Antall kjørte kilometer med elbil her til lands økte markant fra 2020 til 2021. Samtidig sank kjøring med bensin- og dieselbiler. Foto: NTB Scanpix.
Antall kjørte kilometer med elbil her til lands økte markant fra 2020 til 2021. Samtidig sank kjøring med bensin- og dieselbiler. Foto: NTB Scanpix.

Elbilene kjørte nesten 40 prosent lenger i fjor

Solid økning fra året før.

Etter et korona-stille år i 2020, var det full fart igjen på norske veier i fjor. Totalt sett økte antall kjørte kilometer med 3,6 prosent fra 2020 til 2021,

Samtidig viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at klimagassutslipp fra veitrafikken økte med 3,8 prosent fra 2020 til 2021.

– Dette skyldes både at vi kjørte mer bil i 2021 og at det var en lavere mengde biodiesel innblandet i drivstoffet, sier Grethe Vikane, avdelingsdirektør for samfunnsutvikling og klima i Statens vegvesen.

Mindre på bensin og diesel

Fra 2019 til 2020 reduserte vi bilkjøring som følge av koranatiltak med hjemmekontor og nedstenging. I 2021 var vi tilbake på nivå med 2019.

Statens vegvesen har sett nærmere på kjørelengder i kilometer på ulike biltyper. Her var det i fjor en nedgang for både bensin- og dieselbiler. Til gjengjeld ble både elbilene og hybridbilene kjørt lenger.

Mange lå an til å få en kilometer-smell i 2020

Etter en nedgang i 2020, var veitrafikken tilbake på normale nivåer i 2021. Foto: Scanpix.
Etter en nedgang i 2020, var veitrafikken tilbake på normale nivåer i 2021. Foto: Scanpix.

Voldsom salgsøkning

For elbilene er økningen markant:

– Antall kjørte kilometer med elbil økte fra 4.306 millioner i 2020 til 6.128 millioner kilometer i 2021. Dette er en økning på over 40 prosent. Det betyr at uten elbilene ville utslippene fra veitrafikken vært ganske mye høyere, poengterer Grethe Vikane, i en pressemelding.

Bak disse tallene ligger en voldsom økning i salget av elbiler de siste årene. Mange har også byttet fra en mindre til en større elbil. Dermed har bensin- og dieselbilen blitt solgt, eller henvist til å bli bil nummer to eller tre. Det aller meste av den daglige kjøringen gjøres da elektrisk.

Tomgangskjøring: Dette kan gi deg null i forsikring

Familie-elbilene har kommet for fullt de siste årene. Her er en ladning av Ford Mustang Mach-E på vei til en forhandler.
Familie-elbilene har kommet for fullt de siste årene. Her er en ladning av Ford Mustang Mach-E på vei til en forhandler.

Mindre kollektivt

Ser vi på ulike kjøretøygrupper, økte personbiler med 3,8 prosent i fjor, mens bussenes såkalte trafikkarbeid sank med 9,1 prosent.

2021 hadde fortsatt koronarestriksjoner, og vi reiste mindre med kollektivtransport enn før pandemien. Det har igjen blitt en hodepine for denne bransjen, som sliter med å opprettholde tilbudet sitt.

Kjørelengden for godstransporten (summen av små godsbiler og store lastebiler) økte for øvrig med 3,2 prosent fra 2020 til 2021.

LES OGSÅ: Noen kjører mindre enn de betaler for...

Video: Dette er en steintøff bruktbil