Dyr advokatregning? Da kan du få hjelp av forsikringen

– Fire av ti bruktbilkjøpere opplever feil med bilen de kjøpte.

Uenighet etter bilkjøp er en gjenganger hos Forbrukerrådet. Det mange ikke vet, er at de kan få rettshjelp gjennom bilforsikringen. Illustrasjonsfoto.
Uenighet etter bilkjøp er en gjenganger hos Forbrukerrådet. Det mange ikke vet, er at de kan få rettshjelp gjennom bilforsikringen. Illustrasjonsfoto.

Forbrukermyndighetene har bordet fullt av klagesaker på bruktbilkjøp. Veldig mange klager på at tekniske feil og mangler dukker opp – eller at det er gitt feilaktig eller for lite informasjon før kjøpet.

Ofte havner slike saker i Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet – og til slutt i Forbrukerklageutvalget. Dette er gratis.

Mange velger også å engasjere advokat for å få hjelp til å nå frem med klagen sin – og da blir det fort dyrt. Men visste du at du kan få hjelp av forsikringen din til å dekke utgifter til advokat?

Prute på bruktbil? Slik gjør du det beste kjøpet

Kjøp- og salgstvister

– Alle som har en ansvarsforsikring på bilen, har samtidig rettshjelpsforsikring. For mange kan nok dette være en god hjelp, spesielt i en situasjon der en allerede er presset økonomisk på grunn av tvisten i forbindelse med kjøp eller salg, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige til Broom.

– Hvordan fungerer dette i praksis?

– Dette er ikke en dekning der vi yter juridisk bistand selv, men en forsikring der vi dekker deler av advokatregningen. Det mest vanlige når det gjelder bil, er nettopp kjøps- og salgstvister, sier han.

– Den samlede erstatningen ved hver tvist er begrenset til den økonomiske interessen som er grunnlag for tvisten. For eksempel er det slik at om det dreier seg om en kjøpstvist, og en verkstedregning på kr 40.000,-, vil erstatningen være begrenset til 40.000,-. Øvre grense er kr 100.000,-, legger Voll til.

FEIL: – Veldiog mange opplever feil etter kjøp av bruktbil, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto: Gjensidige
FEIL: – Veldiog mange opplever feil etter kjøp av bruktbil, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto: Gjensidige

Går ofte galt

– Hva med egenandel?

– Egenandelen er todelt. Det er en fast egenandel på 4.000 kroner og i tillegg 20 prosent av overskytende. Dette betyr at når den faste egenandelen er trukket fra de 40.000 kronene reparasjonen kostet, må det betales 20 prosent i tillegg av de resterende 36.000 kroner. Samlet egenandel vil da være 11.200 kroner – og beløp som erstattes blir altså 28.800 kroner.

– Det foreligger også muligheter til å løse en tvist ved megling, og i slike tilfeller trekkes det ikke egenandel ved erstatning av de utgiftene dette medfører, sier Arne Voll, som ikke er overrasket over at det går galt rett som det er:

– Når vi vet at rundt 1.000 kjøretøy skifter eier hver dag, er det dessverre noen som også blir skuffet. Normalt går et bruktbilkjøp greit, men samtidig er det dyrt med bil i Norge, og reparasjoner er ikke noe unntak.

Stor oversikt: Dette er bruktbilene med minst feil

Megling

– Mange faller også for fristelsen til å realisere drømmen om en litt finere og dyrere bruktbil. Samtidig er det slik at jo mer utstyr, stor motor og eksklusivitet, jo dyrere kan en reparasjon bli. Har en kjøpt drømmebilen, og brukt sparepengene på denne, er det smertefullt når bilen etter kort tid ikke vil starte, det kommer ulyder eller at bilen ikke svarer til forventningene.

– Kanskje er bilen solgt som «strøken, aldri vært kollisjonsskadet eller hatt store verkstedsutgifter.» Så viser det seg at dette er helt feil, og uenigheter oppstår. Da kan det være greit at en kan benytte seg av rettshjelpsforsikringen. I mange tilfeller blir sakene også løst ved megling, noe som vil si at partene blir ening om en felles løsning som begge kan leve med.

UNNGÅ: – Er du på bruktbiljakt, bør du tenke deg ekstra godt om - spesielt gjelder dette de dyreste og mest eksklusive bilene, sier Arne Voll. Foto: iStock
UNNGÅ: – Er du på bruktbiljakt, bør du tenke deg ekstra godt om - spesielt gjelder dette de dyreste og mest eksklusive bilene, sier Arne Voll. Foto: iStock

Sjekk vilkårene!

– Hva er det denne rettshjelpsforsikringen ikke dekker?

– Det er noen unntak – og de unntakene som oftest gjør seg gjeldende, er straffesaker. Eksempel på dette kan være at man er uenig i en fartsbot.

– En annen gjenganger kan være uenighet om hvem som skal arve en bil etter et dødsbo, eller hvem som skal ha bilen etter et samlivsbrudd. I slike tilfeller vil en ikke få dekket utgifter til forsvarer/advokat. Det samme gjelder om det er en tvist knyttet til kundens yrke eller erverv. I slike tilfeller kan det være lurt å ta en titt på vilkårene hvor det klart kommer frem og hva som ikke er dekket, fastslår Arne Voll.

Bruktbilskolen

Reparasjoner koster mer enn bilen

– Hvor vanlig er det at bruktbilkjøpere blir skuffet?

– Forbrukerrådet hadde en undersøkelse i 2019 der fire av ti bruktbilkjøpere opplever at det er større eller mindre feil med bilen de har kjøpt. Jeg vil tro at dette tallet ikke har endret seg mye de siste årene. Derfor topper også denne type saker klagestatistikken til Forbrukerrådet, legger han til.

– En del tvister oppstår jo gjerne når små skjulte feil og mangler dukker opp, og kjøper har mistanke om at selger har holdt igjen opplysninger. I noen tilfeller kan en reparasjon koste mer enn man har gitt for selve bilen. Motorfeil og feil på girkasse og batteri er aktuelle eksempler i dag. Derfor bør man alltid tenke nøye gjennom før man kjøper bruktbil - og spesielt om bilen er av den dyrere sorten, understreker Arne Voll.

Det har aldri vært flere bruktbiler til salgs i Norge

Uansett hvem du kjøper fra

– Er det mange som benytter seg av rettshjelpsmuligheten i ansvarsforsikringen?

– Selv om det er flere som benytter seg av denne muligheten hvert år, så er det nok mange som ikke kjenner til at det finnes en rettshjelpsforsikring på bil, og som vil kunne ha stort utbytte av å sette seg inn i hva som kan dekkes over en bilforsikring – og hva som ikke er aktuelt.

– Gjør forsikringen forskjell på hvem man kjøper fra?

– Nei, rettshjelpsforsikringen gjelder for kjøpstvister uansett hvem man kjøper av – privat selger eller forhandler, fastslår Arne Voll til slutt.

Kjøpte bruktbil usett - det ble starten på mange problemer

Video: Her ser vi nærmere på Fords nye elbil