Derfor skjer dødsulykkene

Statens vegvesen har analysert samtlige ulykker i fjor. Her er konklusjonen:

Illustrasjonsfoto. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
Illustrasjonsfoto. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

Høy fart og ulike forhold knyttet til fører er hovedårsakene til at det skjer dødsulykker på norske veier. Det skriver siste.no.

Det viser en dybdeanalyse av alle dødsulykkene i 2009. Statens vegvesen står bak analysen.

212 personer mistet livet i trafikken fordelt på 186 ulykker i fjor.

For høy fart

- Analysen viser kjente trekk. Når ulykken først er et faktum, er høy fart medvirkende til at 40 prosent av dødsulykkene fikk dødelig utgang. 43 prosent av alle som omkom i bil brukte ikke bilbelte, til tross for at det er under 5 prosent som ikke bruker bilbelte utenfor tettbygd strøk. Videre viser det seg at 30 prosent av omkomne på motorsykkel ikke brukte hjelm eller brukte hjelmen galt, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

I 46 prosent av alle dødsulykkene var farten for høy etter forholdene eller godt over fartsgrensen. Lite erfaring eller kunnskap hos bilfører er antatt å være medvirkende faktor i 55 prosent av dødsulykkene.

Ruspåvirkning

39 prosent av dødsulykkene i 2009 var utforkjøringsulykker, mens 34 prosent var møteulykker. 13 prosent var fotgjengerulykker, mens såkalte kryssulykker stod for sju prosent og ulykker i samme kjøreretning stod for to prosent.

I tillegg viser analysene at ruspåvirkning var involvert i hele 23 prosent av ulykkene.

Farlig sideterreng

Forhold til vei og veimiljøet har vært en medvirkende faktorer i 24 prosent av dødsulykkene.

- Vegen i seg selv har nesten aldri alene skylden for at det skjer en ulykke, men er med på å avgjøre utfallet når ulykken først er ute. Det er særlig farlig sideterreng, som fjellknauser, steiner og trær i vegens nærområde som bidrar til alvorlige konsekvenser og død, sier Guro Ranes. (ANB)

Du kan lese mer om bil og trafikk på siste.no - her:

LES OGSÅ: Slik kan du unngå en alvorlig ulykke:

Synspunkter? Si din mening i kommentarfeltet under: