Dette er trafikkregelen du må være Einstein for å forstå

Kan det bli mer klønete formulert?

Illustrasjon: Ole Martin Lundefaret, bakgrunnsbilde: Scanpix
Illustrasjon: Ole Martin Lundefaret, bakgrunnsbilde: Scanpix

Vi bare slår det fast med én gang: Nei, du er ikke dum i hodet!

Nå skal du få være med på revý i regi av Statens Vegvesen:

Det er snart ferietid, og da blir vi i Broom nedringt og nedmailet med spørsmål om noe så enkelt som loven rundt det å trekke tilhenger (selv om det å trekke tilhenger ikke er relevant for deg, så bør du få med deg dette, det er nemlig ganske fornøyelig.)

Du skulle kanskje tro at det burde være lett match å lage et enkelt og lettfattelig regelverk rundt dét, men den gang ei. Og da Statens Vegvesen selv skal prøve å forklare - da går det helt galt!

Les om kanskje Norges råeste familiebil!

I alle dager?!?

Vi begynner med selve regelen, slik den står formulert i lovbøkene (skum igjennom, så møtes vi om litt):

§ 3-5. Førerett i klasse B

Førerett i klasse B gjelder for:

1. Motorvogn med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Gjelder ikke for motorsykkel, beltebil, beltemotorsykkel og tohjuls moped.

2. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.

3. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger hvor samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3.500 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige motorvognenes egenvekt med fører (75 kg).

Da er vi tilbake. Hvordan virket det? Lett, vanskelig - kanskje ikke så ille? Men leser du nøye så vil det snart oppstå noen spørsmål - for hva betyr det eeegentlig?.

Men i all verden...!?

Det er nå moroa begynner: Ut i fra reglene du har lest, skjønner du for eksempel at det finnes et slags unntak som heter "campinvogn-regelen"? Skjønner du at du har lov til å trekke en henger med totalvekt på 1749 kilo hvis bilen din, med deg ombord, veier 1751 kilo, men da kun hvis du regner din vekt som 75 kilo? Skjønner du at maksgrensen på totalvekt egentlig ikke er 3500 kilo, men faktisk hele 4250 kilo? Og at hengeren kan ha totalvekt på OVER 750 kg? Nei?

Det er det ikke så mange andre som gjør heller!

Enda mer forvirrende blir det da Statens Vegvesen selv skal prøve å forklare sine EGNE regler - da blir det revysketsj. Les bare her:

...Ehhh...?!?!

De begynner slik: Hovedregelen for bilførerkort er at du må avlegge egen tilhengerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen (BE, C1E, CE, D1E eller DE) hvis du skal trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Dette gjelder ikke for klasse B dersom du dekkes av «campingvogn-regelen».

Campingvogn-regelen?!? Men den stod det da ikke noe om i lovteksten..?!?

Slik forklarer de den såkalte Campingvogn-regelen: Det kan være tilstrekkelig å ha klasse B for å trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Første vilkår er at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt med fører (75 kg), og annet vilkår er at bilens tillatte totalvekt og tilhengerens tillatte totalvekt til sammen ikke må overstige 3500 kg. Den laveste vekten etter utregingen av de to vilkårene, tilsvarer høyest tillatt totalvekt for tilhengeren. Tillatte totalvekter og bilens egenvekt finner du i egne rubrikker i vognkortene til bilen og tilhengeren.

Skjønte du noe av dét? Ikke det nei, men vi kan da ikke gi oss nå!

Så skal de forklare rundt bilens tekniske begrensninger:

Selv om du med klasse B kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som er ”tillatt hengervekt”, dvs. maksimal aktuell tilhengervekt. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.

Det var kanskje ikke sååå ille, men hva med når de prøver å forklare noen "enkle" begreper:

Det er viktig å merke seg begrepene «tillatt totalvekt» som betyr den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for iflg. vognkortet, og «aktuell totalvekt» som er den vekten kjøretøyet har i øyeblikket. «Bilens egenvekt med fører» er den vekten bilen veier uten last pluss en teoretisk gjennomsnittsvekt på 75 kg for fører. Du finner bilens egenvekt med fører i vognkortet.

Joda så...?!?

Men kronen på verket, og det er her Einstein kommer inn - nå begynner de med mattematikk!

Du har bare klasse B og ønsker å finne ut hvilke tilhengere du kan trekke. I bilens vognkort finner du at bilens egenvekt med fører er 1225 kg, tillatt totalvekt: 1730 kg, tillatt hengervekt: 1000 kg og tillatt vogntogvekt: 2710 kg.

Tilhengerens tillatte totalvekt må ikke være over 1225 kg (egenvekt med fører) eller (3500 – 1730 = ) 1770 kg, dvs 1225 kg som er laveste vekt.

Tilhengeren med last må ikke overstige 1000 kg (tillatt hengervekt). Full-lastet bil kan veie 1730 kg og full-lastet henger 1000 kg, til sammen 2730 kg. Siden tillatt vogntogvekt er 2710 kg, er det 20 kg last som må fjernes fra bil og/eller henger før trekking.

Ergo: hengerens tillatte totalvekt må ikke være over 1225 kg, og hengerens egenvekt eller hengeren med last må ikke overstige 1000 kg.

Hva i alle dager! Nå satt riktignok artikkelforfatteren igjen med en meget god følelse etter matteeksamen, og da det allikevel viste seg at karakteren så vidt holdt til å stå, så sier det kanskje litt om hvor undertegnede ligger sånn rent mattematisk - men allikevel!

Vår ekspert svarer

Denne forklaringen burde heller hete forvirring, og i en slik stund er det godt å ha en bilekspert på huset. Vi spør Broom-Benny om hva som eeegentlig er lov og ikke når man skal trekke tilhenger:

- Men først Benny, er du enig i at disse reglene er litt klønete utformet?

- Absolutt Lundefaret, helt enig!

- Det var enda godt å høre. Men kan du i enkle trekk forklare disse reglene?

Benny forklarer "enkelt":

- Så lenge hengerens totalvekt (det hengeren i følge vognkortet kan veie fullastet) er mindre enn bilens egenvekt (det bilen veier i det aktuelle øyeblikket inkludert 75 kilo for en stipulert sjåfør) , så er det bare to ting du må sjekke.

- For det første at du i følge bilens vognkort har lov til å trekke tilhengeren, og for det andre at totalvekt på bil og henger ikke overskrider 3500 kilo.

- Men førerkort klasse B så har du, som lovteksten beskriver, lov til å trekke en tilhenger med tillat totalvekt på inntil 750 kilo. Grunnen til at de skriver det sånn er nok for å understreke at du også har lov til det selv om totalvekten på bil og henger blir over 3500 kilo.

- Dette gjelder spesielt for store varebiler og pick-uper, og da er det en øvre totalvekt på 4250 kilo som blir gjeldende.

- En grei tommelfingerregel er: Skal du trekke stor campingvogn, heste- eller bilhenger, så må du i de aller fleste tilfeller ta den såkalte "henger-lappen." Da får du et BE-førerkort.

- Men fortvil ikke! Har du en vanlig henger du bruker til å frakte litt hageavfall og sånn med, så er det som regel ikke noe problem.

Da takker vi Benny for denne oppklaringen, og ønsker alle en god vår og sommer. Puh!

Denne kommer snart - og blir rå å trekke henger med!