Fire omkom i trafikken i april – de hadde én ting til felles

Kraftig nedgang så langt i 2021.

Ulykkestallene på norske veier går ned, i april var det fire som omkom.
Ulykkestallene på norske veier går ned, i april var det fire som omkom.

Så langt i 2021 har 18 personer omkommet i trafikken, mot 30 personer på samme tid i fjor.

Ulykkestallene for 2021 viser altså en positiv tendens. Hvis denne utviklingen holder seg, kan tallet på omkomne for året bli det laveste noensinne.

Likevel vil Trygg Trafikk understreke at for å få en varig nedgang i de alvorligste ulykkene, vil det kreve innsats fra alle trafikanter, spesielt bilistene.

– Selv om tallene så langt i 2021 viser lavere ulykkestall enn året før, skyldes dette ofte naturlige svingninger. Det er altfor tidlig å si om dette er en varig utvikling, og vi må fortsette å oppfordre alle til å opptre hensynsfullt og oppmerksomt i trafikken. Det å holde farten nede og kjøre rusfritt, er også grunnleggende viktig, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Den første MC-ulykken

I april kom den første MC-ulykken for året. Det samme skjedde i 2020 og totalt for fjoråret omkom 20 personer på MC.

– Spesielt sommermånedene er tradisjonelt ulykkesutsatte for MC-førere. 15 personer omkom på MC i juni, juli og august i fjor. Det er derfor viktig at alle som skal kjøre motorsykkel i sommer, sørger for å oppdatere ferdighetene sine og jobbe med å skaffe seg gode sikkerhetsmarginer både i kurver og i vegkryss, sier Johansen, i en pressemelding.

Nytt EU-krav skal avverge elbil-ulykker

Å stoppe de som bryter fartsgrensene er en prioritert oppgave for politiet i Norge. Foto: Utrykningspolitiet
Å stoppe de som bryter fartsgrensene er en prioritert oppgave for politiet i Norge. Foto: Utrykningspolitiet

Erfaring og selvtillit

Det er flere menn enn kvinner som har omkommet i trafikken så langt i år, og i april var alle menn.

Likevel er fordelingen jevnere mellom kjønnene enn på samme tid i fjor. To av de omkomne i april var i aldersgruppen 25-44 år, og det er også den aldersgruppen med flest omkomne så langt i år, hele 7 av 18.

– Denne aldersgruppen har erfaring og ofte selvtillit i trafikken. Det kan innebære at man tar større sjanser og utsetter seg selv for større risiko enn andre. Det viktigste er å huske at du aldri er alene i trafikken og at dine valg går utover andre, sier Johansen.

Denne boken koster like mye som en bil...

Nedgang i Nordland

De fire dødsulykkene i april skjedde i Viken, Rogaland og Innlandet. Innlandet opplevde to dødsulykker denne måneden. Viken og Troms og Finnmark har flest omkomne så langt i år med fire hver. Oslo, Agder og Nordland har til nå i 2021 ingen omkomne i trafikken.

– Spesielt gledelig er det å se nedgangen i Nordland som hadde fire omkomne på samme tid i fjor. Likevel kan vi ikke slappe av nå, vi har ingen garanti for at utviklingen vil fortsette, så her må alle trafikanter ta ansvar, avslutter Johansen.

Her startet en veldig dårlig dag for 20-åringen

Video: Digitale bilskilt - er det bare tull?