Bent Monsbakken (t.v.) og Dag Aarskog, begge overleger og spesialister i psykiatri ved Sykehuset Innlandet Reinsvoll, er opprørte over de nye førerkortforskriftene.  (Foto: Fotograf:Foto: Brynjar Eidstuen, oa.no/ANB)
Bent Monsbakken (t.v.) og Dag Aarskog, begge overleger og spesialister i psykiatri ved Sykehuset Innlandet Reinsvoll, er opprørte over de nye førerkortforskriftene. (Foto: Fotograf:Foto: Brynjar Eidstuen, oa.no/ANB)

Frykter at titusener vil miste førerkortet

Nye forskrifter vil gi store konsekvenser.

- Titusener kan miste førerkortet med de nye strenge førerkortforskriftene, sier psykiaterne Bent Monsbakken og Dag Aarskog og roper et kraftig varsko.

I to oppslag har Oppland Arbeiderblad omtalt de nye førerkortforskriftene.

Nye EU-direktiv

Der stilles det strengere krav for å beholde førerkortet for såvel eldre sjåfører som mennesker med psykiske lidelser. De strengere reglene er en konsekvens av et EU-direktiv.

Både lege, psykolog og optiker har meldeplikt til Fylkesmannen når de finner at personen det gjelder ikke fyller kravene til førerkort, eller trenger dispensasjon for å beholde det, i følge rådgiver hos Fylkesmann, Jens Christian Bechensten.

- Et overgrep

To overleger og spesialister i psykiatri ved Sykehuset Innlandet Reinsvoll, Bent Monsbakken og Dag Aarskog, kaller de nye forskriftene gjeldende for psykiatriske pasienter, for et overgrep og en krenkelse av menneskerettighetene.

De mener det blir helt feil å behandle en hel gruppe mennesker ut fra at de tilhører en diagnosegruppe, og at de ikke behandles individuelt. De viser også til at det ikke er pasientens kjøreadferd som er årsak til at man fratas sertifikatet, men vedkommendes diagnose.

Dramatisk

For mange vil det å bli fratatt førerkortet være svært dramatisk. De reagerer også på at de som leger, med taushetsplikt, er pålagt å rapportere om pasienten til Fylkesmannen.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa lanserte nylig også forslaget om dobbelt prikkbelasting for unge bilførere ut fra statistikken som viser at 18-19-årige menn har ti ganger høyere risiko for å dø i trafikken enn eldre menn.

Her kan du diskutere saken i oa.no