Det kan bli kjempedyrt hvis du krasjer inn i en bil

Mange har rett og slett ikke forsikring.

Elsparkesyklene har på rekordtid blitt en del av bybildet mange steder. Men her skal du tenke deg om før du legger avgårde i tett trafikk. Foto: Tryg.
Elsparkesyklene har på rekordtid blitt en del av bybildet mange steder. Men her skal du tenke deg om før du legger avgårde i tett trafikk. Foto: Tryg.

Først kom elsyklene. I den siste tiden har også elektriske sparkesykler tatt markedet med storm.

Bare i Oslo er det nå flere tusen elektriske sparksykler som kan leies på stedet, via en app. Disse har virkelig satt sitt preg på bybildet, både på godt og vondt.

Mange av de som leier elektrisk sparkesykkel har lite erfaring med dette fra før. Når de så kaster seg ut i den hektiske og uoversiktlige bytrafikken, skal det ikke mye til før det går galt.

Nå går forsikringsselskapet Tryg ut med en sterk advarsel til alle de som leier elsparkesykkel. Skjer det en skade, er det nemlig den som leier som må dekke kostnaden, over sin forsikring. Og har man ikke forsikring, kan det bety en skikkelig økonomisk smell:

Skal ikke mye til

– Vi advarer sterkt mot å leie en elsparkesykkel uten at du har en ansvarsforsikring, som de fleste har gjennom sin innboforsikring eller reiseforsikring. Dersom du mister balansen og skraper opp en dyr bil, eller du kjører på en person som faller og blir skadd, kan du risikere å måtte dekke skadekostnadene såfremt du ikke har en forsikring, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

I tett trafikk skal det ikke mye til før man en ulykke kan oppstå. Som sparkesyklist ute på veiene, er man omgitt av biler på alle kanter. Da er det uhyre viktig at man er våken og leser trafikkbildet.

Et av de største selskapene som leier ut elsparkesykler i Norge, Voi, sier i sine vilkår at skader som oppstår på elsparkesykkelen eller på andre, må dekkes over egen forsikring.

Nytt EU-krav skal avverge elbil-ulykker

Passerer 100.000 kroner

– Det betyr at Voi ikke har egen forsikring, hverken for skader på elsparkesykkelen eller skader som oppstår på ting eller personer. Uten en slik forsikring er du økonomisk ansvarlig og må dekke dette selv. Det kan fort koste flere titusener av kroner å utbedre skrapeskader i lakken på en bil, og turen kan bli enda dyrere om du kjører på og skader andre, sier Irgens.

Er du riktig uheldig og skader fronten på en moderne bil, kan det virkelig bli dyrt. Radarer, sensorer og kameraer sitter veldig utsatt til her. Det finnes flere eksempler på at mindre frontskader har passert 100.000 kroner med god margin.

TIER Mobility som også leier ut elsparkesykler, gjør oppmerksom på at de har sikret sine brukere:

– TIER er stolte av at vår forsikring dekker alle tredjepartsskader forårsaket av føreren. Dette betyr at hvis man forårsaker en ulykke, er den eneste skaden som ikke dekkes av forsikringen vår skader på egne eiendeler, som på klær. Men om noen har forsikret sine egne eiendeler på egenhånd blir selv denne type skade dekket. Utenom forsikringen anbefaler vi alle å tenke på sikkerhet når de kjører, ved å bruke hjelm, følge trafikkreglene og ikke ta unødvendig stor risiko. De fleste ulykker skjer med nybegynnere, så vi anbefaler å være spesielt forsiktig på ens første turer, sier Lars Christian Grødem-Olsen som er City manager for TIER i Oslo.

Dette er en av de billigste elbilene du kan kjøpe

Dekkes fra egen lomme

Tryg har tidligere gjort undersøkelser som viser at mange unge ikke har innboforsikring.

– Barn er omfattet av foreldrenes innboforsikring, men når de flytter for seg selv og melder adresseendring til folkeregisteret, må de ha egen innboforsikring. Dette er lett å glemme, og da mangler man dekning for skader som oppstår for eksempel ved leie av elsparkesykkel, sier Irgens.

En reiseforsikring kan i noen tilfeller dekke noe skader, men det er ofte klare begrensninger på erstatningsbeløp. Slike forsikringer kan også ha unntak dersom skaden er påført med vilje. En innboforsikring inneholder en ansvarsdel som kan dekke skader man er ansvarlig for, både på ting og personer, når man for eksempel kjører elsparkesykkel.

– En innboforsikring i Tryg dekker skade på eller tap av en leid elsparkesykkelen. Men her er det ofte egenandeler, og det stilles krav til hvordan sykkelen oppbevares. Får man skade på en elsparkesykkel under bruk, må man regne med utlegg på flere tusen uansett, avhengig av egenandelens størrelse. Har man ikke innboforsikring, må alt dekkes over egen lomme, sier han.

Bilen høres nesten ut som et tog – vet du hva det kan skyldes?

– Grovt uansvarlig

Irgens mener Voi og de andre selskapene som driver med utleie av elsparkesykkel må tilby en forsikring på lik linje med den bilutleiefirmaene har.

– Da er man dekket for skader på sykkel, seg selv og andre. Det er grovt uansvarlig å henvise til utleiers egen forsikring, særlig når vi vet at mange av dem som leier syklene er unge mennesker som trolig ikke en gang vet om de har en slik forsikring eller ikke, sier Irgens.

Blir du selv skadet gjelder ulykkesdekninger du eventuelt har i en egen ulykkesforsikring. Som privatperson kan du også bli erstatningsansvarlig dersom du opptrer uaktsomt og påfører andre eller leieobjektet skade.

Lovendring: Nå får du ikke ha bonusbarn i baksetet

Dette er viktig å huske

  • Ferdes man i veibanen med en elsparkesykkel og kommer til et kryssende gangfelt skal man vike for kryssende fotgjengere med mindre annet er regulert ved trafikklys.
  • Med elsparkesykkel skal en stoppe ved rødt lys, på lik linje med syklister.
  • Med elsparkesykkel er det tillatt å krysse gangfelt kjørende, men man har vikeplikt for all kryssende trafikk.
  • Triller man den har kryssende trafikk vikeplikt med mindre annet er regulert ved trafikklys.
  • Det er ikke lov å kjøre en elsparkesykkel i utmark da den der defineres som en motorvogn og faller inn under regelverket om motorferdsel i utmark.
  • Selv om det ikke er krav om bruk av hjelm, oppfordres alle som ferdes på både sykkel og små elektriske kjøretøy til å bruke dette.

Se video: Denne politibilen har en helt spesiell jobb