Denne uken gjennomføres det en samordnet aksjon mot ruspåvirket kjøring over hele Europa, inkludert Norge. Foto: Scanpix.
Denne uken gjennomføres det en samordnet aksjon mot ruspåvirket kjøring over hele Europa, inkludert Norge. Foto: Scanpix.

Denne uken er det ekstra stor sjanse for å bli stoppet

Hyppige kontroller skal virke avskrekkende.

Kjøring i rus er en av de viktigste årsakene til dødsulykker i trafikken i Norge, sammen med høy fart og manglende bruk av bilbelte. Tall som er innhentet av Folkehelseinstituttet og UP viser at det gjennomføres omkring 140.000 kjøreturer i rus her i landet – hver dag.

Av dette tallet utgjør promillekjøring – som de fleste oftest forbinder med ruspåvirket kjøring – bare 10 prosent. Langt verre er det med narkotika, som står for ca. 40.000 turer, og medisiner med hele 86.000 turer.

– Kjøring i rus er derfor et av de viktigste fokusområdene for UP, fastslår UP-sjef Runar Karlsen overfor Broom.

Han kan fortelle at det denne uken gjennomføres det en spesiell aksjon mot ruspåvirket kjøring, samordnet over hele Europa.

Alvorlige trafikkulykker

– Kontroll-intensiteten er høyere prioritert, slik at enda flere blir kontrollert enn i en «vanlig» uke. Det har blitt veldig mange kontroller, der alle må gjennom den obligatoriske blåsetesten for alkohol, og der vi gjennomfører spyttester i tillegg for å avdekke narkotika eller legemidler. Etter at vi tok i bruk analyseinstrument for spytt, har vi hatt en klar økning av antall saker med slik ruspåvirkning, forteller Karlsen.

– 9.649 førere ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i 2018. Dette var en liten økning sammenlignet med i 2017.Rus forårsaker alt for mange alvorlige trafikkulykker. For politiet ligger det et spesielt ansvar i å bidra til å avskrekke folk fra slik atferd gjennom hyppige kontroller, legger han til.

Stadig flere blir tatt for ruskjøring

Hver dag kjører veldig mange med rus i Norge. Omfattende kontrollvirksomhet blir satt inn for å redusere antallet. Foto: Scanpix.
Hver dag kjører veldig mange med rus i Norge. Omfattende kontrollvirksomhet blir satt inn for å redusere antallet. Foto: Scanpix.

Inndragning kan skje ved lav promille

– De fleste sakene med alkoholkonsentrasjon over 2 promille – eller tilsvarende nivå på grunn av narkotika eller medikamenter – ble oppdaget gjennom tips eller trafikkuhell. I saker med under 1 promille alkohol eller tilsvarende med andre rusmidler, ble de aller fleste tatt i trafikkontroller – der promilletest som kjent nå er obligatorisk.

I Norge er grensen for alkoholkonsentrasjon i blodet satt til 0,2 promille. Denne grensen gjelder uansett om man ved en klinisk test fremstår som edru, og den er satt så lavt fordi myndighetene vil vise at alkohol og bilkjøring over hodet ikke hører sammen.

For en rekke andre rusmidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser som svarer til den påvirkningen man har ved 0,2 promille alkohol.

– Med promille i området 0,2 – 0,5 kan inndragning av førerkortet skje dersom vedkommende har førerretten på prøve, at det altså er mindre enn 2 år siden vedkommende avla førerprøven for første gang.

Mistet førerkortet fredag – ble tatt igjen lørdag

– Ruspåvirket kjøring er en av de viktigste årsakene til alvorlige trafikkulykker. Derfor har vi sterkt fokus på hyppige kontroller, sier UP-sjef Runar Karlsen. Foto: UP.
– Ruspåvirket kjøring er en av de viktigste årsakene til alvorlige trafikkulykker. Derfor har vi sterkt fokus på hyppige kontroller, sier UP-sjef Runar Karlsen. Foto: UP.

En og en halv månedslønn

– I tillegg kan inndragning skje dersom det foreligger skjerpende omstendigheter som dårlig sikt, vanskelige kjøreforhold, fartsovertredelser og uaktsomme forbikjøringer. Tap av førerrett i slike tilfeller bør være minst 6 måneder, sier UP-sjefen videre.

Ved siden av inndragning av førerkortet for kortere eller lengre tid, straffes ruspåvirket kjøring med både fengsel og bøter.

Bøtenivået står i forhold til påvirkningsgraden. Allerede på de laveste påvirkningstrinnene ryker det mange tusenlapper – og er promillen over 0,5 – eller tilsvarende for narkotika eller legemidler – skal boten i utgangspunktet tilsvare en og en halv brutto månedslønn.

Inndragning for alltid

– Fengelsstraff for promillekjøring kan være betinget eller ubetinget, men er vanligvis ikke aktuelt mellom 0,2 og 0,5 promille. Ved 0,5 – 1,0 idømmes som regel betinget fengselsstraff. Ved 1,0 – 1,5 kan både betinget og ubetinget fengsel idømmes, og over 1,5 promille idømmes som regel ubetinget fengsel.

Inndragning av førerkortet varierer i tid med alvorlighetsgrad. For de minst alvorlige tilfellene kan inndragningstiden være mindre enn ett år. Mellom 0,5 og 0,8 promille er det vanligvis snakk om halvannet år, og så øker lengden gradvis inntil det i verste fall kan være snakk om inndragning «for alltid».

Til det siste hører at den dømte kan søke om tillatelse til å avlegge ny førerprøve etter fem år.

UP tok rekordmange i fjor

Se video: Slik måler UP deg ute i trafikken