Å slippe bompengene er viktig for de som kjører elbil   faktisk rangerer de det som den viktigste elbil fordelen, foran blant annet avgiftsfritak og gratis parkering. (Foto: Scanpix, © PEK )
Å slippe bompengene er viktig for de som kjører elbil faktisk rangerer de det som den viktigste elbil fordelen, foran blant annet avgiftsfritak og gratis parkering. (Foto: Scanpix, © PEK )

Det viktigste er å slippe bompenger

Skjønner du hvilke bileiere vi snakker om da?

Salget av elbiler i Norge har nærmest eksplodert de siste årene. Ingen kjøper flere elbiler per innbygger enn oss.

Det er nok ikke fordi vi nordmenn nødvendigvis tenker så mye mer miljøvennlig enn alle andre. Nei, her handler det om politiske virkemidler og ikke minst økonomiske gulrøtter som gjør det attraktivt å kjøpe elbil.


Mange fordeler

Blant disse er avgiftsfritak, elbilene har verken moms eller engangsavgift. De kan også kjøres i kollektivfeltene. Det er gratis parkering på kommunale parkeringsplasser, riksveifergene er gratis og de slipper også å betale for bompasseringer.

Dessuten blir driftskostnadene langt lavere enn for biler som bruker bensin eller diesel.

LES OGSÅ: De beskylder TopGear for elbiljuks

Litt overraskende

Alt dette har gjort det attraktivt både å kjøpe og kjøre elbil,

Nå har Norsk Elbilforening gjort en undersøkelse blant sine medlemmer der de har bedt dem om å rangere de tre viktigste elbilgodene. Og kanskje litt overraskende er det gratis bompassering som veier tyngst blant de nesten 2000 som har deltatt.

LES OGSÅ: Får bomregning – uten å ha passert

Viktigste gode

Hele 22,2 prosent sier nemlig at det å slippe å betale bompenger er det viktigste elbilgodet.

Deretter følger det som gjør elbilene relativt sett mye rimeligere i forhold til biler som forbrenner fossilt drivstoff, nemlig avgiftsfritak på kjøp av elbil. Det er viktigste for 16,6 prosent. Lave drivstoffkostnader følger så på tredjeplass, 15,4 prosent.

Politikken fungerer

– Denne rangeringen forteller at folk er villige til å velge mindre miljøbelastende kjøretøy dersom de premieres.

– Dette kan sees i sammenheng med «forurenser betaler»-tankegangen i øvrige miljøsaker, men det viktigste er likevel at denne politikken fungerer, sier generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening, i en pressemelding.

LES OGSÅ: De vil straffe SUV-ene i bomringen

Slik rangerer elbileierne godene

– Gratis bompassering: 1325 (22,2 %)

– Avgiftsfritak på kjøp av elbil (mva. og engangsavgift): 994 (16,6 %)

– Lave drivstoffkostnader: 919 (15,4 %)

– Kan kjøre i kollektivfelt: 813 (13,6 %)

– Gratis parkering på kommunale parkeringsplasser: 684 (11,4 %)

– Lav årsavgift: 603 (10,1 %)

– Gratis lading: 240 (4,0 %)

– Nettverk av ladestasjoner: 229 (3,8 %)

– Gratis riksveiferger: 135 (2,2 %)

– Andre: 26 (0,4 %)

Kjøper elbil igjen

Et annet interessant faktum som fremkommer i undersøkelsen, er at mer enn 6 av 10 sier de vil kjøpe elbil igjen. Med alternativene «ja», «nei» og «vet ikke» svarer 1.187 av 1.858 bekreftende «ja» på spørsmålet. Dette tilsvarer nesten 64 prosent.

Bare 86 svarer nei til å kjøpe nok en elbil, mens en snau tredjedel ikke er sikre på hva de vil velge.

LES OGSÅ: Disse bileierne kjøper ikke samme merke igjen