Det blir for vanskelig å bøtelegge røyking i bilen, mener Helse  og Omsorgsdepartementet. Foto: Terje Pedersen/ANB
Det blir for vanskelig å bøtelegge røyking i bilen, mener Helse og Omsorgsdepartementet. Foto: Terje Pedersen/ANB

Forbudt å røyke i bilen?

Nå har politikerne konkludert

Helsedepartementet arbeider nå med en ny tobakksforebyggende strategiplan, en plan som skal være klar i løpet av året. Det skriver siste.no

Tidligere statssekretær i helsedepartementet, Roger Ingebrigtsen, har tidligere uttalt til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) at det muligens ville skje at et røykeforbud i biler, for å beskytte barn mot passiv røyking, ville bli diskutert. Nå er det imidlertid klart at det ikke blir et forbud mot bilrøyking her til lands.

– Vanskelig å sanksjonere

– Det blir ikke et lovforbud mot røyking i bil. Det er vanskelig å sanksjonere mot, og det vil gripe veldig inn i folks private sfære. Men barn må ha rett til å vokse opp i et røykfritt miljø.

Her må samfunnet og vi politikere, men også alle som er i nærheten av barn være med og ta et ansvar for det, sier statssekretær Ragnhild Mathisen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

100.000 barn

Hun viser til at 100.000 barn i Norge utsettes for passiv røyking.

– Dette er et veldig høyt tall, og et problem vi må ta tak i. Barn er ofte prisgitt de valg som vi voksne tar for dem, og sånn sett har voksne et betydelig ansvar for å bidra til å sørge for at barn kan vokse opp i et røykfritt miljø. Dette er ting vi er opptatt av når vi jobber med ny tobakksstrategi, sier Mathisen.

Heller ikke forbud i hjemmene

– Hva gjør dere konkret med dette i forhold til den nye strategiplanen?

– Vi har mange innspill vi har fått til vurdering, jeg kan ikke konkludere nå hva vi kommer til å ende opp med. Vi må se på hvordan vi som samfunn kan legge til rette for at barn i størst mulig grad kan vokse opp i røykfritt miljø, og så får vi komme tilbake til hvordan vi helt konkret kan gjøre det, sier Mathisen.

Også et forbud mot røyking i privathjem har vært diskutert fra ulike hold. Dette blir det heller ikke noe av, noe departementet har signalisert lenge.

WHO evaluerte i fjor innsatsen mot tobakksbruk i Norge. Blant anbefalingene etter evalueringen er nettopp at barn må beskyttes bedre mot passiv røyking.

Les mer om bil og motor på siste.no

Se også: Raser mot bussjåfør som fortsetter å prate i mobilen