Fotoboksene viser seg å være effektive for å få ned farten. Men langt fra alle som blir tatt her, ender med å få bot. Foto: Scanpix.
Fotoboksene viser seg å være effektive for å få ned farten. Men langt fra alle som blir tatt her, ender med å få bot. Foto: Scanpix.

Én av tre slipper unna fotoboks-boten

Men UP giret opp kraftig i fjor.

Utrykningspolitiet (UP) UP økte kontrollinnsatsen med 10 prosent i 2018. Det ga resultater: Antall overtredelser økte totalt sett med 20 prosent.

I fjor tok UP over 91.000 bilførere for å ha kjørt for fort, og når man legger til tallene for fartsovertredelser for politidistriktene, blir tallet over 100.000.

Hele 5.500 førerkort ble beslaglagt som følge av for høy fart, opplyser UP.

Kan spare 40-50 liv

– Økningen var som forventet på bakgrunn av den økte innsatsen. Det er fortsatt veldig mye å hente, siden det fremdeles er bare rundt halvparten av bilistene som kjører innenfor fartsgrensene.

– Det er jo slik at jo mer vi ser etter fart, jo mer finner vi, og dette er også i tiden fremover det området det er mest å hente på ut fra ønsket om å øke sikkerheten på veiene.

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet er målet at 70 prosent av bilistene skal kjøre lovlig innen 2021. Dersom vi klarer å nå dette målet, vet vi at det vil bety 40 – 50 liv spart i trafikken hvert år, fastslår UP-sjef Runar Karlsen overfor Broom.

UP advarer: Ikke gjør disse idiotiske tingene i vinter-trafikken!

– Det er fortsatt mye å gå på for å nå målsettingene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, fastslår UP-sjef Runar Karlsen. Foto: Frank Williksen.
– Det er fortsatt mye å gå på for å nå målsettingene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, fastslår UP-sjef Runar Karlsen. Foto: Frank Williksen.

118.000 ATK-saker

Automatiske trafikkontroller (ATK) er også viktig. Det har blitt stadig flere fotobokser på norske veier. Etter hvert har det også kommet til flere strekninger med gjennomsnittsmåling. Dette har vist seg å være effektivt. Ikke bare fordi mange blir tatt, men også at farten går ned.

– Ja, her ser vi en klar nedadgående trend, som viser at stadig flere forholder seg til ATK – både enkeltstående og streknings-ATK. Folk setter her ned farten, så dette funker.

Antall fartsovertredelser som ble bøtelagt etter ATK var 78.050.

– Tallet 78.050 er antall bøter som er utsendt i ATK-systemet, men langt flere ble målt med for høy fart. I 2018 behandlet vi i alt 118.000 saker her, men med drøyt 30 prosent henleggelser ender altså antallet bøteleggelser på i overkant av 78.000. Henleggelsene utgjøres av utrykningskjøretøyer som er blitt fotografert – politi, ambulanse, brann og lignende. – og så er det en andel utenlandske kjøretøy som bortfaller, forteller UP-sjefen.

Over 100.000 ble målt til for høy hastighet i fotobokser her til lands i fjor. Men langt fra alle ble bøtelagt.
Over 100.000 ble målt til for høy hastighet i fotobokser her til lands i fjor. Men langt fra alle ble bøtelagt.

Bedre verktøy avslører flere

Det andre hovedsatsingsområdet for Utrykningspolitiet er ruspåvirket kjøring. Også her ga fjoråret en økning fra året før, med 10 prosent flere anmeldelser enn i 2017. Mer bekymringsfullt er det at UP på dette området har hatt en økning i antall anmeldelser på hele 164 prosent siden 2014.

– En viktig årsak til at vi nå står bedre rustet til å avdekke ruspåvirket kjøring, er at vi har fått bedre måleinstrumenter for å avdekke annen rus enn promille. Det er ingen tvil om at bedre verktøy her gir gode resultater, sier UP-sjefen.

UP: Nå blir det flere kontroller

De livsfarlige møteulykkene skyldes ofte for høy fart. Foto: NTB Scanpix
De livsfarlige møteulykkene skyldes ofte for høy fart. Foto: NTB Scanpix

Minst like stor innsats

– Vi kommer til å opprettholde antall ruskontroller også i 2019, og fortsatt ha som en hovedregel at alle vi kontrollerer skal rus-testes. Gjennom hyppige kontroller og sterkt fokus på rus, vil dette være med på å få ned antall omkomne i trafikken, understreker han videre.

UP-sjefen legger til at fartssyndere ikke kan vente seg noe hvileår i 2019 heller:

– Nei, vi kommer til å fortsette på det samme sporet, og med samme målsetting som nå. Derfor vil vi sette inn minst samme kapasitet, eller noe høyere, på fartskontroller i 2019. Målet er å avdekke minst samme antall fartsovertredere i år som i fjor.

Vi vet at jo mer vi klarer å styrke innsatsen, jo bedre er dette for det overordnede målet, som hele tiden er færre trafikkulykker med færre drepte og færre skadde, slutter UP-sjef Runar Karlsen.

Stopper UP deg, må du blåse uansett

Se video: Slik måler UP farten din ute på veien