Mange har nok undret seg over hvorfor denne veien på E75 like sør for Sodankylä ser så rar ut. Det er faktisk en logisk forklaring på det: Dette er en veirullebane. (Foto: Htm, Creative Commons license.)
Mange har nok undret seg over hvorfor denne veien på E75 like sør for Sodankylä ser så rar ut. Det er faktisk en logisk forklaring på det: Dette er en veirullebane. (Foto: Htm, Creative Commons license.)

Det er en helt spesiell grunn til at veien ser slik ut

Tyskland gjorde det først – under 2. verdenskrig...

Mange som har kjørt bil gjennom Finland har lagt merke til at veiene er ekstra brede flere steder. Veiene med de brede skuldrene er ikke nødvendigvis bygget for å gi bedre plass til bilistene, men for å sikre at landet har mulighet for å lande og ta av med jagerfly eller andre fly dersom noen av de ordinære flybasene skulle bli satt ut av spill.

Såkalte «highway strips», eller veibaser, finner man både nord og sør i Finland. I nord er det blant annet konstruert en veibase på E75 ved Vuojärvi like sør for Sodankylä.

På denne veivasen nord i Finland kan finnene ta av og lande med sine Boeing F/A-18 Hornet multirolle jagerfly, som det finske luftforsvaret til sammen har 62 av (mai 2016), skriver ifinnmark.no.

Slik fungerer det

Også finnenes transportfly, Airbus Military C295M, kan operere på veirullebanene. Finnene har tre slike fly, som kan sammenliknes i funksjon med Norges Lockheed Martin C-130 Hercules. De er egnet for å transportere både materiell og personell, og kan ta av på bare 670 meter og lande på 320 meter.

Finnenes veirullebaner er ingen hemmelighet, men ikke alle har sett hvordan de er i praktisk bruk.

Det finske luftforsvaret har publisert en video fra øvelsen Livex, der både landing, tanking og avgang gjennomføres.

Tyskerne startet

Bruk av veibase som rullebane er ikke et nytt fenomen. Det var tyskerne som først bygget veier for formålet å kunne operere selv om flybasene er ødelagt. Dette skjedde allerede under den 2. verdenskrig. Under den kalde krigen ble slike rullebaner bygget systematisk, i land som Finland, Sverige, Tyskland, Nord-Korea, Kina, Sveits, Polen, Pakistan og Tsjekkoslovakia.

I Tyskland er Autobahn tatt i bruk som veibase.

Ifølge Wikipedia er veibaser normalt mellom 2 og 3,5 kilometer lange. I Finland har man imidlertid flere steder redusert lengde, fordi veibasen er utstyrt med wire som skal bremse ned fly ved landing, en løsning som er tilsvarende det man finner i bruk på hangarskip.

Vanlig i Sverige

Det svenske luftforsvaret har helt siden Saab Jas-37 Viggen hatt en veibasestruktur, der en hadde inntil 33 forskjellige steder å lande, klargjøre og ta av fra. Også det nyere Saab Jas-39 Gripen er tilpasset for å kunne benytte korte rullebaner.

Også svenskene har publisert en video, av en Saab Jas-39 Gripen, som lander på en finsk veibase.

Les flere bilsaker i ifinnmarks motormagasin her

Her kommer bilen kjørende – midt under landingen av spionflyet