vi sett en omfattende økning i bompengebetaling på norske veier. Dette har ført til protester og aksjoner flere steder.

Innkrevingen av bompenger har også ført til endret trafikkmønster på endel veier. Mange bilister har valgt å kjøre lokale småveier i stedet for hovedveier, for å spare penger.

Her har også politikerne kommet på banen, med bevilgninger. En av strekningene som nyter godt av det er hovedveien mellom Løten og Elverum, riksvei 3/25.

Utfordringer for voksne og barn

Fra fredag 19. februar kl. 12.00 blir det halv takst på denne strekningen. Bilistene på sideveien slipper å betale. Dette er en prøveordning som varer i ett og et halvt år.

– Vi har sett at bompengeinnkreving på sidevei har gitt utfordringer for både voksne og barn som bor og ferdes langs disse veiene. Blant annet har sideveien mellom Løten og Elverum fått mer trafikk. Derfor halverer vi nå bompengetakstene på hovedveien for å se virkningen av dette. Prøveordningen er til glede for dem som skal på vinterferie og kjører denne veien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, i en pressemelding.

Innførte bompenger for elbil – og de øker kjapt

Folkeaksjonen nei til bompenger på stand med logoer og flagg. De siste årene har det blitt langt større fokus på dette blant mange norske bilister. Foto: Frode Hoff / TV 2
Folkeaksjonen nei til bompenger på stand med logoer og flagg. De siste årene har det blitt langt større fokus på dette blant mange norske bilister. Foto: Frode Hoff / TV 2

Forlenge varigheten?

Innlandet fylkeskommune har som garantist for bompengelånet nå gitt sin tilslutning til en slik prøveordning.

Etter halvannet års prøveperiode skal Statens vegvesen gjennomføre en evaluering. Som en del av evalueringen skal de vurdere om midlene som er satt av til prosjektet gir økonomisk handlingsrom til å forlenge varigheten av prøveordningen utover den første perioden.

NAF advarer: Bompenger skviser ut de som ikke har noe valg

Fakta om midlene til riksvei 3/25:

  • I statsbudsjettet for 2021 er det satt av til sammen 296 millioner kroner til å redusere takstene på og langs denne veien.
  • 83 millioner kroner er allerede gått til å sikre en videre utsettelse av innkreving i bomstasjon på sidevei. I tillegg ble det satt av 213 millioner kroner til å redusere bompenger i tråd med regjeringens bompengeavtale fra 2019.
  • I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021 har Stortinget fremmet ønske om å innføre en prøveordning med halv takst på hovedvei og fritak i bomstasjon på sidevei.
  • Innlandet fylkeskommune har som garantist for bompengelånet gitt sin tilslutning til prøveordningen.

Vil femdoble bompengene på enkelte dager

Video: Varsler deg før du plutselig møter elgen