Forbrukerrådet advarer: Her er fellene du bør passe deg for

Privatleasing av bil har økt kraftig.

Mange velger å lease bil, i stedet for å kjøpe. Det gir flere fordeler, men også potensielle ulemper. Illustrasjonsfoto.
Mange velger å lease bil, i stedet for å kjøpe. Det gir flere fordeler, men også potensielle ulemper. Illustrasjonsfoto.

Stadig flere velger å lease bil, i stedet for å kjøpe. Lenge var det hovedsakelig firmaer som benyttet seg av leasing. Men de siste årene har et økende antall privatpersoner valgt å gjøre dette.

Tall fra Forbrukerrådet viser at det i fjor ble inngått 34.000 private leasingkontrakter, en økning på hele 36 prosent sammenlignet med 2016. Og det meste tyder på at privatleasing vil fortsette å øke i popularitet.

Men hvor mange forbrukere kjenner egentlig til hva en leasingavtale innebærer av rettigheter, plikter og risiko?

Ifølge Forbrukerrådet har mange begrensede kunnskaper om privatleasing. Dette er bakgrunnen for at Forbrukerrådet vil publisere en stor privatleasing-guide senere i oktober. Målet med guiden er at den skal bli et nyttig verktøy for alle som vurderer privatleasing.

I forkant av dette har Forbrukerrådet nå gått ut med en artikkel, ment for de som allerede har bestemt seg for å lease bil.

Her peker de på flere potensielle snubletråder i leasingverdenen. Disse kan i verste fall føre til ubehagelige, økonomiske overraskelser.

Forbrukerrådet har plukket ut sju fallgruver, som forbrukerne bør være ekstra oppmerksomme på:

Her kan du lese mer om dette hos Forbrukerrådet:

1. Du inngår en dyr og dårlig avtale:

Den største fellen er selvsagt å signere en dårlig leasingavtale, der du betaler en altfor høy totalpris. Totalprisen består av startleie, etableringsgebyr og månedsleie for hele leieperioden. For å redusere risikoen for å ende opp med den dårlig avtale, bør du aldri velge første og beste leasingtilbud. I stedet bør du sette av tid til å kikke nærmere på mange tilbud.

Det aller beste er om du lykkes med å innhente sammenlignbare tilbud fra flere aktører. Husk at det er totalprisen du må sammenligne, ikke månedsleien.

Hvordan unngå fellen: Innhent og vurdér flere tilbud. Sammenlign totalpris.

Å lease bilen kan faktisk være dyrere enn å eie den

2. Du glemmer å gjennomføre service:

Forbrukerrådet anbefaler alle som er opptatt av driftssikkerhet og forutsigbarhet å følge bilens serviceintervaller. Hopper du over en service, øker risikoen for at kostbare feil oppstår. Samtidig øker risikoen for at garantikrav og reklamasjonskrav avvises.

Hvis selger kan påvise årsakssammenheng mellom en oppstått feil og manglende service, vil ditt krav normalt avvises. Hvis du velger å lease en bil, er det enda viktigere at du følger bilens serviceintervaller. Hopper du over service, risikerer du ikke bare overnevnte problemstilling. I tillegg risikerer du å motta et pengekrav når leasingbilen skal leveres. Dette fordi en bil uten full servicehistorikk normalt vil ha en lavere verdi enn en bil med komplett stemplet servicehefte.

I tillegg til at du vil bli fakturert for dette verditapet, vil du måtte betale for servicene du har hoppet over.

Hvordan unngå fellen: Gjennomfør alle forskrevne servicer. Vær oppmerksom på at noen leasingkontrakter har føringer for hvilke verksteder som skal brukes til service.

Så lett er det å jukse med serviceheftet

Å droppe service på en leasingbil kan bli en kostbar besparelse. Foto: Newspress.
Å droppe service på en leasingbil kan bli en kostbar besparelse. Foto: Newspress.

3. Bilen stjeles, brenner eller kondemneres:

Hvis leasingbilen blir stjålet, brenner eller må kondemneres som følge av kollisjon, risikerer du å tape den såkalte startleien (også kalt forskudd, forskuddsleie, engangsbeløp, kontantandel).

Selv du som leasingtager normalt selv betaler for bilforsikringen – og selv vil måtte betale eventuelle egenandeler og bonustap – vil forsikringsoppgjøret gå til bilens eier – leasingselskapet. De færreste leasingselskaper har ordninger som sikrer deg at du får tilbake deler av startleien i slike tilfeller.

Noen leasingselskaper lover at du vil få med deg deler av startleien, men kun om du inngår en ny leasingkontrakt.

Hvordan unngå fellen: Inngå avtale med leasingselskap som lover at du får tilbake riktig andel av startleie ved kondemnering. Alternativt kjøp en forsikringsavtale som inneholder startleie-forsikring, eller be om en leasingavtale uten startleie/med så lav startleie som mulig.

Dobling i privatleasing – på bare to år

4. Du blir nødt til å si opp kontrakten før tiden:

Hvert år er det mange forbrukere som av ulike årsaker blir nødt til å tre ut av sine leasingavtaler før avtaleperioden utløper. I noen tilfeller er det økonomiske problemer som følge av arbeidsledighet eller skilsmisse som ligger bak. I andre tilfeller har det oppstått endrede bilbehov, eksempelvis som følge av familieforøkning.

