Det kan være mange skjør i sjøen når du kjøper bruktbil. Dessverre viser det seg at mange firmaer innen denne bransjen ikke har papirene i orden. Foto: SIphotography
Det kan være mange skjør i sjøen når du kjøper bruktbil. Dessverre viser det seg at mange firmaer innen denne bransjen ikke har papirene i orden. Foto: SIphotography

Derfor bør du være på vakt når du kjøper bil

Én av tre forhandlere har ikke papirene i orden.

Nærmere en halv million brukte biler skiftet eier her i landet siste år.

De aller fleste bruktbilene blir omsatt av større eller mindre bruktbilforhandlere. Selv om de fleste av disse driver lovlig og ryddig, er det altfor mange som ikke er så nøye med å følge lover og regler.

Derfor er fallhøyden stor i dette markedet, og det er ikke uten grunn at bruktbilkjøp dominerer klagemengden hos Forbrukerrådet. Har du havnet i klørne på en forhandler uten tillatelse til å selge brukte biler, er risikoen stor for at du kan tape mye penger.

– Det er et mindretall som driver utenfor loven, men det er grunn til å tro at mørketallene kan være store, mener politioverbetjent Kristensen ved A-krimsenteret i Oslo Politidistrikt.

Bruktbilbransjens smilefjes!

Oslo-politiet har skjerpet kontrollen med brukthandelstillatelse kraftig de siste årene. Denne tillatelsen ble innført ved lov i 1999, og avløste da den gamle skraphandlerbevillingen.

– Dette er et godkjenningsstempel for virksomheten. Når tillatelsen til bruktbilsalg henger på veggen, er dette en viktig bekreftelse på at firmaet har en historikk på å ha ting i orden. En slik tillatelse er ikke noe man får en gang for alle – blir firmaet avslørt i juks, kan de miste tillatelsen, understreker Kristensen.

– Brukthandelstillatelsen er bruktbilbransjens svar på restaurantbransjens smilefjes, og er absolutt et dokument bruktbilkjøpere bør være veldig oppmerksomme på, legger han til.

Nå kan oppkjøpere by på bilen din

Vil hindre at folk blir lurt

– Hvorfor er dette så viktig for en vanlig bruktbilkjøper?

– Det reduserer risikoen for å bli lurt. Reklamasjonsmulighetene er et kjempeviktig poeng her. Skjer det noe med bilen du kjøpte, hjelper det jo ikke med en reklamasjonsrett på fem år, dersom forhandleren er uærlig.

Brukthandelstillatelsen er en bekreftelse på at forhandleren er seriøs, og at man dermed ikke skal risikere å bli lurt. Skjer dette likevel, vil Politiet inndra tillatelsen, og nedlegge forbud mot videre drift.

– Vi ønsker å forhindre at folk skal bli lurt av de samme aktørene om og om igjen, for det er dessverre mange gjengangere i dette spillet, forteller Kristensen videre.

Bruksforbud rammer kundene hardt

– Brukthandelsloven er en av de korteste og enkleste lovene vi har. Dette er enkle regler å sette seg inn i – lette å forstå for alle, understreker han.

Selv bruker han mye tid på å kontrollere og ettergå nettopp at bruktbilhandlere har tillatelsen på plass.

– Har vedkommende ikke tillatelse, stenger vi butikken øyeblikkelig, inntil dette er i orden. Dersom vedkommende fortsetter etter at vi har sagt stopp, blir straffeloven neste steg, og da blir inndragning en relevant mulighet. Vi snakker her om utbytte av straffbare handlinger, fastslår han.

– Dersom vedkommende er tatt for samme forhold tidligere, kan det være aktuelt med anmeldelse. Bruksforbud for alle biler vedkommende har solgt, følger dessuten med, noe som kan ramme kundene hardt.

Kan avsløre snusk i tide

– Gjennom økt kontrollvirksomhet har vi blant annet avdekket folk som har fått avslag, men som har drevet videre i mange år. Noen bruker også tillatelse fra en «filial» som påskudd. Dette kan være veldig suspekt – og kan for eksempel være en hjemadresse, der det i alle fall ikke selges biler.

– Vi ser også at antall søknader om brukhandelstillatelse inn til oss har blitt mangedoblet det siste året, så det er tydelig at det har blitt lagt merke til at risikoen ved ulovlig drift er blitt vesentlig høyere, sier han, og ønsker seg et nasjonalt register for bruktbilomsetning.

– Vi mener dette ville være til stor hjelp for bruktbilkundene. Det er ganske vanlig at folk kjøper bil et godt stykke unna der de selv bor. Dersom de kunne slå opp i et slikt register, ville de kunne oppdage snusk i forkant – og spare titusener av kroner.

