Tre kilometer med rødt sykkelfelt (1,5 kilometer på hver side) er på gang i vegbanen langs trafikkerte fv. 35 Hønengata i Hønefoss sentrum. Foto: Statens vegvesen.
Tre kilometer med rødt sykkelfelt (1,5 kilometer på hver side) er på gang i vegbanen langs trafikkerte fv. 35 Hønengata i Hønefoss sentrum. Foto: Statens vegvesen.

Derfor maler de veien rød

Nytt testprosjekt i Hønefoss.

Samspillet mellom biler og syklister ute i trafikken går ikke alltid like greit. Samtidig er det fokus på å få flere til å sykle. Det gir nemlig mange gevinster.

Mindre forurensning, mindre køer og muligheten for en betydelig helseeffekt er blant dem.

Hønefoss er blant byene som vil ha flere ut på sykkel. Nå legger de like godt ut en rød løper for syklistene.

– Dette er et trafikksikkerhetstiltak som skal bedre synligheten og sikkerheten for syklistene i Hønefoss, forteller Bjørn Nyhus i Statens vegvesen.

Her har syklistene sin hele egne, røde løper. Foto: Statens vegesen.
Her har syklistene sin hele egne, røde løper. Foto: Statens vegesen.

Rød asfalt

Som sykkelby rangerer Hønefoss i feil ende av tabellen over landets sykkelbyer. Nå tar byen midt i Buskerud de første tak for å bedre dette.

– Det er dessverre en kjensgjerning i dag at oppmerkede sykkelfelt i vegbanen har liten respekt blant mange bilister. Oppmerkingen blir også fort slitt og forsvinner fordi bilene kjører på merkingen, sier Nyhus, i en pressemelding.

En del sykkelbyer i Norge har allerede en god del røde sykkelfelt, men det er som regel laget ved å legge rød asfalt. Her utprøves en ny type rød maling som så langt bare er testet i Vestfold.

Løsningen ingen andre har tenkt på

Røde sykkelbokser

...men noen sykler tydeligvis på fortauet av gammel vane. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen.
...men noen sykler tydeligvis på fortauet av gammel vane. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen.

– Vi tester ut en ny type rødmaling. Forskning viser at rød maling øker trygghetsfølelsen for syklister og bedrer synligheten av sykkelfeltene. Hønengata med over 12.000 biler i årsdøgntrafikk er et fint sted å prøve ut dette, sier Bjørn Nyhus.

I tillegg til tre kilometer med røde sykkelfelt langs fv. 35 merkes det også opp røde sykkelbokser i lysregulerte kryss. Men etterlengtet regn satte en foreløpig stopper for fortsettelsen.

– Vi håper å ta resten i neste uke, forteller Knut Schie i Statens vegvesen.

Alf sier han kjenner bilen bedre enn kona

Se video: Her oppdager bilen at det snart smeller