Halvparten av eierne er redde for å gå tom for strøm

Og dette sier de som har bensin- eller dieselbil.

STOPPER? Det er fortsatt en betydelig grad av rekkeviddeangst hos dem som kjører elbil. Det viser en ny undersøkelse fra NAF.
STOPPER? Det er fortsatt en betydelig grad av rekkeviddeangst hos dem som kjører elbil. Det viser en ny undersøkelse fra NAF.

Rekkeviddeangst har vært et begrep helt siden elbilene begynte å komme på markedet. I starten var det også høyst reelt. Elbilene gikk kort (og mye kortere enn de offisielle tallene tilsa), dessuten var det langt mellom ladestasjonene. I sum ingen god kombinasjon.

Men hvordan står det til med begrepet rekkeviddeangst i 2023? Det har NAF sett nærmere på og det de har funnet ut vil nok overraske mange.

Blant dem som eier en elbil, svarer så mye som halvparten at de frykter å gå tom for strøm på langtur.

Tre av fire er redde

– Elbilene får stadig bedre rekkevidde og raskere lading, men rekkeviddeangsten er ikke død. Når selv halvparten av elbilistene frykter å kjøre strømtom på langturen, viser det at det fortsatt er usikkerhet om både rekkevidde og lademuligheter, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Ikke overraskende er tallet enda høyere blant dem som i dag kjører bensin- eller dieselbil.

Hele tre av fire av dem som ikke eier en elbil i dag er redde for å kjøre en elbil strømtom på langtur.

Derfor må stadig flere ringe etter veihjelp

HENGER IGJEN: Elbilene får stadig bedre rekkevidde og raskere lading, men rekkeviddeangsten er ikke død. Når selv halvparten av elbilistene frykter å kjøre strømtom på langturen, viser det at det fortsatt er usikkerhet om både rekkevidde og lademuligheter. (Foto. NAF/Motor)
HENGER IGJEN: Elbilene får stadig bedre rekkevidde og raskere lading, men rekkeviddeangsten er ikke død. Når selv halvparten av elbilistene frykter å kjøre strømtom på langturen, viser det at det fortsatt er usikkerhet om både rekkevidde og lademuligheter. (Foto. NAF/Motor)

Ny målemetode

– Rekkeviddeangsten lever i beste velgående og er en brems i overgangen til elbil, sier Sødal, i en pressemelding.

I starten ble rekkevidden målt etter den såkalte NEDC-normen. Den var rett og slett urealistisk og ga et feilaktig bilde av hvor langt elbilene faktisk kunne gå. Nå er den erstattet av den langt strengere og mer realistiske WLTP-målemetoden. Men heller ikke denne kan brukes som en absolutt fasit.

Rekkevidden på alle biler varierer etter vær og føreforhold. I Norge er det særlig kalde vinterdager som gir mange elbilister en overraskelse i hvor mye rekkevidden blir redusert.

Mange flere trenger hjelp - de med elbil har særlig et problem

GÅR KORTERE: Vinter og kulde påvirker rekkevidden til elbilene mye. Her fra NAF og Motors vintertest tidligere i år.
GÅR KORTERE: Vinter og kulde påvirker rekkevidden til elbilene mye. Her fra NAF og Motors vintertest tidligere i år.

Verdens største test

NAFs store elbiltester viser en reduksjon mellom 4 og 36 prosent i normale norske vintertemperaturer for de nær 100 bilmodellene de har testet. Også i kjølig sommervær påvirkes rekkevidden.

– Usikkerheten er størst blant de som ikke har kjøpt seg elbil ennå. Det å bli trygg på å komme fram er viktig for at folk skal føle at overgangen til elbil er enkel. Rekkevidden betyr fortsatt mye, sier Sødal.

Tirsdag 6. og onsdag 7. juni er det for øvrig igjen duket for verdens største elbiltest, El Prix. Da skal 33 elbilnyheter testes i norsk sommervær. Både rekkevidden og hvor fort bilene lader testes. Vi i Broom er blant dem som skal være med her og vi kommer naturligvis med fyldig dekning av testen.

Åtte berginger på tre uker – da sa forsikringsselskapet stopp

Video: Her er det snart stopp i den store rekkeviddetesten