Motorsykkelfolket mener den langsgående ujevne skjøten mellom ny og gammel asfalt på rv. 35 mellom Verpsletta og Knivedalen vil kunne føre til alvorlige motorsykkelulykker. Jeg ser problemet, men veien vil ikke helasfalteres i denne omgang, sier seksjonsleder vegvesenet.
Motorsykkelfolket mener den langsgående ujevne skjøten mellom ny og gammel asfalt på rv. 35 mellom Verpsletta og Knivedalen vil kunne føre til alvorlige motorsykkelulykker. Jeg ser problemet, men veien vil ikke helasfalteres i denne omgang, sier seksjonsleder vegvesenet.

– Dette er en trafikkfelle

MC-kjørere frykter alvorlige ulykker. Les hvorfor.

Motorsyklister frykter at Vegvesenets trafikksikkerhetstiltak på rv. 35 skal føre til ulykker, melder Bygdeposten.

– Langsgående asfaltkant i veien kan føre til alvorlige ulykker for tohjulinger, sier Vegard Svenneby.

I forbindelse med trafikksikkerhetstiltakene på rv. 35 mellom Verpsletta og Knivedalen oppstår det langsgående ujevnhet i veien der veien er utvidet for å gi pass til midtdelet med rumlefelt som nå etableres.

Del med dine Facebook-venner

Dette har fått flere motorsyklister til å reagere, da de mener dette er meget trafikkfarlig for dem som kjører motorsykkel.

– Om ikke noe blir gjort før motorsykkelsesongen starter igjen er dette det samme som å anlegge en trafikkfelle, sier motorsyklistene Vegard Svenneby fra Vikersund.

Svenneby er til daglig trailersjåfør og har i mange år også kjørt motorsykkel i sommersesongen.

Vegvesenet ser problemet

– Jeg forstår at motorsyklistene ikke liker langsgående kanter. Men den påskjønte utvidelsen av veien skal være jevn med resten av veidekket, sier seksjonsleder i vegseksjonen i Statens vegvesen i Buskerud, Knut Erik Skogen.

Han forteller at de ikke har lagt heldekkende asfalt på hele veien ennå for de må først vente på at grunnen under utvidelsen får satt seg skikkelig før de helasfalterer veien.

Bygdeposten har vært på stedet og det er som Svenneby sier ujevn langsgående skjøt mellom ny og gammel asfalt.

Asfalterer ikke på nytt

– Legges det heldekkende asfalt før neste års motorsykkelsesong?

– Nei. Veien vil nå være slik fram til neste runde med vår løpende reasfaltering av veien, sier Skogen.

Han sier det fort kan gå flere år før dette skjer. Dette er et svar motorsykkelfolket liker svært lite.

– Det skal lite til av langsgående ujevnheter midt i veibanen, før en motorsykkel kan få sleng på sykkelen. Motorsykkelen og sjåføren kan da lett gå i bakken, kjøre av veien, eller komme over i motgående kjørefelt og treffe motgående trafikk med de følgende det kan få, sier Svenneby.

Svenneby er derfor oppgitt over at vegvesenet her bruker masse penger på trafikksikkerhetstiltak, som virker i stikk motsatt retning for motorsyklistene.

Les mer om bil og motor på Bygdepostens motormagasin her

LES OGSÅ: Så farlig kan det være å krasje en gammel bruktbil