Dette har skjedd mange flere ganger i vinter

Tunge kjøretøy med problemer stenger norske veier.

FULL STOPP: I perioden 1. januar til 21. mars i år ble 869 norske veier stengt på grunn av hendelser med tunge kjøretøy var involvert. Tilsvarende for samme periode i fjor vinter var 637. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.
FULL STOPP: I perioden 1. januar til 21. mars i år ble 869 norske veier stengt på grunn av hendelser med tunge kjøretøy var involvert. Tilsvarende for samme periode i fjor vinter var 637. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Tunge kjøretøy som kjører seg fast eller på annen måten stenger for øvrig trafikk, er et stort problem på norske vinterveier. Og i år har det vært ekstra ille.

Antall stenginger på norske veier hvor tunge kjøretøy er involvert, har økt med 36 prosent i år, sammenlignet med i fjor.

I perioden 1. januar til 21. mars ble 869 veier stengt på grunn av hendelser med tunge kjøretøy var involvert. Tilsvarende for samme periode i fjor vinter var 637.

Dårlig skodd

I deler av landet har det vært vekslende værforhold som har gjort det ekstra krevende i år. Dårlig skodde vogntog har også vært en av årsakene, og Vegvesenet ønsker nå flere trygge trailere.

– Hver vinter opplever vi fremkommelighetsproblemer og trafikkfarlige situasjoner på grunn av dårlig skodde vogntog, sier Trine Giskås i Statens vegvesen, som er ansvarlig for programmet Trygg Trailer.

Litaueren fikk bruksforbud, så kjørte han bare videre!

I GRØFTA: Hver vinter skjer det en rekke uhell og ulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I mange tilfeller skjer det som følge av dårlig dekkutrustning. Dette vogntoget kjørte av veien i Engerdal og måtte ha bistand for å komme seg opp igjen. Årsaken til utforkjøringen var for øvrig ikke kjent. Foto: Statens vegvesen
I GRØFTA: Hver vinter skjer det en rekke uhell og ulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I mange tilfeller skjer det som følge av dårlig dekkutrustning. Dette vogntoget kjørte av veien i Engerdal og måtte ha bistand for å komme seg opp igjen. Årsaken til utforkjøringen var for øvrig ikke kjent. Foto: Statens vegvesen

Enkel sjekk

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og transportkjøpere. Bedriftene får informasjon om vinterdekk- og kjettingkrav av Vegvesenet og kan foreta en enkel sjekk av «sine» vogntog. Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last.

Tiltak som bedrer vinterutrustning på tunge kjøretøy, vil gi gevinster både for bedriften selv og for alle som bruker veinettet.

– Gjennom deltakelse i Trygg Trailer kan en bedrift være med på å sikre at transporten av varene fra bedriften blir tryggere, sier Giskås, i en pressemelding.

Vogntoget kjørte seg fast – på kontrollplassen

Bedrifter som er medlemsbedrift i Trygg Trailer får:

  • Informasjon og opplæring i enkel sjekk av dekk (mønsterdybde, og merking for vinterdekk) krav til kjettinger (antall og om de passer hjulene)
  • Enkel innføring i lastsikring/lastsikringsmateriell.
  • Kriteriene for å være en Trygg Trailer medlemsbedrift er at bedriftene som et minimum må besøkes annen hvert år.

Video: Bli med og se nærmere på de tunge og tøffe