FrP ut av regjering – det kan bety dyrere elbiler

– Vi er stolt over å være bilistenes parti!

Denne uken ble det kjent at FrP trekker seg fra regjeringen. NAF mener det betyr en usikker tid for norske bilavgifter. FrP ønsker nemlig å gradvis innføre moms elbilene, et forslag Arbeiderpartiet allerede har fremmet i Stortinget. F.v: Gisle Saudland, Morten Stordalen og Bård Hoksrud.
Denne uken ble det kjent at FrP trekker seg fra regjeringen. NAF mener det betyr en usikker tid for norske bilavgifter. FrP ønsker nemlig å gradvis innføre moms elbilene, et forslag Arbeiderpartiet allerede har fremmet i Stortinget. F.v: Gisle Saudland, Morten Stordalen og Bård Hoksrud.

Denne uken sprakk nyheten om at Fremskrittspartiet (Frp) velger å tre ut av regjeringen.

Utover enkeltsaken om IS-kvinnen som ble hentet inn til landet, mener FrP-leder Siv Jensen at politikken over tid har blitt preget av for mange grå kompromiss.

Samtidig understreker Jensen at hun er stolt over alle gjennomslagene partiet har fått etter drøyt seks år i regjering. Under en pressekonferanse tidligere denne uken, poengterte den avtroppende finansministeren blant annet det store løftet knyttet til bil og samferdsel.

FrP sin samferdselspolitiske talsmann, Morten Stordalen, forteller til Broom at partiet har en lang liste over konkrete tiltak.

– Når man ser på det vi har fått til, syns jeg det er grunn til å være stolt. Jeg tør påstå at FrP er det eneste partiet som tar bilistene på fullt alvor, samt anerkjenner at bil er mer enn bare et transportmiddel. Bil er også kultur, sier Stordalen.

Denne uken ble det klart: Fremskrittspartiet forlater regjeringen. Foto: Scanpix
Denne uken ble det klart: Fremskrittspartiet forlater regjeringen. Foto: Scanpix

Bygger vei som aldri før

Overordnet trekker Stordalen frem at samferdselsbudsjettet har økt med over 80 prosent med FrP i regjering, og at det bygges veier som aldri før.

– I tillegg reduseres vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet for første gang på flere tiår. Opprettelsen av veibyggingsselskapet Nye Veier, har sørget for at vi bygger både raskere og billigere enn før. Når Nye Veier kommer i mål med prosjektene sine, har de spart samfunnet for om lag 28 milliarder kroner, samtidig som byggetiden er halvert, forteller Stordalen og supplerer:

– Besparelsen Nye Veier har gjort, tilsvarer prisen for rundt 100 kilometer med firefelts motorvei. Veier bygges nå med fire felt fremfor to, og med fartsgrense på 110 km/t i stedet for 90 km/t.

Ketil Solvik-Olsen oppsummere fire år i regjering: – Det har blitt enklere å være bilentusiast

Siden regjeringsskifte i 2013 har samferdselsbudsjettet økt med over 80 prosent. Foto: Scanpix
Siden regjeringsskifte i 2013 har samferdselsbudsjettet økt med over 80 prosent. Foto: Scanpix

Reduserte avgifter

Foruten en massiv veiutbygging, har bilavgiftene falt kraftig siden FrP entret regjeringskontorene tilbake i 2013.

Morten Stordalen er samferdselspolitisk talsmann i FrP.
Morten Stordalen er samferdselspolitisk talsmann i FrP.

– Vi har redusert både engangsavgiften, årsavgiften og omregistreringsavgiften, sistnevnte med mer enn 40 prosent. I 2013 utgjorde inntektene fra bilrelaterte avgifter om lag 62 milliarder kroner. Nå har de falt, og anslås til vel 42 milliarder kroner i forslag til statsbudsjett for 2020.

Selv om FrP nå trer ut av regjering, forsikrer Stordalen at partiet vil fortsette satsningen vi har sett på samferdsel de siste årene.

– Jeg kan garantere at vi i opposisjon også vil være bilistenes og bilentusiastenes venn, sier Stordalen til Broom.

Nå er det åpnet for personlige bilskilt i Norge

Reduserte bilavgifter har vært et viktig satsningsområde for FrPs tid i regjering. Her er det ikke bare lavutslippsbiler som har blitt rimeligere, det har også sportsbiler som BMW M2.
Reduserte bilavgifter har vært et viktig satsningsområde for FrPs tid i regjering. Her er det ikke bare lavutslippsbiler som har blitt rimeligere, det har også sportsbiler som BMW M2.

Kan bli dyrere elbiler

I kjølvannet av Fremskrittspartiets exit, har det dukket opp flere spørsmål omkring bilavgifter og hvorvidt norske bilister vil merke noen forskjell med den kommende mindretallsregjeringen.

NAF mener norske bilavgifter går en uklar tid i møte. Spesielt gjelder det for elbilene:

Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, mener FrPs exit kan skape usikkerhet om prisen på elbil.
Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, mener FrPs exit kan skape usikkerhet om prisen på elbil.

– Hva som skjer med bilavgiftene er nå svært usikkert. Granavolden-plattformen sier at elbiler skal være avgiftsfrie ut denne stortingsperioden. Men FrP har flere ganger signalisert at de ønsker avgifter på elbiler, forteller Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Hun legger til:

– Arbeiderpartiet foreslo i sitt alternative budsjett moms på elbiler over 600.000 kroner. I teorien kan partiene på Stortinget samle seg mot regjeringen og innføre moms på elbiler. Imidlertid må FrP bli enige med regjeringen om budsjettet, så dette blir trolig en forhandlingssak, mener Ryste.

Ny ordning gir elbileierne prissjokk

Porsches første elbil Taycan er akkurat i Norge. Den har startpris på 899.000 kroner, men kan bli betydelig dyrere hvis eller når det blir moms på elbiler.
Porsches første elbil Taycan er akkurat i Norge. Den har startpris på 899.000 kroner, men kan bli betydelig dyrere hvis eller når det blir moms på elbiler.

Vil innføre elbil-moms

FrPs samferdselspolitiske talsmann, Morten Stordalen, bekrefter at partiet ønsker å innføre moms på elbiler, gradvis.

– Milliardene staten bruker på momsfritak på elbil i dag, vil vi heller bruke på bompenge-kutt, svarer Stordalen.

Hvorvidt FrP vil stemme for Arbeiderpartiets forslag, om å innføre moms på elbiler over 600.000 kroner, vil han ikke bekrefte eller avkrefte.

Bompenger skremmer bort elbil-kundene

Norge er nummer én i verden på elbil. Avgiftsfritak og en rekke bruksfordeler har vært viktige bidragsytere for det eventyrlige salget. Foto: Scanpix
Norge er nummer én i verden på elbil. Avgiftsfritak og en rekke bruksfordeler har vært viktige bidragsytere for det eventyrlige salget. Foto: Scanpix

Statsbudsjettet har godbiter for mange bilinteresserte

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener det bør bli billigere å kjøre dieselbil: