Her vanker det kun bot dersom snittfarten mellom de to fotoboksene er over fartsgrensen.
Her vanker det kun bot dersom snittfarten mellom de to fotoboksene er over fartsgrensen. Foto: Statens vegvesen

Du kan kjøre fort forbi fotoboksen – så redde deg inn ved å bremse

Streknings-ATK måler alltid bare mellom to punkter.

Vi får stadig flere strekninger med måling av bilens gjennomsnittsfart, såkalt streknings-ATK. Har du gjennomsnittsfart under lovlig fartsgrense hører du aldri noe mer – og bildene som blir tatt blir slettet med en gang.

Mange bilister er usikre på hvordan strekningsmåling av gjennomsnittsfart egentlig fungerer, og i Broom-redaksjonen får vi mange spørsmål omkring dette.

Ikke minst er mange opptatt av om kameraene også registrerer fart i øyeblikket, for mulig bøtelegging. For å få svar på hva som er riktig her, tok vi en prat med UP-sjef Steven Hasseldal.

Snittfarten mellom to punkter

– Noen tror de kan få hele tre bøter på én og samme streknings-ATK hvis de er uheldige: En i hver boks og en for gjennomsnittsfart. Er dette mulig, eller er det slik at bilisten kun får én bot dersom gjennomsnittsfarten på strekningen er for høy?

– Det stemmer at du bare kan få bot for snittfarten på målt strekning fra A til B. Streknings-ATK er betegnelsen på to fotobokser som er satt opp for å måle bilistenes gjennomsnittlige hastighet mellom to punkter over en kortere veistrekning. Avstanden mellom boksene er i området 2-20 km, sier Hasseldal.

Nå blir det fartsmåling to nye steder i Norge

Bare høy snittfart gir bot

– Dersom du uforvarende passerer den første boksen i for høy hastighet, men får bremset deg ned til å ligge innenfor lovlig snittfart for strekningen - får du da bot for å ha passert første fotoboks i for høy hastighet?

– Nei, streknings-ATK måler bare mellom to punkter. Om du har for høy fart forbi den første fotoboksen – eller forbi den andre, avsluttende fotoboksen, fører ikke dette til noen reaksjon. Det som er avgjørende for bøtelegging eller ikke, er om snittfarten mellom de to boksene er innenfor fartsgrensen. Straff får du altså bare når gjennomsnittsfarten mellom fotoboksene har vært for høy, sier UP-sjefen.

Når du kjører ut av en strekningsmåling og dette gule lyset tennes, vet du at boten nærmer seg... Foto: Statens vegvesen
Når du kjører ut av en strekningsmåling og dette gule lyset tennes, vet du at boten nærmer seg... Foto: Statens vegvesen

Blinkende gult lys

«Når gjennomsnittsfarten for et kjøretøy måles mellom to fotobokser, skjer dette ved at avstanden mellom de to boksene deles på tiden du bruker på å kjøre strekningen mellom boksene. Det blir tatt bilde av bilen i begge fotoboksene, og bilføreren vil se at det blinker rødt ved passering.

Dette betyr bare at det blir tatt bilde av bilen. Dersom du har kjørt fortere enn tillatt hastighet på den målte strekningen, vil det blinke i et gult lys som står 50 meter etter passering av den andre fotoboksen.

Da blir bilde og opplysninger sendt til Statens vegvesen. Der blir det sjekket at det er samme bilfører og samme kjøretøy det er tatt bilder av i begge fotoboksene. Deretter sendes saken over til politiet for videre reaksjon,» fremgår det av en redegjørelse om streknings-ATK fra Statens vegvesen.

Dødsvei får automatisk fartsmåling

Video: Slik måler politiet deg ute i trafikken