En dato betydde stor forskjell

Saab-kjøperen oppdaget fort at mye ikke stemte.

STILIG: Saab 9-3 av de seneste årgangene var en stillig bil designmessig, men stadig færre ville ha den. Foto: Saab
STILIG: Saab 9-3 av de seneste årgangene var en stillig bil designmessig, men stadig færre ville ha den. Foto: Saab

Bruktbilkjøp er en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Ikke sjelden går diskusjonens bølger høyt om hvorvidt selger har gitt kjøper alle opplysninger om bilen før handelen ble inngått.

Slik som i denne saken, der en av de siste årgangene av Saab 9-3 er stridens kjerne.

Kjørt 153.000 km

Det aktuelle bruktbilkjøpet ble gjennomført våren 2021, og var et såkalt formidlingssalg. Det vil si at bileieren fikk hjelp av en bilforhandler med alle de praktiske tingene omkring salget, blant annet annonsering. Bilforhandleren gjorde det allerede i annonsen for bilen klart at firmaet ikke var solidarisk ansvarlig med bileieren ved eventuelle reklamasjoner.

Bilen var ved kjøpstidspunktet kjørt 153.000 kilometer, og prisen var avtalt til kr. 184.000,-. I salgsannonsen fremgikk det blant annet at bilen hadde avtakbart hengerfeste og navigasjon. Av kontrakten fremgår det at «bilen er beskrevet på tlf og striper i lakk finnes, men ingen skader i karosseriet.»

Her får du bruktbil med konkurs-rabatt

UFORANDRET: Et ankepunkt fra bilkjperne var at nyhetene kom for sjelden og for sent hos Saab de siste årene. Dette gjaldt også førermiljøet og dashbordet. At det fungerte og var bra, hjalp ikke. Foto: Saab
UFORANDRET: Et ankepunkt fra bilkjperne var at nyhetene kom for sjelden og for sent hos Saab de siste årene. Dette gjaldt også førermiljøet og dashbordet. At det fungerte og var bra, hjalp ikke. Foto: Saab

Ikke ansvarlig

Følgende avsnitt er også tatt med i kontrakten, som ble signert 16. april: «Denne bilen formidles på vegne av eier og bilforhandleren er ikke solidarisk ansvarlig.

Kjøper bekrefter ved sin underskrift å ha gjort seg kjent med, og godtar dette. Bilen selges i forevist stand, som den er. Kjøper har prøvekjørt og besiktiget bilen, og aksepterer at den er brukt.»

Ifølge klageren ble kontrakten signert og eierskifte gjennomført før bilen var besiktiget, mens innklagde nr. 1 – bilforhandleren – mente signering av kontrakten ikke skjedde før bilen ble overtatt 24.april.

«I forbindelse med dette har klageren fremlagt vedtak om eierskifte fra Statens vegvesen av 21. april, samt melding til innklagde 1 som viser at klageren signerte kontrakten 16. april,» står det å lese i saksbeskrivelsen fra Forbrukerklageutvalget.

I dag feirer svenskene - denne var viktig

«Ikke kjøpe – eller akseptere»

Her blir det også bekreftet at partene hadde kontakt på telefon både før kjøpet og før leveringen, men at bilen første gang ble besiktiget av kjøper 24. april. Ved hentingen oppdaget klageren at det var sprekk i baklys og bremselys, og at navigasjonen ikke fungerte. Kjøpet ble likevel gjennomført, og klageren reklamerte på forholdet med navigasjon i e-post samme dag. Her påpekte han at «selgeren måtte ha visst om feilen, da feilmelding kom opp hver gang bilen startes, og at klageren oppdaget feilen med en gang.»

Innklagde 1 besvarte e-posten med at «vårt forslag var å ikke kjøpe bilen, eller akseptere at feilen var der. Du må eventuelt kontakte den du skrev kontrakt med. All info står i kontrakten.»

FAVORITT: Stasjonsvognen var for mange den mest attraktive 9-3 modellen. Foto: Saab
FAVORITT: Stasjonsvognen var for mange den mest attraktive 9-3 modellen. Foto: Saab

Gitt beskjed

Og det stoppet ikke der. Allerede dagen etter at han overtok bilen, oppdaget klageren at den heller ikke hadde avtakbart hengerfeste, slik det var annonsert med. Dette resulterte i ny e-post til innklagde 1, men før denne ble sendt var klageren i kontakt med tidligere eier – innklagde 2 – og fikk disse kommentarene til de enkelte klagepunktene:

Navigasjon: «Tidligere eier var kjent med at navigasjon ikke virker, og han hadde gitt beskjed om denne feilen til bilforhandleren ved innlevering av bilen.»

