KONTROLL: Blir du oppdaget uten å bruke bilbelte, koster dette fortsatt «bare» 1.500 kroner. Foto: SVV
KONTROLL: Blir du oppdaget uten å bruke bilbelte, koster dette fortsatt «bare» 1.500 kroner. Foto: SVV

Det er livsfarlig – men koster deg overraskende lite

Kollisjon i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 19 meter.

Fra 1.februar i år økte bøtesatsene for en rekke trafikkforseelser med 30 prosent. Det betyr at det nå koster 9.700 kroner å bli tatt for ulovlig bruk av mobiltelefon, kjøring på rødt lys, brudd på vikeplikt, ulovlig forbikjøring og for kort avstand til kjøretøyet foran.

Også satsene for fartsovertredelser økte med 30 prosent, slik at høyeste sats her nå er 15.100 kroner.

Samtidig står boten for å kjøre uten bilbelte uendret på 1.500 kroner, både for personbil og buss. Det er nesten oppsiktsvekkende lavt, når vi vet hvor store konsekvenser dette kan få.

Flere Broom-lesere undrer seg over at gebyret for bilbeltebruk står uendret.

Nye tall overrasker: Bå dropper flere bilbeltet

Kunne vært sett på

– Merkelig. Alt annet koster jo skjorta nå, men ikke det viktigste grepet sikkerhetsmessig, belte, skriver en.

I Trygg Trafikk stusser man også litt over dette.

– Årsaken til at dette ikke ble endret, er nok at bruk av bilbelte hører hjemme under en annen forskrift enn fartsovertredelser og andre lovbrudd, sier Tanja Loftsgarden, avdelingsleder i fagavdelingen i Trygg Trafikk til Broom.

– Jeg er enig i at dette gjerne kunne vært sett på samtidig. Vi vet jo at i 30-40 prosent av alvorlige ulykker har bilbelte ikke vært i bruk av en eller flere personer, med verre skadeomfang som følge.

Bilbeltet er kjempeviktig - men mange bruker det feil

VIKTIG: – Bøter er viktige for å forebygge lovbrudd i trafikken, sier Tanja Loftsgarden i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk
VIKTIG: – Bøter er viktige for å forebygge lovbrudd i trafikken, sier Tanja Loftsgarden i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk

Tilsvarer fall fra 32 meter

– Dersom intensjonen med økningen av bøtesatsene har vært høyere trafikksikkerhet, burde man absolutt også ha sett på bilbeltegebyret i tillegg til bøtene for andre forseelser i trafikken.

– Det er et faktum at bøter er veldig viktige for å forebygge lovbrudd i trafikken, sier Tanja Loftsgarden videre.

Beltetellingene fra Statens vegvesen viser at «nesten alle» bruker belte i personbil. Men når ulykken rammer, viser det seg at andelen som ikke bruker belte, eller som bruker beltet feil, er altfor høy. I 2019 gjaldt dette hele 37 prosent av alle som omkom i trafikken dette året.

Beltet er det viktigste sikkerhetsutstyret i bil. Hva det betyr i praksis, kan beskrives ved at å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 10 meter. Ved 70 km/t tilsvarer det en fallhøyde på 19 meter – og er farten 90 km/t og man kolliderer uten å bruke bilbelte, tilsvarer dette et fall på hele 32 meter, ifølge Statens vegvesen.

Slik forsøker de å lure seg unna påbudet

37 prosent brukte ikke belte

I 2019 viste Stens vegvesens tellinger at 97,4 prosent av førere og forsetepassasjerer i personbil brukte bilbelte. Høyest var andelen for sjåfører (97,8 prosent).

Beltebruken var noe lavere i tettbygd strøk enn utenfor – 96,6 prosent mot 97,7 prosent.

37 prosent av de som omkom i trafikken i 2019 brukte ikke bilbelte – eller var feilsikret.

For tyngre kjøretøy viste tellingene at 86,5 prosent av sjåførene brukte bilbelte, her er bussjåfører ikke medregnet. Tellingene viste også at 70 prosent av dem som jevnlig tar buss med belte oppgir at de i stor eller svært stor grad bruker dette.

60 år - og har reddet en million menneskeliv

Det syndes fortsatt

I 2020 gjennomførte Statens vegvesen kontroll av verneutstyr i 308.420 kjøretøy. Det ble utstedt 3.012 gebyrer for manglende beltebruk, mens 46 bilførere ble anmeldt for manglende sikring av barn.

Tilsvarende tall i 2021 var 208.844 kjøretøy kontrollert, 1.895 gebyrer og 32 anmeldelser.

I 2022 ble 249.553 kjøretøy kontrollert for bruk av verneutstyr, og 2.189 gebyrer ble utstedt. 38 bilførere ble anmeldt for manglende sikring av barn i bil.

Stoppet lastebil i kontroll - her var alt feil

Sett denne ennå? Juger´n har fått egen videoserie