At elbiler har mye godt for seg er mange enige om, men også denne medaljen har en bakside som det snakkes lite om. Nemlig arbeidsplasser.
At elbiler har mye godt for seg er mange enige om, men også denne medaljen har en bakside som det snakkes lite om. Nemlig arbeidsplasser.

Elbilene kommer til å koste titusenvis av jobber

Utviklingen er allerede i gang.

Elbilene har for lengst tatt av her i Norge. Man forventer at mer enn 50 prosent av alle nye personbiler som blir solgt i Norge i år vil være elektriske.

Nå begynner også resten av Europa å komme etter. Elbilandelen øker og er nå oppe i 6,5 prosent. Miljøvernere og klimaforkjempere gnir seg i hendene og gleder seg over denne økningen. At elbilene har mye godt ved seg er det liten tvil om.

Men også denne medaljen har en bakside. Nemlig at jobbene til mange av de som jobber i bilbransjen vil forsvinne. Det skriver Finans.dk.

Færre deler

De har dykket ned i en omfattende forskningsartikkel fra Ifo Institute i München, som igjen er utarbeidet på vegne av bransjeforeningen Verband der Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. Tyskland er jo som kjent en stor bilproduserende nasjon. Og bilproduksjonen sysselsetter titusenvis av arbeidstagere.

Effektivisering og krav til kostnadskutt har allerede redusert antallet jobber ved bilfabrikkene betydelig de siste årene.

Innfasingen av elektriske biler vil sette ytterligere fart på denne utviklingen ifølge beregningene fra Ifo Institute.

En av grunnene til at man ikke trenger like mange ansatte når elbilandelen øker, er rett og slett at en elektrisk bil består av færre deler. Da særlig i motor og drivverk, sammenlignet med bensin- og dieselbiler.

En alminnelig bensin- og dieselmotor, med girkasse består av minst 1.400 ulike komponenter. Til sammenlikning har en elbil rundt 200 deler i motor, batteri og innebygde ladesystemer. Reduksjonen er med andre ord betydelig.

Det er færre deler som må produseres, det er færre komponenter som skal settes sammen, det kreves mindre fysisk plass på fabrikken, det går raskere – og man behøver færre folk til jobben. Teoretisk sett skal da også bilene bli billigere ut til forbrukere.

Bilene er både gamle og tørste – men eierene elsker dem

Det blir verre

Om vi forholder oss til Tyskland, som rapporten baseres på, er det i dag knyttet 800.000 arbeidsplasser opp mot bilindustrien direkte.

Om økningen i elektriske biler fortsetter, noe alt tyder på i dag, frykter man at så mange som 180.000 arbeidsplasser vil forsvinne innen 2025. Altså innen fire år.

Nesten 140.000 av disse vil være knyttet direkte mot produsentene. Resten handler om logistikk, transport og ulike underleverandører av deler og komponenter.

Men det stopper ikke der. For om vi ser enda lengre fram – i et tiårs perspektiv, frykter man at så mange som 400.000 jobber forsvinner. Det skriver Financial Times. Noe som helt avgjort understreker de voldsomme utfordringene bransjen står overfor og som er viktig for en av Europas største økonomier.

For å vri litt på et gammelt ordtak: Ikke så godt at det ikke er vondt for noe ...

Les også: Nå kan flere legendariske bilmerker forsvinne

Video: En æra er over for en av Norges viktigste biler