Fabrikkens største suksess - men det var ikke nok

Ikke minnelig løsning

Avtakbart hengerfeste: «Tidligere eiers kommentar: Bilen har ikke avtagbart hengerfeste, så bilen skulle ikke vært solgt med dette. Når han leverte inn bilen til bilforhandleren la han ved et hengerfeste i deler som kan installeres permanent på bilen.»

Sprekk i baklys og bremselys: «Tidligere eiers kommentar: Dette var tidligere eier ikke kjent med. Han trodde alle lykter og bremselys var hele.»

I påfølgende e-poster er det litt påstand mot påstand. Klageren krevde primært utbedring av feilene, mens innklagde 1 viste til kjøperens plikt til å undersøke tingen. Forsøk på å finne en minnelig løsning førte ikke frem.

Slik solgte de inn denne bilen - for 45 år siden

Ebay-løsning

På Forbrukerklageutvalgets bord lå etter dette klagerens krav om et prisavslag på kr. 29.780,- og erstatning kr. 5.000,-, med tillegg av forsinkelsesrenter.

Vedlagt var også prisoverslag på de påklagede feilene. Disse viste at hengerfeste inkludert montering ville koste ca. 15.000 kroner, og navigasjon kr. 9.564,-. For baklys og bremselys havnet man i en ikke uvanlig situasjon for en bil som kommer fra et konkursbo – delene var ikke å oppdrive, og man ble henvist til å finne brukte deler. Ebay og R&D Car Parts ble løsningen på dette, for til sammen 1.651 kroner.

Godt likt - men det endte med konkurs

Urimelig krav

Begge innklagde avviser klagerens krav, og anfører at avtalen ble inngått 24.april, og «at klageren hadde mulighet til å trekke seg fra kjøpet før overleveringen, og at han følgelig ikke kan påberope feilene som mangler. Klageren erkjenner at han oppdaget sprekk i baklykt og bremselykt, samt feil på navigasjonen da han hentet bilen. Klageren mener likevel at kjøpet var inngått 16.04.2021, og at disse feilene ikke var formidlet før partene inngikk avtalen. Han har følgelig ikke oppdaget feilene før kjøpet.

Vedrørende klagerens påstand, mener innklagde 1 at kravet er urimelig. De viser til at prisavslaget tilsvarer 14 prosent av bilens kjøpesum, og at feilene som er påpekt er kosmetiske og uvesentlige. Innklagde 1 og innklagde 2 har derfor krevd heving av kjøpet. Videre hevder innklagde 1 at klageren uttrykte at tilhengerfeste ikke var så viktig for han, og at navigasjon ikke var et stort problem.»

IKKE NOK: Lekre reklamebilder hjalp heller ikke veldig på en mer og mer sviktende etterspørsel . Foto: Saab
IKKE NOK: Lekre reklamebilder hjalp heller ikke veldig på en mer og mer sviktende etterspørsel . Foto: Saab

Mangel

Forbrukerklageutvalget fastslår innledningsvis at det er bilens tidligere eier som er å anse som selger, og som dermed er ansvarlig for klagerens mangelskrav. Utvalget finner det også tilstrekkelig dokumentert at de påklagede forholdene er å anse som mangler ved bilen, og forklarer dette slik:

«Det en mangel når selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Det er også en mangel ved tingen hvis den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet.

Det følger av Forbrukerkjøpsloven at forbrukeren ikke kan gjøre gjeldende en mangel han kjente, eller måtte kjenne til før kjøpet.»

På hjemvei med bruktbil - så falt det ene hjulet av

Det ble erstatning

Det springende punkt i saken er hva som er korrekt dato for kontraktsinngåelsen. Om dette skriver Forbrukerklageutvalget at «Utvalget legger til grunn at kontrakten ble signert 16.04.2021, og viser til melding av samme dato fra klageren til innklagde 1 som viser signert kontrakt.

Videre legger utvalget vekt på vedtak om eierskifte datert 21.04.2021. Klageren var følgelig eier av bilen før overleveringen skjedde. Med disse to forholdende, anser utvalget at avtalen ble inngått med bindende virkning før overleveringen skjedde 24.04.2021.

Partene var følgelig bundet av avtalen basert på opplysninger som ble gitt før den 24.04.2021. Utvalget legger derfor til grunn at kjøpet ble inngått 16.04.2021, og at klageren dermed ikke oppdaget manglene før kjøpet. Klageren har følgelig rett til å påberope seg manglene,» skriver utvalget – som konkluderer med å tilkjenne klageren til sammen kr. 34.210,- fra innklagde 2.

Halvparten har ikke sett bilen de kjøper

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

Hadde bilen i en dag - så brøt den sammen

Video: Kom for sent, dette var bilen som skulle redde Saab