Bruktbil kan være en stor investering. Da er det viktig å velge en seriøs forhandler som har papirene i orden. Foto: Greentellect_Studio
Bruktbil kan være en stor investering. Da er det viktig å velge en seriøs forhandler som har papirene i orden. Foto: Greentellect_Studio

90 prosent via finn.no

– Hvis den samme bilen plutselig koster 30.000 kroner mindre hos en annen forhandler, er det gjerne en grunn til dette. Hvis du som kunde lar deg friste, kan resultatet fort bli store utgifter i etterkant.

– Finn.no er en veldig viktig aktør for oss i dette bildet, understreker Kristensen.

– Rundt 90 prosent av alle eierskifter i Norge går via dette nettstedet. Vi ser her stadig eksempler på enkeltpersoner som driver ulovlig bruktbilsalg, og dette er ett av de områdene vi jobber spesielt med nå.

– Vi forbereder derfor både regler og kontrollmekanismer som kan fange opp dette effektivt, og finn.no er positive – de forstår betydningen av å forebygge kriminalitet og at kunder blir lurt etter å ha brukt nettstedet.

For enkelt å omgå loven

– Men privatpersoner har vel også lov til å selge bruktbil uten å ha tillatelse for dette?

– Det er ingen problemer for noen med å legge ut sin egen brukte bil for salg når denne skal skiftes ut.

– Ulovligheten oppstår når noen kjøper opp biler for å videreselge dem. Da fremstår dette som næringsvirksomhet, og da må man forholde seg til andre lover og regler enn en privatperson behøver å bekymre seg for. Dessverre ser vi ganske mange slike på Finn.no.

– I dag er det dessuten for enkelt å omgå brukthandelsloven. Det er fullt mulig å registrere seg med firma for bruktbilhandel i Brønnøysundregistrene. Da får man et organisasjonsnummer, og med dette kan man få tilgang til for eksempel Finn.no

Bruktbilsalg: Derfor skal du takke nei til kjappe skambud

En av tre manglet tillatelse

– Dette vil vi ha en slutt på, og vi forbereder nå tiltak for å løse dette. Dette bør selvsagt gjelde hele landet, men vi starter i Oslo siden det er her Finn.no holder til. Vi vil gå inn for at alle som er registrert som firma på Finn.no skal ha gyldig brukthandelstillatelse for å fortsette å bruke nettstedet som markedsplass, sier Kristensen.

At behovet for en opprydding er stort, bekrefter en forundersøkelse Politiet gjennomførte i Oslo. Rundt 150 firmaer som annonserer på Finn.no ble sjekket, og resultatet var nedslående: En tredjedel – 50 firmaer – hadde ikke registrert brukthandelstillatelse i Oslo.

«Avdeling» av ulovlig verksted

– Vi støter på alle mulige varianter. Når noen har fått avslag, blir plutselig kona, eller andre familiemedlemmer, veldig opptatt av bruktbilsalg. Ulovlig brukthandel er mange ganger også en arena for arbeidslivskriminalitet – og noen som driver ulovlig er samtidig NAV-klienter, forteller han.

– Vi ser også at enkelte blir regelrett lurt til å være frontfigur for slik virksomhet.

– Ikke sjelden er en ulovlig bruktbilhandel en «avdeling» av et ulovlig verksted, forteller Kristensen, og advarer bruktbilkjøpere så sterkt han kan:

Ikke noe å hente

– Folk må være på vakt! Man kan jo starte med å innse at vil man kjøpe bil 30.000 kroner billigere, så er det kanskje en grunn til den mye lavere prisen!

– Forbrukerens problem er at han eller hun ikke ser alt som befinner seg bak fasaden, og firma som driver ulovlig, er gjerne heller ikke spesielt ærlige omkring en bils faktiske tilstand.

– Handler man med slike, vil det også være svært vanskelig å nå frem med en klage. Kommer det krav, legger ofte vedkommende bare ned firmaet – og starter på nytt umiddelbart. Da er det ikke mye å hente for noen, fastslår Kristensen.

ALLTID kontrakt!

– Hvordan skal kunden agere?

– Start med å se etter brukthandelstillatelsen. Hos en seriøs forhandler er denne et kvalitetsstempel som vil henge godt synlig i lokalene. Du kan også spørre Politiet om vedkommende har tillatelse. Er du i den minste tvil, velger du en annen forhandler.

– Husk ALLTID å skrive kontrakt som omfatter alt dere er blitt enige om, og møt alltid opp i butikken. Bruktbil kjøper du ikke i bakgater i Oslo, fastslår Kristensen til slutt.

Fritt frem for ID-svindel

Usikkert marked: Se hva bilselgeren mener