Hvis du blir nødt til å terminere avtalen, vil du tape startleien. I tillegg risikerer du å måtte betale for tap din oppsigelse påfører leasingselskapet, oppad begrenset til seks månedsleier etter at bilen er levert. For å unngå dette, forsøker mange leietagere i stedet å få tak i en ny leietager som er villig til å overta leasingavtalen, et såkalt debitorskifte.

Det kan imidlertid være utfordrende å finne en ny leietager som er villig til å overta avtalen og dermed forplikte seg til å betale samme månedsleie som deg. I motsetning til deg, som fikk utlevert en ny bil, vil neste leietaker jo overta en bruktbil. Å finne en ny leietaker som i tillegg er villig til å betale deg hele eller deler av startleien du opprinnelig betalte, kan være enda vanskeligere.

Hvordan unngå fellen: Tenk nøye gjennom bilbehov, familiesituasjon og privatøkonomi før du signerer en leasingavtale. Be om en leasingavtale uten startleie eller med så lav startleie som mulig.

Derfor er det så mange tre år gamle bruktbiler til salgs

Bil-behovet kan forandre seg i løpet av leasingperioden, det kan også gi problemer.
Bil-behovet kan forandre seg i løpet av leasingperioden, det kan også gi problemer.

5. Du kjører lengre enn avtalt:

Når du leaser en bil, avtaler du en årlig kjørelengde med leasingselskapet, ofte 15.000 km per år. Hvis du eksempelvis bytter jobb eller flytter, oppstår en risiko for at du får behov for å kjøre mer enn avtalt. Hvis du kjører mer enn avtalt, uten å informere leasingselskapet, vil du måtte betale for såkalte «overkjørte kilometer» når du leverer bilen. Ved en pris på eksempelvis 2 eller 3 kr per kilometer, vil dette kunne bli kostbart.

Et alternativ til å betale for overkjørte kilometer, er å kontakte leasingselskapet og be om å få oppjustert kjørelengden til neste trinn (typisk 5.000 km mer per år). Hvis leasingselskapet aksepterer forespørselen, vil du måtte betale økt månedsleie.

Hvordan unngå fellen: Gjør en grundig analyse av ditt kjørelengde-behov før du avtaler kjørelengde.

– Det har aldri vært mer skummelt å kjøpe ny bil

6. Du får en stor påkost-regning:

Når du leverer leasingbilen etter endt leieperiode, vil den bli taksert. Såkalt «normal slitasje» vil bli akseptert, men hvis du har påført bilen «unormal slitasje», vil du måtte betale påkost. Unormal slitasje kan være bulker, riper, steinsprut-skader på lakk og glass, skader på felger, nedslitte dekk, skader på interiør samt ubehagelig lukt grunnet røyking, hund eller katt.

En del forbrukere har opp gjennom årene mottatt ubehagelig høye påkost-regninger i sammenheng med innlevering av leasingbil. Problemet med store påkost-regninger har imidlertid avtatt fordi alle seriøse leasingselskaper i dag aksepterer bruk av en uavhengig tredjepartstakst hvis det skulle oppstå konflikt rundt påkost-beløpet.

Hvordan unngå fellen: Be om å få se leasingselskapets retningslinjer for unormal slitasje før du signerer kontrakten. Vurder om retningslinjene er lette å forstå og akseptable. Velg kun leasingselskaper som aksepterer bruk av uavhengig tredjepart ved uenighet om påkost. Behandle bilen minst like pent som om den skulle vært din egen. Unngå å røyke i bilen eller på andre måter skape luktproblemer. Vurder å reparere skader i god tid før bilen skal leveres. Da vil du få tid til å innhente og sammenligne tilbud fra flere verksteder.

Vær oppmerksom på at noen leasingkontrakter har føringer for hvilke verksteder som kan brukes. Undersøk om det kan lønne seg å ta skader over forsikringen. Hvis du av erfaring vet at du behandler biler på en måte som gir hard slitasje, bør du tenke grundig over om leasing er noe for deg.

Krasjet på morgenen, så dro han hjem og bestilte forsikring

Elbiler er hottere enn noensinne i Norge. Men å lease dem kan bli mindre attraktivt enn det er i dag.
Elbiler er hottere enn noensinne i Norge. Men å lease dem kan bli mindre attraktivt enn det er i dag.

7. Gjelder kun elbiler:

Du må betale moms på månedsleien. For å fremme leasing av elbiler, innførte myndighetene den 1. juli 2015 momsfritak på elbil-leasing. Det betyr at elbil-leasere siden den gang har sluppet å betale moms på startleie og månedsleie.

Dette momsfritaket er imidlertid avhengig av godkjenning fra ESA (EFTA Surveillance Authority). ESA har foreløpig kun godkjent momsfritak ut 2020. Det er derfor en risiko for at det innføres 25 prosent moms på elbil-leasing fra og med 1. januar 2021, noe som vil fordyre månedsleien.

Hvordan unngå fellen: Velg en elbil-leasingavtale med relativt kort varighet. For å unngå risikoen helt, må avtalen avsluttes før 1. januar 2021.

LES MER: Å røyke i bilen kan koste deg 20.000 kroner

Se video: Her snakker vi bobil-luksus