Veldig mange fortsetter å kjøre på vinterdekk, selv om vinteren forlengst er over. Det er ikke smart. Foto: Scanpix.
Veldig mange fortsetter å kjøre på vinterdekk, selv om vinteren forlengst er over. Det er ikke smart. Foto: Scanpix.

– Det finnes ikke noe som heter helårsdekk

Piggfrie vinterdekk har ingen ting på sommerføre å gjøre!

Fortsatt er det overraskende mange bilister som kjører på piggfrie vinterdekk om sommeren, selv om alle eksperter fraråder dette sterkt. Det er gode grunner til dette, ikke minst det faktum at dårlig våtgrep skaper økt ulykkesrisiko.

Dekkimportørenes Forening undersøkte andelen piggfrie vinterdekk på et større antall biler sist høst, kort før ny vinterdekksesong, og resultatene var nedslående.

Andelen personbiler som sto på vinterdekk varierte mellom 7 prosent (Stavanger) og 30 prosent (Bergen). Mellom disse ytterpunktene fant vi Haugesund (17 prosent), Kristiansand (16,5 prosent) og Trondheim (13,5 prosent). Suverent lavest andel var det i Bodø med 3,2 prosent, men i dette distriktet kjører så godt som alle på piggdekk vinterstid – og disse dekkene er jo strengt forbudt om sommeren.

Stor forskjell

– Vi er lite tilfreds med tingenes tilstand, sier daglig leder Jon Erik Ludvigsen i Dekkimportørenes Forening.

– Andelen som velger å kjøre på ofte halvslitte piggfrie vinterdekk er altfor høy. Det er en grunn til at vi har dekk som er spesielt utviklet for vinterføre og tilsvarende for sommeren. Vinterdekk har en bløtere stamme, og gummiblanding som er utviklet spesielt for å gi godt grep i kulde og på snø og is. For å få til en slik gummiblanding må vi gi noe avkall på gode våtegenskaper. Et bløtt dekk vil dessuten gi mer etter i svinger, noe som i gitte situasjoner kan bli skjebnesvangert, sier Ludvigsen, som legger til at foreningen har gjort tester som virkelig viser hvor stor forskjellen på sommerdekk og piggfrie vinterdekk er i praksis.

Ja, det er lov, men nei, det er ikke smart

Kjedelig å skfite dekk? Ja, mange synes nok det – og løser problemet med å bruke vinterdekk hele året... Foto: Newspress.
Kjedelig å skfite dekk? Ja, mange synes nok det – og løser problemet med å bruke vinterdekk hele året... Foto: Newspress.

Risikosport

– Med halvslitte sommerdekk og halvslitte piggfrie vinterdekk gjennomførte vi nedbremsing fra 80 km/t til stillstand på våt veibane. Da sommerdekket hadde stoppet, kjørte bilen med vinterdekk fortsatt videre med en hastighet på 49 km/t!

– Også på helt tørr vei var sommerdekket klart best, men her var marginen til vinterdekket bare 10 km/t. Men dette kan i en kritisk situasjon være mer enn nok til å forårsake en ulykke. De samme tendensene fikk vi ved testing av dekkene i unnamanøver, så her er det ingen tvil om at sommerkjøring på piggfrie vinterdekk er risikosport, fastslår Jon Erik Ludvigsen.

Vanndammen kan bli farlig!

– Noen hevder at de kjører på helårsdekk?

– Det finnes ikke noe som heter helårsdekk. Det nærmeste vi kommer noe sånt, er typiske overgangsdekk som Four Seasons fra Goodyear, og varianter over det samme temaet fra andre produsenter.

– Poenget er at dette altså ikke er helårsdekk, men kontinentale vinterdekk som er utviklet for å kunne takle noen få og tilfeldige «besøk» på snøføre, men ellers kjøre på bar vei.

– For nordiske forhold er det skikkelige vinterdekk som gjelder. Det finnes i dag flere gode piggfrie vinterdekk for dem som ikke behøver å kjøre på piggdekk. Disse dekkene har en masse seiper for å sikre godt grep på snø og is, men prisen for dette er altså at vanndreneringsegenskapene ryker. Da kan en sommerlig vanndam på asfalten plutselig bli ganske farlig, understreker Ludvigsen overfor Broom.

Nye og slitte dekk: Sjekk forskjellen!

Ingen tvil: Det er store forskjeller på egenskapene til sommerdekk og vinterdekk.
Ingen tvil: Det er store forskjeller på egenskapene til sommerdekk og vinterdekk.

Målet er ikke gebyrer

– Det arbeides for tiden aktivt for å etablere regulære dekkontroller langs hovedveiene etter mønster av mangeårige «dekk-razziaer» i både Sverige og Finland, sier Ludvigsen.

– Vi samarbeider blant annet med Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) for å få til dette. Slike kontroller skulle vi selvsagt hatt for lenge siden også her i landet, både av hensyn til miljø, dekk- og trafikksikkerhet. Det er ikke snakk om gebyrer og avskilting, men om informasjon, råd og bistand for å skape økt forståelse for hvor viktig dekket faktisk er.

– Husk at dekket er den delen på bilen som er resultat av flest kompromisser fordi det må ha allsidighet til å møte så mange forskjellige krav, slutter Jon Erik Ludvigsen.

Dette er farligere enn slitte sommerdekk nå

Video: Se hva disse karene mener om vinterdekk på sommeren