En gruppe lever ekstra farlig ute på veiene

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd på to hjul er mer enn ti ganger større enn i bil.

LEVER FARLIG: 20 prosent av de som omkom på veiene i fjor satt på en MC eller en moped. Dermed er denne gruppen kraftig overrepresentert. Illustrasjonsfoto:
LEVER FARLIG: 20 prosent av de som omkom på veiene i fjor satt på en MC eller en moped. Dermed er denne gruppen kraftig overrepresentert. Illustrasjonsfoto:

Kjører du MC eller moped, er faren for å bli drept eller alvorlig skadet ute i trafikken mye høyere enn for dem som kjører bil.

– 20 prosent av dem som omkom på veiene i fjor satt på en motorsykkel eller moped. Men under 10 prosent av landets trafikksikkerhetstiltak er rettet mot disse trafikantgruppene, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

Han legger til:

– At hver femte som omkom på veiene i fjor satt på en tohjuling, er mer enn en dobling fra 1990-tallet. Da lå andelen på under det halve.

Tre ting må gjøres

Noe av årsaken til at tallene stiger er at antall tohjulinger vokser. Siden 1990 er antall motorsykler på norske veier sjudoblet. Til sammenlikning har antall personbiler økt med rundt 75 prosent, samtidig som antall drepte og hardt skadde i bil har gått betydelig ned.

Skjøstad mener det haster å gjøre noe med sikkerhet på MC. Det er spesielt tre ting som må gjøres framover, mener han:

– Det viktigste er at vi må få fart på veivedlikeholdet. Norske fylkesveier skriker etter bedre vedlikehold og oppgraderinger. Det er hull, manglende midtstriper, smale og svingete veier. Fylkeskommunene må settes i stand til å gjøre noe med det enorme vedlikeholdsbehovet for veiene i Norge, sier han.

Nå kommer bombrikken som varsler om ulykke

MÅ GJØRES MER: NAF-sjef Stig Skjøstad etterlyser økt innsats for å få ned antall MC-ulykker (Foto: NAF)
MÅ GJØRES MER: NAF-sjef Stig Skjøstad etterlyser økt innsats for å få ned antall MC-ulykker (Foto: NAF)

For lite interessert

– I tillegg til det generelle veivedlikeholdet må innsatsen mot såkalte veifeller økes. Det betyr utbedring av rekkverk, rydding av sideterreng og så videre. At veien er utformet for å være med å begrense skadeomfanget er spesielt viktig for motorsyklister, som ikke har den beskyttelsen en moderne bil gir, sier Skjøstad.

– Til sist må vi få hele bredden av MC-sjåfører mer interessert i sikkerhet. I dag er det gjerne de mest dedikerte og erfarne motorsykkelførerne som er mest interessert. Ett av NAF sine bidrag til dette er å arrangere en sikkerhetsstafett sammen med Statens Vegvesen, «Fra NAF til Nordkapp», hvor blant annet motorsykkel-førere fra NAF og Statens Vegvesen holder sikkerhetskurs på 12 steder i Norge nå i mai, sier han.

MC: Tre av fire ulykker skjer i en sving

Fakta om MC og trafikksikkerhet

Sjansen for å bli drept eller hardt skadd er om lag ni ganger høyere for moped, om lag 18 ganger høyere for tung/mellomtung motorsykkel og hele 50 ganger høyere for lett motorsykkel, sammenliknet med bilførere.

I gjeldende Nasjonale tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei (2022-2025) er det kun 15 av 179 tiltak rettet spesielt mot tohjulinger.

Tiltakene i planen inkluderer opprettelsen av et nasjonalt MC-forum, bedre merking overraskende kurver og opplysningsfilmer. NAF bidrar med «Sikker på MC», som er et landsdekkende lavterskelkurs for ferske og erfarne motorsykkelførere med fokus på gode kjørestrategier.

Video: Bilen er helt spinnvill – og den bygges i Norge!