Frikjent i retten: Lov å bruke mobilen når du står i kø

Fikk gebyr, men nektet å godta det.

For første gang har lagmannsretten konkludert at det er lov å bruke mobilen – når bilen står stille i kø. Illustrasjonsfoto: Broom
For første gang har lagmannsretten konkludert at det er lov å bruke mobilen – når bilen står stille i kø. Illustrasjonsfoto: Broom

OPPDATERING: Denne saken ble anket til Høyesterett, som kom til motsatt konklusjon av Tingretten. Høyesterett slo fast at det regnes som "kjøring" selv om bilen står stille i kø, også om motoren er avslått her.

Det er som kjent strengt forbudt å bruke håndholdt mobiltelefon i bil under kjøring.

Brudd straffes med bot på 1.700 kroner og to prikker i førerkortet.

Nå har imidlertid lagmannsretten for første gang konkludert i to nesten identiske saker, at det er lov å bruke mobilen – når bilen står stille i kø.

Her har et flertall, to av tre fagdommere, konkludert med at det ikke er ulovlig å bruke telefonen når bilen står stille i kø, eller når man venter på rødt lys, og bilen slår av motoren.

Det er nettstedet Motor.no som først omtalte saken.

Frikjent for mobilbruk

Det er Borgarting lagmannsrett som har tatt stilling i to konkrete saker, hvor spørsmålet har dreid seg om hvordan man tolker begrepet «under kjøring».

Rettens flertall viser til legalitetsprinsippet, om at folk flest oppfatter at en bil ikke er «under kjøring» når den står stille.

– Selv om hensynet til trafikksikkerhet tilsier at førerens fokus er på trafikkbildet også når bilen har et trafikalt stopp, legger vi til grunn at risikoen og skadepotensialet ved føring av motorvogn er klart mindre når bilen står stille enn når den er i bevegelse, skriver lagmannsrettens flertall til Motor.

Det var i fjor sommer at en 21 år gammel kvinne ble tatt av politiet for å sende en melding på telefonen – i stillestående kø. Politiet ga henne et forelegg på 1.700 kroner, noe kvinnen nektet å vedta. Saken havnet videre i retten, som frikjente henne.

Nye regler for mobilbruk i bil

Selv om to av tre fagdommere har konkludert at det ikke er ulovlig å bruke telefonen når bilen står stille i kø, er ikke den tredje dommeren enig. Det er heller ikke Vegdirektorat, som tidligere har konkludert at begrepet «kjøring» også gjelder ved stans i trafikken, og at stans for kø og rødt lys dermed regnes som kjøretøy i bevegelse. Foto: Scanpix
Selv om to av tre fagdommere har konkludert at det ikke er ulovlig å bruke telefonen når bilen står stille i kø, er ikke den tredje dommeren enig. Det er heller ikke Vegdirektorat, som tidligere har konkludert at begrepet «kjøring» også gjelder ved stans i trafikken, og at stans for kø og rødt lys dermed regnes som kjøretøy i bevegelse. Foto: Scanpix

Motoren var slått av

Den andre lignende saken, som også førte til frikjennelse i lagmannsretten, skjedde i fjor høst.

Da ble en 42 år gammel mann tatt for å bruke mobiltelefonen på rødt lys i Oslo sentrum. Mannen ble først dømt til å betale en bot på 2.000 kroner av Oslo tingrett. Men nå er han altså frifunnet av lagmannsretten.

I begge tilfellene skal det sies at motoren på bilene har vært avslått på grunn av auto start/stopp-funksjonen.

Ifølge Motor, har nå påtalemyndigheten anket de to dommene inn for Høyesterett. De har ennå ikke avgjort om de vil behandle sakene. Men inntil det er avklart, er ikke dommen å regne som rettskraftig.

Trygg trafikk er bekymret over skjermbruk i bilen

Lanserer tidenes mest avanserte modell: