Promillegrensen varierer sterkt innad i EU. Nå ønsker parlamentet å få på plass nye regler, som blant annet gir nulltoleranse for ferske sjåfører. Foto: Scanpix.
Promillegrensen varierer sterkt innad i EU. Nå ønsker parlamentet å få på plass nye regler, som blant annet gir nulltoleranse for ferske sjåfører. Foto: Scanpix.

EU vil ha ny og enda strengere promille-grense

Tar grep for å få ned antall ulykker.

Hvert år dør rundt 26.000 personer på europeiske veier, statistikk viser at rundt 1/4 av disse dødsfallene skyldes promillekjøring.

Innad i EU har det lenge blitt jobbet for felles promillegrenser. I dag varierer nemlig disse mye, helt fra 0,0 i flere land øst i Europa, til 0,8 i blant annet Storbritannia. Her i Norge ligger promillegrensen før øvrig på 0,2.

Nå har EU-parlamentet bedt EU se på muligheten til å innføre en felles promillegrense på 0,0, de to første årene etter at man har fått førerkort. Målsetningen er at dette skal kunne redde mange liv i trafikken.

Prøveperiode

Ifølge Aftenposten mener EU-parlamentet at denne grensen også bør gjelde for yrkessjåfører, i hele EU-området. Disse kan utgjøre en særlig stor risiko i trafikken, men har samme promillegrense som øvrige sjåfører.

Her i Norge har vi allerede særregler som gjelder de med et "ferskt" førerkort. De to første årene med førerkort er nemlig definert som en prøveperiode. I denne perioden vil brudd på trafikkregler som medfører såkalt prikkbelastning i førerkortet, gi dobbelt antall prikker.

– Når forsvinner egentlig prikkene i førerkortet mitt?

Mistet førerkortet

Ett enkelt brudd på trafikkreglene kan dermed gi inntil seks prikker. Åtte prikker i løpet av tre år, gjør at man mister førerkortet for seks måneder.

I dag er det altså ikke noen særregler når det gjelder promillekjøring i starten av fører-karrieren. Men hvis EU vedtar dette, er det sannsynligvis gode mulighet for at det også kommer i Norge.

Så dyrt blir det hvis det blinker i fotoboksen

Se video: Slik føles det å kjøre i bakrus