Disse lastebilene renser faktisk luften

Slipper unna dieselforbudet i Oslo.

Lastebiler med såkalt Euro VI-motor er unntatt for dieselforbudet i Oslo. Det har sine gode grunner. Foto: Stein Inge Stølen/NLF 
Lastebiler med såkalt Euro VI-motor er unntatt for dieselforbudet i Oslo. Det har sine gode grunner. Foto: Stein Inge Stølen/NLF 

Det mye omtalte dieselforbudet i Oslo har trådt i kraft. Akkurat nå er det store restriksjoner for dieselbilene i hovedstaden. I utgangspunktet får ingen personbiler med dieselmotor lov til å kjøre på kommunale veier.

Men visste du at en type lastebil fortsatt får kjøre?

Det gjelder biler som har en såkalt Euro 6-motor. Det betyr at de er typegodkjent etter de siste kravene til utslipp.

Burde hatt en lastebil utenfor

Renseteknologien på såkalte Euro 6-lastebiler er så god at de ikke bare fjerner så å si alt NOx-utslipp fra egen eksos; de bidrar også til å øke luftkvaliteten på dager med ekstra høy forurensing. Det opplyser Norges Lastebileier-Forbund.

– Hvis en setter det litt på spissen, kan en si at hver barnehage og skole i Oslo burde ha en Euro VI-lastebil stående på tomgang utenfor, sier NLF-direktør Geir A. Mo, i en presssemelding.

Forslaget høres kanskje hårreisende ut, men det er slett ikke så dumt.

Den avanserte teknologien som sitter i Euro VI-rensesystemet sørger ikke bare for at eksosen som kommer ut er tilnærmet fri for farlige partikler; den renser også luften som kommer inn. Illustrasjon: Stein Inge Stølen/NLF
Den avanserte teknologien som sitter i Euro VI-rensesystemet sørger ikke bare for at eksosen som kommer ut er tilnærmet fri for farlige partikler; den renser også luften som kommer inn. Illustrasjon: Stein Inge Stølen/NLF

Her er lastebilen som ikke forurenser i det hele tatt

Mobil luftrenser

Lastebiler med Euro VI-teknologi har gjort sitt inntog i Norge siden 2014. Takket være en rekordhøy utskiftningstakt har NLFs medlemmer allerede byttet ut de fleste av sine eldre og mer utslippsfiendtlige kjøretøy.

På dager med spesielt høy luftforurensing, slik som i Oslo i disse dager, er dette særdeles godt nytt. For lastebilene renser ikke bare sin egen eksos; de renser også luften som kommer inn i motoren.

Hvis denne har et høyt NOx-innhold idet den suges inn i forbrenningskammeret, vil dette reduseres betraktelig i rensesystemet før det igjen slippes ut av lastebilens eksosanlegg. I praksis betyr dette at lastebilene fungerer som mobile luftrensere som aktivt bidrar til å bedre luftkvaliteten på dager med farlig høy forurensing.

Dette er framtiden, slik Volvo ser den

Lavere utslipp enn personbiler

Denne teknologien er også grunnen til at Euro 6-lastebiler er særskilt unntatt fra dieselforbudet som innføres i Oslo og andre byer på dager med farlig høy luftforurensing.

For ordens skyld: Alle kjøretøy som kan dokumentere å ha et transportoppdrag, enten med fraktseddel eller annen oppdragsbekreftelse, har lov til å ferdes i hovedstaden mens forbudet pågår. Også de uten Euro 6-teknologi. Men sistnevnte er altså fritatt fra å måtte dokumentere et transportoppdrag.

Effekten av Euro VI-teknologien er godt dokumentert, blant annet av Transportøkonomisk Institutt (TØI). Da de foretok uavhengige målinger av utslipp på busser, lastebiler og personbiler med dieselmotor, fant de ut at tyngre kjøretøy med Euro 6-teknologi hadde omtrent tre ganger lavere NOx-utslipp enn personbiler.

Jo flere Euro VI-lastebiler som ferdes i Oslotrafikken på dager med høy luftforurensing, jo bedre. Foto: Stein Inge Stølen/NLF
Jo flere Euro VI-lastebiler som ferdes i Oslotrafikken på dager med høy luftforurensing, jo bedre. Foto: Stein Inge Stølen/NLF

LES OGSÅ: 10 ting du neppe visste om norske lastebiler