Skademeldingsskjemaet er svært viktig for å dokumentere hva som egentlig har skjedd i forbindelse med en ulykke.
Skademeldingsskjemaet er svært viktig for å dokumentere hva som egentlig har skjedd i forbindelse med en ulykke.

Dette skjemaet er det utrolig viktig å ha i bilen

Noen ganger går det ikke greit.

Hver dag skjer det en rekke uhell i trafikken. De fleste av dem heldigvis uten store skader, men også mindre smeller kan gi en solid regning.

Ofte skjer det når man har det travelt i utgangspunktet, kanskje også et sted langs veien som gjør situasjonen vanskelig. Og så hjelper det naturligvis ikke om det dukker opp mange skuelystne. Ofte oppstår det køer, selv ved mindre skader.

For forsikringsselskapene er det avgjørende å finne ut hva som egentlig skjedde, og hvem som har skylden. Det er ofte ikke enkelt:

Ha det i hanskerommet

– Nei, i slike situasjoner er det lett for at involverte parter blir oppkavet og stresset. Det er derfor viktig å puste med magen og ta seg god tid. Har du dårlig tid til en avtale, så bestem deg for at den kan vente. Det kan i ettertid bli langt billigere f.eks. å komme for sent til en tannlegetime enn å droppe sikring av bevis etter en kollisjon. Det kan resultere i et bonustap på mange tusen kroner. Forsikringsselskapet er fullstendig prisgitt de opplysninger bilførerne gir dem, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Et riktig utfylt skademelding kan være helt avgjørende her. Det skjemaet bør du absolutt ha i bilen, for eksempel i hanskerommet.

Påstår at UP skadet bilen – og ikke ville skrive skademelding

Plikt til å oppgi navn og adresse

– Dette må du fylle ut med korrekte opplysninger, avkrysninger, en god skisse og korrekte registreringsnumre. Få med opplysninger om vitner dersom slike finnes. De som er innblandet i et trafikkuhell har også plikt til å oppgi navn, adresse og registreringsnummer på kjøretøyet. Hvis bilen er lånt eller leid, skal også eierens navn og adresse oppgis, sier Voll.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige
Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige

Han presiserer at du aldri må skrive under på noe du er uenig i. På skademeldingen finnes det også et eget punkt der du kan anføre hva du eventuelt ikke er enig i.

Etter hvert som "alle" har kamera på telefonen, har bilder og video også blitt viktig for å dokumentere et ulykkessted.

Dashbord-kamera

– Ta gjerne bilder av skadested, spor i veibanen og skader på biler, pluss registreringsnummer. Når det er mulig, bør du fotografere bilene slik de ble stående etter kollisjonen. Foto av bare skadene har som regel begrenset bevismessig verdi når det gjelder hendelsesforløpet, sier Arne Voll.

Det er i dag blitt svært populært med dashbord-kamera. I noen tilfeller kan dette være god dokumentasjon om en skade skulle skje.

LES MER: Her er Norges morsomste skademeldinger

Her er noen eksempler fra Gjensidige, på saker der det ikke gikk greit:

1. Eldre ektepar stoppet (sto stille) for å slippe forbi møtende bilist på smal vei. Møtende bilist skrapet opp siden på begge biler + ødela speilet. Partene ble enig i å fylle ut skademelding senere. Møtende bilist endret forklaring og sa at begge parter hadde hatt fart/kjørt. På grunn av manglende bevis ble det skylddeling.

2. Bilist rygget inn i bil bak, men i ettertid sa bilisten at det var han bak som hadde kjørt inn i bilen foran.

3. Bilist rygget inn bil på parkeringsplass. Da bilisten ville ha legitimasjon og tok bilder, stakk føreren av bilen av og sendte aldri inn skademelding. På grunn av av bilder og god dokumentasjon ble skadene dekket av motpartens forsikringsselskap.

4. To biler kolliderer. Den ene parten erkjenner ansvar og de har en fin tone seg i mellom på skadested. Plutselig forsvinner skadevolder i bilen. Vår kunde var så oppskaket at hun ikke husket bilmodell eller navn på sjåfør. Satt igjen med hele regningen selv

5. To biler kolliderer og skadevolder erkjenner ansvar. Skadevolder har dårlig tid og de avtaler å møtes senere for å fylle ut skademelding i ro og fred. De noterer navn og telefonnummer og registreringsnummer på en lapp. I ettertid viser det seg at all informasjon er feil/ikke eksisterer. Kunde ender opp med å måtte ta hele regning selv.

6. En gjenganger: Skadevolder erkjenner ansvar på stedet og lover å gjøre opp direkte med skadelidte. Bilførerne tar hverandre i hånden på det, og reiser fra stedet uten å fylle ut skademelding. Skadene takseres, men pengene kommer ikke. Etter hvert kommer det frem at skadevolder har endret forklaring, og fraskriver seg ethvert ansvar. Slukøret henvender så skadelidte seg til sitt forsikringsselskap, men uten noe konkret å jobbe med kan heller ikke de komme videre overfor skadevolder eller hans forsikringsselskap. Skadelidte blir sittende igjen med tapet.

Skaden trenger ikke være stor før tusenlappene raser avgårde. Da er det viktig å finne ut hvem som har ansvaret og skal betale. 
Skaden trenger ikke være stor før tusenlappene raser avgårde. Da er det viktig å finne ut hvem som har ansvaret og skal betale. 

Dette bør du gjøre – og ikke gjøre

– Sett på varsellys

– Bruk refleksvest

– Ved sterk trafikk, om mulig la barn vente i bilen

– Sett ut varseltrekant og flytt kjøretøyene slik at annen trafikk kan passere

– Pust med magen og stress ned/ Forsøk å ha et nøkternt forhold til hendelsen – ofte er de kun materielle skader - som kan erstattes

– Ved personskade, kontakt lege og eventuelt politi

– Fyll ut skademelding (på trygt sted) og husk signatur fra begge parter. NB! ALLE punker må fylles ut,

– Ta biler og video av skader/skadested

– Ta kontakt med ditt forsikringselskap

Dette bør du ikke gjøre

– Ikke vent med å fylle ut skademelding – forklaringer kan endre seg

– Ikke signer på noe du er uenig i

– Ikke la deg hisse opp av at motparten er sint/stresset

Noen telefoner kan spare deg for mange tusenlapper