Å skilte ned 80-sonene til 70-soner er blant tiltakene som kan bidra til å oppnå den såkalte Nullvisjonen, at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i den norske trafikken. Foto: Scanpix.
Å skilte ned 80-sonene til 70-soner er blant tiltakene som kan bidra til å oppnå den såkalte Nullvisjonen, at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i den norske trafikken. Foto: Scanpix.

Foreslår å sette ned fartsgrensene på norske veier

Målet er å redde liv.

De generelle fartsgrensene i Norge er på 50 km/t i tettbygde strøk – og 80 km/t utenfor tettbygde strøk.

Men dette kan det bli en endring på. I en rapport laget av Transportøkonomisk Institutt (TØI) for Vegdirektoratet, går det fram at det vil være mulig å spare mange liv ved å sette ned fartsgrensene.

Konkret ved at 80-sonene omgjøres til 70-soner og at 50-sonene skiltes om til 40-soner. Dessuten at man omgjør 60-soner til 50-soner.

Oppfylle Nullvisjonen

I rapporten framgår det at man ved en slik endring, vil kunne redusere antallet drepte i trafikken med mellom 20 og 35.

Det er nettstedet dinside.no som først skrev om dette.

Rapporten ble bestilt med tanke på hva som skal til for å oppfylle Nullvisjonen for drepte og skadde i trafikken.

Denne danner grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. I Nullvisjonen heter det at transportsystemet, transportmidlene og regelverket for atferd skal utformes på en måte som fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene. Den skal i størst mulig grad medvirke til at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader eller død.

Slik skal biler og lastebiler "snakke sammen"

100 km/t var lenge høyeste fartsgrense på norske veier, for fire år siden ble dette øket til 110 km/t. Foto: Scanpix.
100 km/t var lenge høyeste fartsgrense på norske veier, for fire år siden ble dette øket til 110 km/t. Foto: Scanpix.

Skaffe seg kunnskap

Som et skritt i retning av nullvisjonen har regjeringen i Nasjonal transportplan 2010-2019 satt som mål at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres med minst en tredel innen 2020.

En måte å få til det på, er altså å senke fartsgrensene.

– Vi har bestilt rapporten for å skaffe oss kunnskap om hva som eventuelt er mulig å gjøre med fartsgrensene i framtiden. I en annen rapport har vi sett på hva som skjer dersom vi setter ned farten fra 80 til 70 km/t på 10.000 kilometer av veinettet. Rapporten vil være med på å danne grunnlaget for en diskusjon dersom vi skal lage forslag til nye fartsgrensekriterier, sier Arild Ragnøy i Vegdirektoratet, til dinside.no.

Her går det helt galt i 70 km/t

Innførte 110-soner

Det er for øvrig Samferdselsdepartementet som har siste ord her, de vil avgjøre om fartsgrensene skal settes ned eller ikke.

Fartsgrensene i Norge varierer i dag fra 10 til 110 km/t. Etter at 90 km/t lenge var høyeste fartsgrense her til lands, ble den første strekningene skiltet med 100 km/t tilbake i år 2000.

I juni 2014 ble så 110-sonene innført, på enkelte motorveistrekninger.

LES OGSÅ: Disse bilmerkene bulkes mest

Se video: Dette er Vegvesenets nye superscanner