Én ting skremmer mange bort fra å kjøpe elbil

Mens mange sier at hensyn til miljøet veier tungt.

Rekkevidde og for få lademuligheter topper listen over det som gjør nordmenn skeptiske til elbiler. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Rekkevidde og for få lademuligheter topper listen over det som gjør nordmenn skeptiske til elbiler. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Elbilene har tatt helt av i Norge. I fjor var mer enn 20 prosent av alle nyregistrerte biler en elbil. Det gjør at Norge er verdens største marked for elektriske biler, i forhold til folketallet.

Det er heller ingen som har så gode insentiver for å kjøpe elbil som oss. Her handler det om en rekke brukerfordeler og ikke minst: Økonomiske fordeler ved at elbilene hverken har avgift eller moms i det norske markedet.

Vi skal ikke mange år tilbake før svært mange var negative til elbilene. Det har i stor grad endret seg, men endel skepsis finner vi fortsatt.

Kjører ikke like langt

Fortum er et selskap som blant annet står bak et omfattende nettverk av ladestasjoner i Norge. De har gjort en spørreundersøkelse rundt hva nordmenn mener om elbil og ladbare hybrider, og her kommer det blant annet fram at rekkevidden er en den største årsaken til ikke å velge elbil.

44 prosent av de som ikke viser spesiell interesse for å kjøpe ladbar bil, begrunner det med at en fulladet elbil ikke kan kjøre like langt som andre biltyper, mens 40 prosent sier de vil vente til det kommer elbiler med større batterier og andre tilpasninger som passer deres behov bedre.

Dette er kanskje den smarteste elbilen du kan kjøpe

Derfor velger vi ikke elbil

 • Venter til det kommer større batteri og andre tilpasninger som bedre passer behovet (40 prosent)
 • For få lademuligheter (32 prosent)
 • Elbiler er ikke bedre for klimaet enn bensin- og dieselbiler (24 prosent)
 • For upraktisk å lade (23 prosent)
 • For små til mitt behov (størrelse på bagasjerom, kupe) (20 prosent)
 • Tar for lang tid å lade (17 prosent)
 • Usikker på hvor jeg kan lade (17 prosent)
 • Bilmerket eller type bil jeg vil ha finnes ikke som elbil (13 prosent)
 • For dyrt i forhold til bensin- og dieselbil (10 prosent)

32 prosent mener at det er for få lademuligheter. De fleste av innvendingene forbrukerne har mot elbiler er dermed relatert til rekkevidde og batterikapasitet. Rekkevidde er også det viktigste motargumentet blant de som har elbil i dag for å kjøpe elbil igjen. Det gjelder for 78 prosent av dem.

Det er få som ikke ønsker å kjøpe elbil av frykt for brannfare (syv prosent) eller fordi de har behov for hengerfeste (to prosent).

– Det mange som ikke kjører elbil er klar over, er at nesten all lading skjer hjemme. Lader du bilen hjemme over natten, så har de aller fleste nok rekkevidde til alle dagens gjøremål. Å ha gode løsninger for lading av bilen hjemme er veldig viktig for å få folk til å velge utslippsfrie biler, sier kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum, i en pressemelding.

– Vi i Fortum bygger nå ladestasjoner som kan lade en bil for 25 mils kjøring på 10 minutter. Når vi nå får biler med stadig økende rekkevidde og raskere lademuligheter, så når vi et punkt der vi som tilbyr ladestasjoner og produsentene av elbiler i samarbeid kan kurere rekkeviddeangsten. Det vil bidra til elbilens virkelig store gjennombrudd, mener Mathisen.

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av Norges befolkning mellom 20 og 65 år sannsynligvis eller helt sikkert ville valgt ladbar bil om de skulle kjøpt bil i dag.

De planlegger bil som kan bli perfekt for Norge

Forskjell mellom kjønnene

Hva taler så for å kjøpe ladbar bil? Jo, hensynet til klima og miljø oppgis som det viktigste argumentet.

Derfor velger vi elbil

 • Klima og miljø (63 prosent)
 • Billigere i kjøp og drift enn andre biler (60 prosent)
 • Bærekraftig alternativ til bensin- og dieselbiler (45 prosent)
 • Interessert i ny teknologi (22 prosent)
 • Har elbil, ønsker å kjøpe det også i fremtiden (14 prosent)
 • Elbil er moderne og trendy (12 prosent)
 • Avgifter og bompenger (2 prosent)
 • Høystatussymbol (1 prosent)
 • Bedre komfort/ kjøreegenskaper (1 prosent)
 • Kommende forbud/ innstramminger (0 prosent)

63 prosent av de som svarer at de sannsynligvis eller helt sikkert vil velge ladbar bil, sier at de gjør det av hensyn til klima og miljø, mens 60 prosent sier de gjør det fordi de er billigere i kjøp og drift enn andre biler. 22 prosent oppgir at de ønsker å kjøpe elbil fordi de er interesserte i ny teknologi.

– Det er interessant å se at så mange oppgir at de er opptatt av klima og miljø og ønsker å kjøpe elbil av den grunn. At nesten like mange ønsker å kjøpe elbil fordi de er billige i innkjøp og drift viser at myndighetenes elbilpolitikk fungerer.

– De som ikke kjøper elbil på grunn av klima og miljø, gjør det på grunn av økonomi. For de fleste er det nok en kombinasjon av de to som avgjør, og til syvende og sist så bryr ikke klimaet seg om årsaken til at man velger en bil som forurenser mindre, sier Mathisen.

Kjønn og alder påvirker motivasjonen. Mens den viktigste årsaken til at menn ønsker å kjøpe ladbar bil er fordi de er billigere i kjøp og drift (71 prosent), så er det blant kvinner hensynet til klima og miljø som veier tyngst (68 prosent). For de under 30 år er det at ladbare biler er et bærekraftig alternativ til bensin- og dieselbiler den viktigste årsaken (57 prosent).

Norsk undersøkelse: Disse merkene har de mest aggressive sjåførene

Se video under: Denne venter mange norske elbilkjøpere på