Denne ville forbikjøringen kostet sjåføren lappen

– Jeg nistirret framover etter møtende lys.

Erik Veim kjører vogntog. Under en tur på E16 mellom Aurland og Voss, opplever han noe som satte en skikkelig støkk i han.

I Stalheimstunnelen kommer nemlig et vogntog kjørende forbi. Ikke bare kjører vedkommende forbi vogntoget til Veim, men også et vogntog som kjørte foran han.

– Jeg nistirret framover etter møtende lys. Da han omsider la seg inn igjen, pustet jeg lettet ut, forteller Veim.

Forbikjøringen skjedde i et område av tunnelen som var uoversiktlig. Hadde det kommet møtende trafikk, ville det ganske sikkert gått veldig galt.

Etter at Veim la ut videoen på sin Facebook-side har klippet fått stor oppmerksomhet.

Trekker løs 40 tonns vogntog - med pappas stasjonsvogn

– Slike sjåfører bør fjernes

– Saken blir heftig debattert i de fleste transportbedrifter. De tilbakemeldingene jeg har fått på å legge ut videoen er positive. Alle er enige om at denne typen sjåfører bør fjernes, forteller Seim.

Etter det Broom kjenner til, skal det være snakk om et norsk vogntog, som foretar forbikjøringen.

– Det hjelper lite av størstedelen av oss yrkessjåfører kjører pent, når det kommer en slik på veien, sier Veim.

Dette kostet vogntogsjåføren lappen

Politiet: – Tar tak i saken

Politiet har vært i kontakt med Veim i ettertid. De har også kontaktet firmaet som eier vogntoget som foretok forbikjøringen.

– Firmaet vil følge opp saken, og har allerede gjort tiltak, sier lensmann i Årdal kommune, Magne Knudsen, til NRK.

Han sier videre at han har sett mange stygge forbikjøringer, men at dette er hinsides alt.

Siste: Etter det Broom kjenner til har sjåføren av vogntoget vedtatt et forelegg og førerkortet er beslaglagt.

Vegvesenet fikk tips – se hva de stoppet