Samsung tester ut et helt nytt system i USA, det kan gjøre det langt enklere å for eksempel kjøre forbi lange kjøretøyer. Foto: Samsung.
Samsung tester ut et helt nytt system i USA, det kan gjøre det langt enklere å for eksempel kjøre forbi lange kjøretøyer. Foto: Samsung.

Dette kan være helt genialt

En liten revolusjon på landeveien.

Hvem har ikke opplevd å ligge bak en stor lastebil eller et vogntog,  for så å føle at man mister litt oversikten av trafikkbildet?

Lastebiler, vogntog og semitrailere er jo store doninger og tar mye av utsikten framover, selv om man selv kjører i forsvarlig avstand bak disse.

Vanskelig å se

Ofte kjører jo disse tunge bilene noe saktere enn trafikken for øvrig også. Og man ønsker å kjøre forbi.

Det kan da være vanskelig å se om veibanen faktisk er fri og hva som egentlig er foran lastebilen. Slike situasjoner har forårsaket ulykker. Alvorlige ulykker fordi man ikke ser godt nok.

Nå holder Samsung på å teste ut ett helt nytt system. Ganske enkelt, men samtidig genialt.

Kule lastebiler: Her får du arbeidsplass utenom det vanlige

Gir viktig oversikt

Kort fortalt får lastebilen montert et kamera i fronten. Dette sender signaler til skjermer som er montert bak på lastebilen som da igjen kan gi bakenforkjørernde informasjon om hva som skjer foran.

Skjermene er selvfølgelig tilpasset utendørsbruk. Man velger også å bruke fire separate skjermer som er satt sammen til en, av rent praktiske grunner. Det gjør det for eksempel enklere å åpne dørene bak på lastebilen.

Slik får man bedre informasjon om trafikkflyten og kan agere deretter, enten det er i veikryss, man tar igjen syklister og fotgjengere på landeveien eller om man ønsker å kjøre forbi.

The Midnight Rider: Dette er verdens største limousine

Testes for fullt 

Samsung sier ikke noe om når dette kan komme i bruk, men holder på å teste ut systemet i USA.

Det tekniske skal etter det vi erfarer fungere godt, men en del juridiske utfordringer gjenstår i forhold til blant annet personvern.

Les også: Lastebilsjåføren kan ikke se noen av disse bilene!