Hvis bilen ikke blir EU-godkjent innen fristen, risikerer du få få den avskiltet hvis du blir stoppet i kontroll. Bare i mai fikk nesten 30.000 norske biler bruksforbud. Foto: Scanpix
Hvis bilen ikke blir EU-godkjent innen fristen, risikerer du få få den avskiltet hvis du blir stoppet i kontroll. Bare i mai fikk nesten 30.000 norske biler bruksforbud. Foto: Scanpix

Du kan miste skiltene hvis du roter med EU-kontrollen

Gjaldt nesten 30.000 – bare i mai.

Tidligere i år kom det nye regler for EU-kontrollen av biler.

Endringene trådte i kraft i februar, og innebærer at bileierne kan ta kontrollen når de vil, så lenge kjøretøyet blir godkjent innen fristen. Uten slik godkjenning kan kjøretøyet bli avskiltet hvis man støter på Vegvesenet, politiet eller tolletaten.

Mange er usikre på de nye reglene for EU-kontroll, viser en ny verkstedmåling.

Bare i mai fikk nær 30.000 biler bruksforbud fordi de manglet godkjenning innen fristen.

– De nye reglene har gitt bileierne økt valgfrihet når det gjelder tidspunkt for å få utført EU-kontroll, men det er svært viktig å overholde den fristen som er satt, sier Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL).

Krav til de som utfører kontrollen

Foreningen organiserer et stort antall frittstående verksteder og verkstedkjeder, der EU-kontroll inngår i servicetilbudet.

– I 2018 ble mellom 20.000 og 22.000 kjøretøy ilagt bruksforbud hver måned, grunnet manglende godkjent kontroll innen fristen. I mai 2019 ble det ilagt 29.409 slike bruksforbud, sier Leif Magne Halvorsen, senioringeniør i Vegdirektoratet, seksjon tilsyn og kontroll.

Gjennom de nye reglene er også kravene til de som utfører EU-kontrollen skjerpet, slik at de nå omfatter bestemmelser om opplæring og personlig godkjenning, og ikke bare for selve verkstedet.

Sendte ut 500.000 purrebrev i året, så sluttet de med det

Reglene rundt EU-kontroll på biler er strenge, og det er bileiers plikt å sørge for at bilen er godkjent innen fristen. Foto: Colourbox.
Reglene rundt EU-kontroll på biler er strenge, og det er bileiers plikt å sørge for at bilen er godkjent innen fristen. Foto: Colourbox.

Har hørt om reglene...

– Her gjelder en overgangsordning frem til oktober 2021, som gir verkstedene tid til å sørge for at kontrollører og tekniske ledere som er registrert på overgangsordning oppfyller kravene. Hittil har om lag 1.500 kontrollører fått personlig godkjenning av de totalt 11.927 som er omfattet av registeret, sier Halvorsen, i en pressemelding.

Nå har verkstedkjeden Meca laget en rundspørring blant medlemsverkstedene om hvordan forbrukerne forholder seg til de nye EU-reglene.

– Ni av ti verksteder melder at bileierne tydeligvis har hørt om dem, men bare 16 prosent har inntrykk av at de også forstår hva de innebærer. Denne andelen vil nok raskt øke, sier John-Axel Granberg, kjedesjef i Meca.

EU-kontrollen ble strengere – og dyrere

Reglene for hvem som får utføre EU-kontroller har blitt strengere, nå også med nye krav til personene som utfører kontrollen. Foto: Statens vegvesen.
Reglene for hvem som får utføre EU-kontroller har blitt strengere, nå også med nye krav til personene som utfører kontrollen. Foto: Statens vegvesen.

Lar seg ikke forskyve

Verkstedene ser allerede en viss tilpasning til de nye bestemmelsene.

– To av ti verksteder opplever at bileierne i større grad enn før tar EU-kontrollen samtidig som de får utført intervallservice. En tilsvarende andel rapporterer om en økning i antall kontroller i forbindelse med eierskifte, sier Granberg.

I disse situasjonene gir fleksibiliteten i det nye kontrollregimet bileierne reelle fordeler, mener Arild Hansen i ABL, men understreker samtidig at oppgitt frist er å betrakte som endelig.

– Godkjenningsfristen du hadde ved overgangen gjelder til ny kontroll er utført. Så får du en ny frist basert på datoen for ny kontroll. Den lar seg ikke forskyve hvis bilen ikke blir godkjent, så man bør beregne god nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll, sier Hansen.

Intervallene er uendret. Vegvesenet kommer til å sende et påminnelsesbrev to måneder før den endelige fristen.

LES MER: Nesten halvparten stryker på den første kontrollen

Tore sperret opp øynene: Se hva han kom over i ferien