Med flere nullutstlippskjøretøy på veiene, blir det også mindre behov for ventilasjon inne i de lange tunnelene. Dette er Oslofjordtunnelen som er 7,3 kilometer lang. Foto: NTB Scanpix
Med flere nullutstlippskjøretøy på veiene, blir det også mindre behov for ventilasjon inne i de lange tunnelene. Dette er Oslofjordtunnelen som er 7,3 kilometer lang. Foto: NTB Scanpix

Derfor kan elbilene gjøre det billigere å bygge tunneler

Kutter 300 millioner i Rogfast-prosjektet.

Ventilasjon er en betydelig utgiftspost når vil bygger lange tunneler i Norge.

Men hva skjer med dette når stadig flere av personbilene ikke har utslipp? Jo, da blir behovet for ventilasjon mindre – og tunnelene kan bli billigere.

Det er gode nyheter for det pågående Rofast-prosjektet:

– Vi jobber for at alle nye biler som blir solgt i 2025 er utslippsfrie. Med de utslippsreduksjonene det vil gi, kan Statens vegvesen kutte 300 millioner kroner i utbyggingen av ventilasjonsanlegget i den nye Rogfast-tunnelen. En mer miljøvennlig hverdag har mange uventede og positive ringvirkninger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kutt i andre tunneler

Statens vegvesen gikk gjennom kostnadene i prosjektet E39 Rogfast i Rogaland i fjor. Rogfast skal bli verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Gjennomgangen har også vært gjennom en ekstern kvalitetssikring.

Rogfast er et omfatttende prosjekt, som skal bli verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Foto: NTB Scanpix
Rogfast er et omfatttende prosjekt, som skal bli verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Foto: NTB Scanpix

– Med mindre utslipp fra biler, trenger vi mindre ventilasjon enn tidligere. Jeg vil understreke at selv om det blir mindre ventilasjon, går ikke det ut over brannsikkerheten i Rogfast. Det er svært viktig for en så lang tunnel. Samtidig håper vi at reduksjonene i utslipp fra bilene kan føre til kutt i andre tunneler i framtiden, sier samferdselsministeren.

Gjennomgangen av kostnadene i fjor, viste at Rogfast blir dyrere. Stortinget vedtok å øke den statlige delen i prosjektet fra 21,4 prosent til 40 prosent. Den nye kostnadsrammen er på 24,8 milliarder kroner, mot tidligere 20,8 milliarder kroner.

Akkurat nå er denne knappen gull verdt

Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med cirka 40 minutter. Illustrasjon: Statens Vegvensen
Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med cirka 40 minutter. Illustrasjon: Statens Vegvensen

Avlyste første kontrakt

- Vi har nå stadfestet overfor Statens vegvesen at de kan holde fram med byggingen av Rogfast. Etter at Stortinget gikk med på kostnadsøkningen, har vi sendt Vegvesenet brev for å fullføre den formelle prosessen. Statens vegvesen kan nå starte å utlyse kontrakter i prosjektet, sier Hareide.

Statens vegvesen avlyste den første kontrakten i prosjektet, etter at tilbudet var høyere enn forventet. Selv om prosjektet totalt sett har blitt dyrere, har Statens vegvesen kommet med en rekke kutt. Blant annet kuttet på 300 millioner kroner til ventilasjon.

BMW målt til 198 km/t i tunnel – så forsvant den

Video: Her kjører de luksus-SUVen opp 999 trappetrinn