Fikk heve kjøpet – på grunn av førersetet

Her var det mange feil helt fra starten.

VIKTIG: Tesla Model S har vært en viktig modell for elbil-utviklingen. Foto: iStock
VIKTIG: Tesla Model S har vært en viktig modell for elbil-utviklingen. Foto: iStock

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Klager på nybilkjøp er heller ikke uvanlig, selv om det er langt færre enn for bruktbil.

Uenighet kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, og fallgruvene er mange! Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Det er ikke nødvendigvis de mest omfattende tekniske problemene som kan utløse heving av en nybilhandel. Noen ganger er det mer snakk om at liten tue velter stort lass, som i tilfellet med et førersete som tidvis levde sitt eget liv i en Tesla Model S.

Bileksperten solgte elbilen - nå fyller han bensin igjen

Varslet innklagde

Det hele startet med at en Bærumsmann kjøpte bilen rett før jul i 2016. Kjøpesummen var litt over 950.000 kroner, så det er snakk om en relativt dyr bil.

Klageren opplyser at bilen ble brukt helt vanlig, men at det tidlig dukket opp flere feil. Det var blant annet feilslitasje på sommerdekk, løse og utette gummilister ved vinduer og bakluke, og sidespeil som ikke ville folde seg inn. På toppen av dette oppdaget han mot slutten av 2018 at førersetet beveget seg frem og tilbake. Dette varslet han innklagde Tesla Norge om, få dager etter.

DESIGN: Lekkert design og imponerende ytelser er viktige kjennetegn for Tesla Model S. Foto: Frank Williksen
DESIGN: Lekkert design og imponerende ytelser er viktige kjennetegn for Tesla Model S. Foto: Frank Williksen

Kollisjonspute skiftet

Samtidig med dette ble bilen lagt ut for salg for 720.000 kroner, med blant annet følgende opplysninger i salgsannonsen:

- «Tre riper i lakken som dessverre ikke kan poleres over», og at

- «innklagde skulle utbedre et ambientlys på dørhåndtak som er gått, og justere et sete».

Av ulike grunner solgte ikke klageren bilen likevel, men den hadde fortsatt flere feil – blant annet med førersetet. I tiden som fulgte frem til 2020 utførte innklage en rekke reparasjoner på bilen, blant annet på dørpakninger, bakluke, dørhåndtak, forhåndsvarming av batteri, setevarmer og det gjenvendende problemet med førersetet. Kollisjonspute for passasjer foran ble også skiftet.

Dette mener norske Tesla-eiere egentlig om bilen sin

Kan forekomme

Det løse førersetet ble bekreftet av NAF i flere omganger, blant annet ved befaring under megling, der NAF-konsulent Audun Bergerud i en e-post i etterkant blant annet skrev at «Det kan bekreftes at det er unormal slark/bevegelse i venstre forsete. Til stede var også to representanter fra Tesla, som også var enig i at her er det for mye slakk/bevegelse i dette setet.»

Innklagde bemerket at det ikke var enighet om det er unormal eller for mye bevegelse i setet, og at dette «ikke er noen mangel ved bilen, da setet kan bli løst ved slitasje/normal bruk.»

I en konklusjon etter befaringen bekrefter innklagde enighet om at «førerstol har større bevegelighet enn høyre stol foran,» og tilføyer at «dette er normalt og kan forekomme på denne generasjon stoler ved normal bruk av bilen.»

FEIL: Klagerens Tesla Model S hadde flere feil, men det var problemet med førersetet som gjorde at Forbrukerklageutvalget vedtok heving av kjøpet. (Ill. foto)
FEIL: Klagerens Tesla Model S hadde flere feil, men det var problemet med førersetet som gjorde at Forbrukerklageutvalget vedtok heving av kjøpet. (Ill. foto) Foto: Frank Williksen

Føler seg ikke trygg

«Det er ikke noe man merker ved normal kjøring, men kan merkes ved kraftig oppbremsing. Det ansees ikke for å være trafikkfarlig eller for å kunne representere en økt risiko ved kollisjon. Forskjellen mellom venstre og høyre stol gjenspeiler at høyre stol nesten aldri er brukt.»

Klageren så det annerledes, og mente at bilen var mangelfull. Problemene med det løse setet dukket opp etter to års bruk, og har senere vært en vedvarende prosess. Han fremholdt også at innklagde hadde hatt fire muligheter til å rette feilen, uten at dette var blitt gjort. Etter klagerens mening er et løst førersete en mangel ved en ny bil – og en mangel som skaper trafikksikkerhetsmessige problemer. Klageren har kjøpt en annen bil i mellomtiden, da han ikke føler seg trygg i Teslaen.

Mener Tesla-prisene er i strid med norsk lov

Påstand om frifinnelse

På bakgrunn av dette, krevde klageren heving av kjøpet med tilbakebetaling av kjøpesummen, alternativt omlevering – eller et prisavslag på 200.000 kroner. Uansett krevde klageren erstatning på litt over 29.000 kroner til dekning av kostnader med to biler i stedet for en, kostnader med NAF-rapporter mm.

Innklagde bestridde klagerens saksfremstilling, og avviste at bilen var mangelfull, eller at feilen ga grunnlag for heving. Innklagde mente heller ikke at klageren var berettiget til erstatning, og nedla påstand om frifinnelse.

Mekling i Forbrukerrådet førte ikke til noe resultat, og dermed havnet saken i Forbrukerklageutvalget.

Verdens raskeste i Norge - vi tester Tesla Model S Plaid

Det ble heving av kjøpet

Stridens eple var hele tiden det løse førersetet, og utvalget fant det «tilstrekkelig sannsynliggjort at feilen er av alvorlig karakter. Utvalget har særlig lagt vekt på antall utbedringsforsøk, og at de relativt enkle tiltakene som innklagde har iverksatt ikke har løst problemet. Utvalget har ingen holdepunkter for å legge til grunn at feilen skyldes klagerens bruk. Feilen kan således føres tilbake til kjøpstidspunktet.

Det er ikke dokumentert at det løse førersetet utgjør en sikkerhetsrisiko, men utvalget mener det heller ikke kan utelukkes at dette er tilfellet. Feilen medfører uansett en ubehagelig kjøreopplevelse som ikke forventes ved kjøp av en bil til over kr 900.000,-. Det foreligger således en mangel,» fastslår utvalget, som deretter finner at «vilkåret for heving er til stede».

Og heving ble det enstemmig, med tilbakebetaling av 950.700 kroner den ene veien, og tilbakelevering av bil den andre veien. Erstatning ble imidlertid ikke tilkjent.

Tesla-kutt kan gi priskrig på nye biler i Norge

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden rundt to år.

Tesla-sjefen: "Bilene er pinlig dyre"

Video: Her får du Tesla-rekkevidde til hyggelig pris