Dyre deler: Derfor blir mange elbiler vraket

I strid med sunn fornuft.

Elbilene har begynt å gjøre sitt inntog hos norske bilopphuggere. Ofte er det snakk om nyere biler, som absolutt kunne rullet lenger på veiene.
Elbilene har begynt å gjøre sitt inntog hos norske bilopphuggere. Ofte er det snakk om nyere biler, som absolutt kunne rullet lenger på veiene.

De siste årene har vi sett at stadig nyere biler blir vraket – fordi kostbare deler gjør det ulønnsomt å reparere dem.

Nå viser det seg også at forsikringsselskapene skroter mange ganske nye elbiler, fremfor å reparere dem.

I dag blir skader på elbiler nesten utelukkende reparert med nye bildeler, fremfor gjenbruk av brukte deler. Begrunnelsen er å opprettholde garantien på bilene.

Nyere deler er dyrere enn brukte deler. I tillegg er det ikke momsfritak på nye deler til elbiler, slik det er på kjøp av nye elbiler.

Dyrere forsikring

– Konsekvensene er at kostnadene på reparasjon ofte overgår grensen for når kunden har rett på ny bil. Denne praksisen gjør at forsikringsselskapene skroter uforholdsmessige mange ganske nye elbiler fremfor å reparere dem. Om dette fortsetter, vil bilforsikringen kunne bli dyrere, sier Kyrre Martin Roald Strand i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Strand leder oppgjørsavdelingen på motor i Fremtind.

NRK aktualiserte nylig problemstillingen i programmet «Sløsesjokket».

– Ved å bruke nye deler fremfor å gjenbruke, og erstatte nye biler fremfor å reparere dem, vil miljøutslippene øke, sier Strand.

Startet med to tomme hender – nå selger han verdens mest eksklusive biler

Hvis en elbil får skader på batterideler og høyelektriske deler, kan ikke dette i dag erstattes med brukte deler.
Hvis en elbil får skader på batterideler og høyelektriske deler, kan ikke dette i dag erstattes med brukte deler.

Forskjellig praksis

I dag anses det som trygt å bruke brukte deler til reparasjon på fossilbiler, så fremt de følger «sikre bilskadereparasjoner», som er utarbeidet av Statens vegvesen, bilbransjen og forsikringsbransjen.

Derimot tilfredsstiller ikke brukte batterideler og høyelektriske deler de sikkerhetskravene som produsentene og EU stiller. Her opplever Fremtind at de forskjellige merkeforhandlere har noe forskjellige praksis og krav til erstatningsdeler.

– Alle har en interesse av at biler som repareres er trygge når de ruller ut på veien igjen. EU-regelverk og krav som stilles til produsentene med tanke på gjenbruk av deler tar naturligvis hensyn til dette, sier Strand, i en pressemelding.

10 biler som rett og slett nekter å dø

Sløsing med ressurser

Fremtind samarbeider aktivt med verkstedene om bruk av brukte deler, og har etablert en ny avdeling som skal jobbe målrettet med dette i årene som kommer.

– Hver eneste skade som oppstår representerer sløsing med ressurser og miljøutslipp. Det viktigste vi gjør er å forebygge skader, men når skaden først har skjedd, må vi erstatte på en måte som krever minst mulig naturressurser og lavest mulig utslipp, samtidig som vi ivaretar sikkerheten, sier leder for bærekraft Hanne Iversen Rye i Fremtind.

Se hvilken unik bil som sto gjemt i skuret

Bilene består av svært mange ulike deler. Med den teknologiske utviklingen vi har sett de siste årene, har my også blitt adskillig dyrere.
Bilene består av svært mange ulike deler. Med den teknologiske utviklingen vi har sett de siste årene, har my også blitt adskillig dyrere.

Spiser en del av miljøgevinsten

Det er stor politisk interesse for å nå 2025-målet om et fossilfritt nybilsalg – et viktig tiltak med hensyn til miljøforpliktelsene til Norge. Utskiftningen av norsk bilpark mot 2025 fører oss nærmere C02-utslippsmålet. Men dagens momsregelverk og høy grad av vraking fremfor reparasjon av elbiler vil spise en av del miljøgevinsten, om ikke praksisen endres.

– Nøkkelen til høyere grad av reparasjon av elbiler er å få gjennom endringer som tillater og øker bruken av brukte deler. Samtidig må vi bidra til at mest mulig av restverdien i bilen bevares og utnyttes, selv i de tilfellene der kundene får ny bil, sier Iversen Rye.

LES MER: For disse bilene er håpet ute

Video: Bilopphuggeren mener du bør selge bilen etter 4 1/2 år