En ting plager fortsatt mange elbil-eiere

Ny undersøkelse viser også at mange er fornøyde.

Frykten for at ladebesøkene blir vel hyppige stanser fortsatt mange elbil-kjøp. Hele 8 av 10 elbileiere innrømmer at rekeviddeangsten lever.
Frykten for at ladebesøkene blir vel hyppige stanser fortsatt mange elbil-kjøp. Hele 8 av 10 elbileiere innrømmer at rekeviddeangsten lever.

Da salget av elbiler for alvor begynte å ta av her i landet for noen år siden, var rekkeviddeangst noe av det folk snakket mest om. De første generasjonene av elbiler hadde da også kort rekkevidde, og passet best til bykjøring og korte turer.

Unntaket var Tesla, men disse bilene var – og er – dyre, til tross for de store avgiftslettelsene.

Etter hvert har det kommet også mer folkelige elbiler med lengre rekkevidde, selv om de fortsatt har langt igjen til fossilbilenes aksjonsradius.

Tesla Model S er den bilen som - sammen med Nissan Leaf - for alvor har satt elbilen på dagsorden. Foto: Frank Williksen
Tesla Model S er den bilen som - sammen med Nissan Leaf - for alvor har satt elbilen på dagsorden. Foto: Frank Williksen

En ekstra utfordring er i tillegg den lange ladetiden. Dessuten holder ikke utbyggingen av ladestasjoner tritt med veksten i antall elbiler, slik at elbilførere stadig oftere må regne med ventetid på ledig ladepunkt.

Rekkeviddeangsten lever

Trodde du at begrepet rekkeviddeangst nå har gått over i elbil-historien? Da tar du feil, i alle fall om vi skal tro en undersøkelse meningsmålingsbyrået TNS Kantar gjennomførte blant drøyt 2.000 elbileiere tidligere i høst.

Den avslører at rekkeviddeangsten lever i beste velgående. Rekkevidde blir vurdert som viktigste utfordring av nesten 60 prosent av de som svarer på undersøkelsen, og som nest viktigste utfordring av drøyt 20 prosent. Dette betyr at engstelsen for å gå tom for strøm for tidlig fortsatt er en stor bekymring for 8 av 10 elbilister.

Det har vært en nesten utrolig utvikling siden det var kjøretøy som dette vi først og fremst forbandt med elektriske biler! Foto: Scanpix
Det har vært en nesten utrolig utvikling siden det var kjøretøy som dette vi først og fremst forbandt med elektriske biler! Foto: Scanpix

Tilfredse med selve elbilen

Nest mest bekymret er elbilkjøperne for at de økonomiske og praktiske fordelene kan bli borte, mens lademulighetene følger deretter. Lademuligheter langs de strekninger man vanligvis ferdes blir faktisk vurdert som viktigste utfordring av nesten 11 prosent av de spurte, og som nest viktigste utfordring av hele 36,4 prosent.

Med selve elbilen er likevel eierne godt fornøyd, forteller Anders G. Hovde i TNS Kantar til Broom:

– Ja, undersøkelsen bekrefter at elbileiere i Norge er godt tilfredse med sine elbiler. Målinger viser at de gjennomgående gir sin bil vel så gode skussmål som tilfellet er for eiere av biler med forbrenningsmotor.

En ting kan gjøre elbilene billigere de neste årene

Vinteren kan være en ekstra utfordrende årstid for elbileierne, da synker rekkevidden i takt med temperaturen.
Vinteren kan være en ekstra utfordrende årstid for elbileierne, da synker rekkevidden i takt med temperaturen.

Nullutslipp veier tyngst

Elbileierne trekker frem mange fordeler ved å eie elbil, for eksempel at bilen er billig i drift, miljøvennlig og stillegående, og at den gjør det lett å komme seg rundt i nærmiljøet der kollektivtilbudet ikke passer.

– De økonomiske gevinstene nevnes av mange, foruten at man kan «fylle opp tanken hjemme», at avgiftene er mindre og at bilen er miljøvennlig og gir mindre forurensning, sier Hovde.

I høstens undersøkelse svarer flest at det er viktigst at bilen er utslippsfri (35,9 prosent). Nest viktigst vurderer respondentene at det ikke er moms ved kjøp av elbil (15,4 prosent), tett fulgt av lav årsavgift (13,1 prosent) og ingen engangsavgift (12,8 prosent).

Mindre vekt blir lagt på mulighet for å kjøre i kollektivfelt og mulighet for gratis offentlig parkering. At elbilen er stillegående blir heller ikke nevnt som en viktig fordel av mer enn noen få (5,3 prosent).

Viktig vedtak: Nå fortsetter elbil-festen i Norge!

Video: Bli med oss på elbilutstilling i Sverige