Dette skjer hvis du blir tatt for råkjøring

Først får du to valg. Og de er ganske viktige.

Utrykningspolitiet har fokus på å luke ut verstingene i trafikken. Men det skal ikke store fartsovertredelser til før det kan koste deg mange tusenlapper. Her sjekker politibetjent Janne Merete Hansen i Utrykningspolitiet i Troms farten til bilene under en fartskontroll i Ramfjorden utenfor Tromsø. (Foto: Jørn Berger Nyvoll/TV 2)
Utrykningspolitiet har fokus på å luke ut verstingene i trafikken. Men det skal ikke store fartsovertredelser til før det kan koste deg mange tusenlapper. Her sjekker politibetjent Janne Merete Hansen i Utrykningspolitiet i Troms farten til bilene under en fartskontroll i Ramfjorden utenfor Tromsø. (Foto: Jørn Berger Nyvoll/TV 2)

Hvert år blir rundt 100.000 norske bilister tatt for å bryte fartsgrensene. I tillegg mister flere tusen førerkortet.

Å bli tatt i fartskontroll er skrekken for mange av oss. Derfor gjelder det også å ha fokus på fartsgrensene og sørge for å holde seg innenfor dem.

Men hva skjer hvis du har kjørt for fort og blir stoppet i kontroll? Det forteller Utrykningspolitiet (UP) nå mer om på sin Facebook-side:

Digitalt forelegg på telefonen

Har du overtrådt fartsgrensen, blir du presentert for en reaksjon av tjenestepersonen som stopper deg. Hvis det kan avgjøres med et forenklet forelegg er det frivillig om du ønsker å vedta dette.

De aller fleste av oss vedtar forelegget på stedet. Da er saksgangen videre slik:

Er du villig til å vedta et forenklet forelegg, kan tjenestepersonen utstede et digitalt forenklet forelegg via mobilen. Du blir gjort kjent med forholdet, signerer på telefonen og får tilsendt gjenpart i Altinn eller via postkasse. I gjenparten finner du også betalingsinformasjon. Merk at et vedtatt forenklet forelegg har samme virkning som en rettskraftig dom , men vil i motsetning til en anmeldelse ikke bli registrert som en straffesak.

Disse bileierne bryter oftest fartsgrensen

Hvert år blir over 100.000 norske bilister tatt for å bryte fartsgrensene. Foto: UP.
Hvert år blir over 100.000 norske bilister tatt for å bryte fartsgrensene. Foto: UP.

Opprettes anmeldelse

Hva hvis du ikke godtar å få et forenklet forelegg? Jo, da skjer dette:

Hvis du derimot ikke ønsker at det skal avgjøres med et forenklet forelegg, må det opprettes en anmeldelse på stedet.

Her er det greit å vite at boten du har fått i forelegget, er lavere enn boten du kan risikere å måtte betale hvis du ikke vedtar forelegget, slik at saken må behandles i retten. Boten i forelegget er lavere fordi den tar hensyn til at du aksepterer boten, uten videre behandling i retten.

UP reagerte raskt da de oppdaget dette skiltet

Hvis du godtar et forenklet forelegg på stedet, er saken også ute av verden. Foto: NTB Scanpix
Hvis du godtar et forenklet forelegg på stedet, er saken også ute av verden. Foto: NTB Scanpix

Førerkortet ryker på åtte prikker

I tillegg til forelegg, kan du også for en rekke forseelser få prikker i førerkortet. Antallet prikker varierer etter hvor alvorlig forseelsen anses å være. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

Blir du registrert med minst fire prikker, får du et varselbrev fra politiet. Brevet er en påminnelse om at du må legge om kjøreadferden for ikke å miste førerkortet.

Hvis du får åtte prikker i løpet av tre år, mister du retten til å føre motorvogn for seks måneder.

Råkjøring? Nei, ikke hvis du eier en av disse bilene

Så mye koster det å kjøre for fort:


Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

Til og med 5 km/t: 850 kroner

Til og med 10 km/t: 2.250 kroner

Til og med 15 km/t: 4.050 kroner + 2 prikker

Til og med 20 km/t: 5.850 kroner + 3 prikker

Til og med 25 km/t: 9.050 kroner + 3 prikker

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

Til og med 5 km/t: 850 kroner

Til og med 10 km/t: 2.250 kroner

Til og med 15 km/t: 3.600 kroner

Til og med 20 km/t: 5.000 kroner + 2 prikker

Til og med 25 km/t: 6.800 kroner + 3 prikker

Til og med 30 km/t: 9.050 kroner + 3 prikker

Til og med 35 km/t: 10.850 kroner + 3 prikker

Når fartsgrense på motorvei er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

36 km/t til og med 40 km/t: 11.300 kroner + 3 prikker

Video: Slik måler UP deg ute i trafikken