Dette er de verste ulykkesveiene

De er lange, standarden er svært variabel.

E6 går fra nord til sør i Norge, dette er også en vei som er svært ulykkesutsatt. Foto: Scanpix.
E6 går fra nord til sør i Norge, dette er også en vei som er svært ulykkesutsatt. Foto: Scanpix.

To av de lengste hovedveiene her i landet er også de klart mest ulykkesutsatte - og de to veiene som krever flest liv: E6 og E39.

Dette viser statistikk fra Statens vegvesen for perioden 2012 - 2016.

I denne perioden ble 55 personer drept i trafikken på E6, og 46 personer på E39. På E16 omkom i samme periode 23 personer, på E134 krevde trafikkulykker 11 liv og på E18 var tallet 10.

Stygge frontkollisjoner

Det er flere felles trekk som går igjen på de mest ulykkesutsatte veistrekningene. Ofte er dette veier uten midtrekkverk eller siderekkverk, med eller uten gul midtstripe. Liten eller manglende veiskulder er en gjenganger mange steder.

Eksperter anslo for få år siden at faktorer knyttet til vei eller veimiljø er medvirkende årsak i nesten hver tredje dødsulykke.

Mange av de utsatte veistrekningene er planlagt oppgradert, eller er under utbedring. Det siste gjelder for eksempel ulykkesstrekningen på E39 mellom Kristiansand og Stavanger, en strekning der det har vært mange stygge frontkollisjoner.

Mange lager farlige situasjoner - uten å vite det selv

Mindre risikable traséer

Også på E6 er omfattende arbeider i gang for å heve veistandarden på flere strekninger. Dette gjelder for eksempel i Sør-Trøndelag, fra Berkåk mot Trondheim, og flere strekninger i Nord-Norge. Også på flere av de andre mest ulykkesutsatte strekningene er viktige tiltak underveis.

Den meget dårlige strekningen på E18 mellom Tvedestrand og Arendal åpner som firefelts motorvei neste år. Det samme gjelder E18-strekningen fra Rugtveit til Dørdal i Telemark.

Om drøyt et år forsvinner også en av de dårligste bitene av E134 i Telemark, fra Hjartdal til Seljord.

Noen steder bygges eksisterende vei ut fra to til fire felt, etappevis også i nye og mindre risikable traséer.

Andre steder ligger ikke tiltrengt "ny" vei inne i noen planer, selv om både lokale veimyndigheter, beboere og politiet mener at de burde gjort det.

Nå kommer bedring

E18 var tidligere en versting-vei ulykkesmessig, ikke minst strekningene gjennom Vestfold og Telemark. Bare i Nordre Vestfold var dødsulykkene hyppige før veien ble utbygd til firefelts motorvei, spesielt i sommertrafikken var det ille.

Etter at firefelts-veien kom, har det det nesten ikke vært dødsulykker på disse strekningene. Det samme gjelder i høy grad etter at E6 gjennom Østfold ble 4-felts motorvei. Stygge ulykkestall ble borte bokstavelig talt over natten.

Nå bygges E18 ut videre sørover, og dette vil utvilsomt føre til ytterligere forbedringer. Allerede neste år åpnes firefelts vei mellom Rugtveit og Dørdal i Telemark, og mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder. Dette er strekninger som i dag har svært dårlig standard sikkerhetsmessig.

Også den mye ulykkesutsatte E39 står foran betydelige forbedringer, og nye strekninger med firefelts vei er under arbeid fra Kristiansand mot Jæren.

Ekspert: Slik kunne vi unngått mange tragiske ulykker

Her krevde trafikkulykker flest liv 2012 - 2016:

Nordland E6 15 drepte

Buskerud RV7 14

Oppland E6 13

Rogaland E39 13

Vest-Agder E39 12

Nord-Trøndelag E6 12

Hedmark Rv3 10

Troms E6 10

Hedmark Rv25 9

Hordaland E39 8

Møre og Romsdal E39 8

Akershus Fv170 7

Hordaland E16 7

Akershus Fv120 6

Buskerud E16 6

Telemark E134 6

Nordland E10 6

Flest veitrafikkulykker 2012 - 2016:

Oslo E6 369

Hordaland E39 293

Rogaland E39 249

Nordland E6 236

Akershus E18 232

Akershus E6 211

Oslo E18 200

Sør-Trøndelag E6 194

Rogaland Fv44 161

Møre og Romsdal E39 156

Telemark Rv36 148

Hedmark Rv3 144

Oslo Rv150 143

Oslo Kv161 136

Vestfold E18 133

Vest-Agder E39 133

Telemark E134 129

Nord-Trøndelag E6 125

Østfold E6 112

Hordaland E16 108

Nå blir det dyrere å kjøre for fort

Se video: Kåret til sikreste nybil i 2017