Disse skiltene er egentlig ikke gyldige utenfor Norge

Men det vil samferdselsministeren gjøre noe med.

Det begynner å bli et betydelig antall biler med personlige skilter på norske veier. Drar du til utlandet, bør du imidlertid også ha med det originale skiltet. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Det begynner å bli et betydelig antall biler med personlige skilter på norske veier. Drar du til utlandet, bør du imidlertid også ha med det originale skiltet. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

I sommer ble det for første gang åpnet for personlige bilskilt her i Norge. Og responsen fra ivrige bileiere lot ikke vente på seg!

Serveren hos Statens vegvesen ble sprengt den første formiddagen, mens det strømmet inn søknader om spesielle bokstav- og tallkombinasjoner.

På de to første ukene kom det inn hele 11.000 søknader. Nå har tallet passert 15.000 med god margin, 6.000 bileiere har så langt fått innvilget skiltet de ønsker seg.

Det betyr at det nå begynner å bli mange biler med personlige skilter ute på norske veier.

Bør ha med det originale skiltet

Det mange av disse bileierne kanskje ikke vet, er at skiltene kan by på en utfordring når man vil ta med seg bilen på tur til utlandet. De er nemlig ikke gyldige utenfor Norges grenser.

– Dagens internasjonale skiltregler omhandler ikke personlige bilskilt. Ved reiser utenfor Norge bør bileier derfor ha med sitt originale skilt, som de har beholdt sammen med det personlige skiltet. Det opplyser Samferdselsdepartementet, i en pressemelding.

Dette ønsker imidlertid samferdselsministeren å forenkle.

Personlig bilskilt? Da må du være tålmodig!

Vært i bruk en stund allerede

– Personlige bilskilt har blitt en suksess. Stor pågang og mange stolte bileiere gjenspeiler hvilken entusiasme mange bileiere har for sine kjøretøy. Nå tar vi initiativ for å få på plass en gjensidig aksept i Norden for personlige bilskilt utstedt i Norge eller et annet nordisk land, sier Ketil Solvik-Olsen.

I dag sender han brev til sine ministerkolleger i Sverige, Danmark og Finland med ønske om dette.

I våre naboland har personlige bilskilt vært i bruk en stund allerede.

– Slik Wienkonvensjonen for veitrafikk er nå, plikter ingen land å godta bruk av bilskilt som bare inneholder bokstaver, men jeg ser ingen grunn til at man ikke skal kunne bli enig om å gjøre det her i Norden. Derfor ønsker jeg en avtale med våre naboland. Får vi på plass en slik aksept, vil man ikke lenger måtte bytte til regulære bilskilt når man krysser grensen til disse landene, sier Solvik-Olsen.

Nå er det ikke Teslaen til Jon Arne folk ser på lenger...

Koster 9.000 kroner

PS: Dette er reglene for personlige bilskilt: Hva skiltet ditt kan inneholde er helt fritt fram. Det er et krav at tegnkombinasjonen ikke er støtende, til ulempe for noen eller krenker varemerkerettigheter.

Alle personlige skilt må ha minimum to og maksimum sju tegn (ordinære norske bokstaver og tall), inklusiv eventuelle mellomrom. For å kunne søke om et personlig bilskilt må du være fylt 18 år. Du må også eie den aktuelle bilen (uten medeier) som skal ha skiltet.

Prislappen er 9.000 kroner - da eier du rettighetene til skiltet i ti år.

Noen ler, andre rister på hodet. Og det er kanskje ikke så rart...

UP advarer mot trøtte sjåfører, se video under: