Dette er viktigst når vi skal ha bilen på verksted

Svært mange nordmenn velger merkeverkstedet.

MERKEVERKSTED: Det er merkeverkstedet norske bileiere helst tyr til for å få gjort service og reparasjoner på bilen, viser EY-undersøkelse. Foto: Frank Williksen
MERKEVERKSTED: Det er merkeverkstedet norske bileiere helst tyr til for å få gjort service og reparasjoner på bilen, viser EY-undersøkelse. Foto: Frank Williksen

Norske bileiere har stor tillit til merkeforhandlere når vi skal ha service og reparasjoner på bilen. Dette kommer frem i en stor internasjonal undersøkelse av kjøpsvaner i bilbransjen. I årets undersøkelsen av dette slaget er Norge med for første gang.

Mobility Consumer Index gjennomføres 1-2 ganger årlig av Ernst & Young (EY), som er et globalt revisjons- og rådgivningsselskap.

Seks av ti brukte merkeforhandler

Undersøkelsen viser at 51 prosent av de spurte globalt svarte at de hadde benyttet merkeforhandlers verksted – der bilen var kjøpt (42 prosent) eller annen forhandler av samme bilmerke (9 prosent) i løpet av de siste to årene. 38 prosent hadde benyttet et frittstående verksted i den samme perioden.

Blant de norske bileierne som svarte på spørsmålene, var det hele 61 prosent som hadde brukt merkeforhandler – 45 prosent den forhandleren der bilen var kjøpt, og 16 prosent hos annen forhandler av samme merke.

Bilen kom for sent på service - det ble dyrt for selgeren

FØLGE OPP: En viktig del av garantivilkårene for bilen er at intervallservice blir gjort etter boka (ill.foto).
FØLGE OPP: En viktig del av garantivilkårene for bilen er at intervallservice blir gjort etter boka (ill.foto). Foto: iStock

Riktig prising

Andelen som hadde brukt et frittstående verksted i løpet av de siste to årene, var 30 prosent. Dette til tross for at frittstående godkjente verksteder er likestilt med merkeverksteder i forhold til garantivilkår og lignende.

Et interessant poeng er at riktig prising av tjenestene oppgis som den viktigste motivasjonen for å bruke merkeforhandler – både globalt (60 prosent) og i Norge (71 prosent).

Gjør du feil her, kan du miste garantien på bilen

Online-bestilling

Av argumenter for valget av merkeforhandler-verksted i Norge ble disse faktorene oppgitt i tillegg:

- Grei beliggenhet (55 prosent)

- Positiv kundebehandling, blant annet lojalitetsprogrammer (49 prosent)

- Ventetid på time (35 prosent)

- Grad av digitalisering, for eksempel online time-bestilling (20 prosent).

SKILTING: Godkjente verksteder skal ha et slikt skilt på veggen. Foto: Frank Williksen
SKILTING: Godkjente verksteder skal ha et slikt skilt på veggen. Foto: Frank Williksen

Frittstående verksteder på topp

Det er til dels store forskjeller på disse tallene fra land til land. Den høyeste andelen som brukte verksted hos forhandleren de kjøpte bilen av, er Singapore og Japan med 59 prosent hver, foran Kina med 55 prosent og India med 52 prosent. Deretter fulgte Frankrike og Mexico med 46 prosent, foran Norge, Sverige, Tyskland og Spania med 45 prosent.

I motsatt ende av markedet var bruken av frittstående verksteder desidert høyest i Sør-Korea med 62 prosent, med god margin til New Zealand og Italia (50 prosent hver), Australia 44 prosent, Mexico (43 prosent), Spania (42 prosent) og Storbritannia (41 prosent).

Å droppe service kan bli din dyreste forglemmelse

Video: Her kan du selv se hva mekanikeren finner ut