Dette har du lov til å gjøre med mobilen når du kjører bil

Nå har det blitt mye dyrere å bryte reglene.

Det er strenge regler for hva du har lov til og ikke av mobilbruk mens du kjører bil. Nå er UP ute med en presisering her.
Det er strenge regler for hva du har lov til og ikke av mobilbruk mens du kjører bil. Nå er UP ute med en presisering her.

Ulovlig mobilbruk mens man kjører bil har blitt et stadig større problem i Norge. Det startet med alle dem som satt med mobilen inntil øret og pratet mens de kjørte bil – og eskalerte kraftig da smarttelefonene kom og fungerte som mini-datamaskiner.

Her kunne man sjekke e-post, være på sosiale medier og surfe på nettet – mens man kjørte bil. Og det viste seg snart at mange gjorde nettopp det.

Det første forbudet mot bruk av mobil mens man kjører bil, kom i 2000. Senere har dette blitt strammet inn ytterligere.

UP oppklarer

I fjor fikk over 17.000 nordmenn et gebyr på 1.700 kroner for ulovlig mobilbruk, i tillegg til to prikker.

I år har dette blitt mye dyrere. Gebyrsatsen er nemlig økt til 5.100 kroner, antall prikker til tre.

Men hvor strenge er egentlig reglene her – og hva kan du gjøre med mobilen når du kjører bil? Her er det tydeligvis en god del usikkerhet ute og går, den forsøker Utrykningspolitiet (UP) nå å rydde opp i på sin egen Facebook-side.

Bekymret over skjermbruk i bilen

I flere år handlet ulovlig mobilbruk i hovedsak om prating, så endret dette seg kraftig: Foto: Scanpix.
I flere år handlet ulovlig mobilbruk i hovedsak om prating, så endret dette seg kraftig: Foto: Scanpix.

Håndfri: Dette er lov

Dette skriver de her:

Hovedregelen er at fører av bilen ikke må bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Når telefonen er plassert forskriftsmessig i egen mobilholder, eller dersom den er koblet til et håndfri-system i bilen, kan telefonen brukes til å ta imot, starte og avslutte samtaler, via det håndfrie systemet.

Når telefonen er koblet til et håndfri-system, kan du i tillegg styre og spille av lydfiler via det håndfrie systemet.

Håndfri: Dette er ikke lov

Dette er altså det du har lov til å bruke telefonen til, mens du kjører bil. UP tar også med det du ikke har lov til å gjøre, selv om mobilen er lovlig plassert eller tilkoblet håndfri-system:

Skrive tekstmeldinger eller bruke sosiale medier på mobiltelefonen.

Surfe på nettet.

Betjene funksjoner på telefonen aktivt til navigering under kjøring

Ønsker du å lese mer om dette, finner du hele forskriften her (ekstern lenke) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-17-1309.

Ulovlig bruk kan koste deg førerkortet

Politiet har økt fokuset på ulovlig mobilbruk kraftig de siste årene. Nå har dette også blitt mye dyrere. Foto: Scanpix.
Politiet har økt fokuset på ulovlig mobilbruk kraftig de siste årene. Nå har dette også blitt mye dyrere. Foto: Scanpix.

Heller ikke lov når bilen står stille

Et spørsmål mange har stilt seg rundt mobilbruk i bil, fikk vi for øvrig svaret på i fjor. I en dom fra Høyesterett ble det slått fast at det ikke er tillatt å bruke mobilen, selv om bilen står stille i trafikken. Ja, det hjelper heller ikke om motoren er slått av.

Dette er noe av det Høyesterett skriver i sin dom:

Flertallet la til grunn at bruk av mobiltelefon under kortvarig trafikal stans der bilen fortsatt er en aktiv del av trafikken, dekkes av ordlyden i forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring». Øvrige kilder ga støtte for at kortvarig trafikal stans var omfattet, og reelle hensyn tilsa ikke begrensninger i straffansvaret.

Ble først frikjent: – Lov å bruke mobilen når du står i kø

Video: Se hvordan det går – kjører bil og sender SMS samtidig