Disse klassikerne må dø når snøen kommer...

Siste sjanse til å sikre seg skatter på diger bilkirkegård i USA.

Klassisk femtitalls Thunderbird, skarp 60-talls Eldorado eller kanskje en Imperial å restaurere til vinteren? Da må du raska på - disse går snart i pressa i USA. Foto: Craigslist
Klassisk femtitalls Thunderbird, skarp 60-talls Eldorado eller kanskje en Imperial å restaurere til vinteren? Da må du raska på - disse går snart i pressa i USA. Foto: Craigslist

Innsamlingen av jernskrot, og likvideringen av gamle bilkirkegårder av hensyn til miljø, naboer og mye annet, har pågått lenge i USA. Gamle amerikanske biler gir mye jern, og med økende stålpriser og økende eiendomspriser mange steder har utviklingen gått i en viss fart.

Så fort, faktisk, at det snart ikke er så mange steder igjen der man kan gå og gå mellom gamle biler og høyt gress og minnes tidene som var, uten å engste seg over annet enn en og annen hissig slange.

Les også: Dette gamle sportsbil-vraket skal få en ny sjanse

4.000 biler møter pressa

En av de siste virkelig store er nå i ferd med å legge inn årene. Hele 4.000 biler rommer den, og om enn ikke alle er så gamle at de fortjener klassiker-betegnelsen, så er den interessant nok likevel.

Her er det nemlig mange ganske urørte biler, og eierne - som allerede har påbegynt oppryddingen - har vært bevisste nok til at de har lagt opp til at de som ønsket å redde en av de gamle bilene skulle få mulighet til det.

Les også: Diktatorens gamle vrak gikk for fantasipris

På den tildels urørte gamle bilskroten, som har vært i drift helt siden i 1972, har de bokstavelig talt skjøvet de beste og mest interessante bilene foran seg mens de har ryddet opp og sendt resten i pressa. Men nå begynner det å nærme seg siste frist.

Ryker når snøen kommer

På en annonse på Craigslist kunngjør de at det som fremdeles står igjen når snøen kommer, det vil uansett alle gode intensjoner om å gi entusiastene muligheten, gå rett i pressa. Området skal ryddes helt rent etter "den som ikke har gjemt seg nå"-prinsippet.

Se annonsen her:

Flere nettsteder har omtalt saneringen av den gamle bilkirkegården i sommer, og det skal ha medført en viss trafikk av delesankere og prosjekt-spekulanter.

Likevel, så sent som i begynnelsen av september uttalte en av de ansatte til Old Cars Weekly at det fremdeles sto rundt 30 reddbare og interessante restaureringsprosjekter fra 1950-tallet og oppover som var satt til side.

Komplette luksusbiler

Bildene i annonsen viser blant annet en rikholdig seksjon for personal luxury cars med tidlige fireseters Thunderbirds, Cadillac Eldoradoer og flere sjeldne Chrysler Imperial-utgaver i tilsynelatende komplett, om enn pleietrengende stand. Biler som nordmenn og svensker tradisjonelt har vært svært så lystne på å få tak i for å restaurere.

Nå nærmer det seg altså slutten, etter at disse bilene har fått en forlenget siste frist.

Når snøen snart daler ned over East Troy, Wisconsin, er det ugjenkallelig slutt. Da går resten av bilene fra hele etterkrigstiden over i historien for alvor. Og verden blir enda noen halefinner og sjeldne kromlister fattigere - hvis ikke for eksempel du kaster deg rundt og sjekker om det er noe du har lyst på der.

Les også: Helgetur endte med vrak, verksted og forfrysning...