Her går det nok litt for fort... Foto: Istock/Darwel
Her går det nok litt for fort... Foto: Istock/Darwel

Forsikringen avslører: Så mye råkjører norske bilister

Har samlet data fra 200.000.000 kjørte kilometer.

– Meldingen fra Volvo om at ingen av deres modeller skal ha toppfart høyere enn 180 km/t fra og med 2021-modellene har satt ny fart på diskusjonen om hvor fort Ola Nordmann faktisk kjører – og hvor mye høy fart betyr som ulykkesårsak.

Men hvor fort kjører vi faktisk? Broom har spurt Fremtind Forsikring, som er et av landets største skadeforsikringsselskaper. Selskapet har samtidig unik informasjon om blant annet hastigheter gjennom sin smarte bilforsikring.

Her belønnes førerne for sikker kjøring med god flyt, og bileieren betaler bare for faktisk årlig kjørelengde – ikke som før med fast anslag på for eksempel 15.000 eller 20.000 kilometer.

200 millioner kjørte kilometer

– Har du her anslått 16.000 kilometer, men kjører bare 12.000, får du penger tilbake for de 4.000 kilometerne du har kjørt kortere. Har du et uhell etter å ha kjørt 19.000 kilometer, får dette ingen andre konsekvenser enn at betaling for faktisk kjørelengde øker med de 3.000 ekstra kilometerne, sier Svein Skovly, leder innovasjonslab i Fremtind Forsikring,

Brikken som sitter i bilen sender kontinuerlig informasjon til forsikringsselskapet om kjørelengde – og om hvor fort bilen faktisk til enhver tid kjører.

– Vi har nå samlet detaljert informasjon om mer enn 200 millioner kjørte kilometer med 20.000 biler, en bilpark som må sies å være representativ for den norske bilparken totalt, sier Skovly.

Filmet mens de råkjørte – så fikk politiet tak i videoen...

750.000 km over 180

Han legger til:

– Denne datamengden gjør det mulig å se flere interessante mønstre. Vi ser for eksempel at til tross for at de aller fleste kjører med god flyt, er det mange uhell som kan knyttes direkte til uoppmerksomhet, eksempelvis påkjørsel bakfra, rygging og påkjørsel av parkerte biler. Vi ser dessuten at det kjøres til dels svært fort.

At 267 av 20.000 biler har kjørt over 180 km/t i nesten 4.000 kilometer høres kanskje ikke så dramatisk mye ut, og utgjør bare 1,3 prosent av de 20.000 bilene.

Men omregnet til hele den norske personbilparken, vil dette si at av 2,8 millioner biler, kan hele 36.000 biler ha kjørt over 180 km/t i 750.000 kilometer!

Snart vil "alle" følge fartsgrensen

110 km/t er høyeste tillatte hastighet på norske veier. Men mange kjører mye fortere enn det. Foto: Scanpix
110 km/t er høyeste tillatte hastighet på norske veier. Men mange kjører mye fortere enn det. Foto: Scanpix

Over 130 er risikosport

– Da begynner det virkelig å bety noe, sier Skovly.

Han understreker at forsikringsselskapet ikke vet hvor disse bilene kjørte så fort, men legger til at det er nødvendig å bevare et sterkt fokus på fart.

– Dette er et tema vi lenge har jobbet mye med, og vi må nå gå enda tettere inn på dette. Alle er jo enige om hva høy fart betyr som ulykkesårsak, og selv i fri fart-landet Tyskland sier myndighetene at hastigheter over 130 km/t er risikosport, sier han videre.

Nest størst

– Høyeste fartsgrense i Norge er som kjent 110 km/t. Av våre 20.000 biler har mer enn 15.000 – eller tre av fire - kjørt over 110-grensen. Dette bekrefter hvor viktig det er å ha sterkt fokus på dette området også i tiden som kommer, legger Skovly til.

– Kongstanken med smarte og bruksbaserte forsikringer er å ta i bruk ny teknologi og lage forsikringstjenester basert på folks behov og atferd. På den måten kan vi hjelpe folk til å ta trygge valg i hverdagen og i trafikken, noe vi er sikre på vil få ned antall ulykker på sikt. I tillegg til fart, har vi satt ekstra fokus på temaet uoppmerksomhet og distraksjon, og jobber aktivt med løsninger for å redusere dette problemet.

– Med smart bilforsikring vil vi stimulere til en defensiv kjørestil med god flyt. Dette er samtidig en "grønn" og miljøvennlig kjørestil, noe vi absolutt ønsker økt bevissthet omkring, slutter Svein Skovly.

Hver fjerde unge bilist har kjørt altfor fort

Se video: Slik stopper de råkjørerne