Dette er den nye hurtigtesteren politiet vil ta i bruk mot ruskjørere på veien. Den brukes ved at den puttes i munnen, og tester spyttet. (Foto: Politiet)
Dette er den nye hurtigtesteren politiet vil ta i bruk mot ruskjørere på veien. Den brukes ved at den puttes i munnen, og tester spyttet. (Foto: Politiet)

Denne skal hjelpe politiet å ta ruskjørerne

Ny test vil gi rus-indikasjon på et langt tidligere tidspunkt.

Fra nyttår begynner Utrykningspolitiet (UP) over hele landet å bruke en ny hurtigtester som kan gi en indikasjon på om sjåføren er påvirket av narkotiske stoffer, eller enkelte medikamenter eller medisiner, skriver ba.no.

– Vi møter på stadig flere på veien som vi mistenker for å være påvirket av andre stoffer enn alkohol. Utviklingen har vært skremmende, spesielt i Hordaland. Heldigvis har også terskelen blitt lavere for å melde fra om ruskjørere, og det er vi veldig glade for, sier UP-sjefen i Hordaland, Leon Nordanger.

UP i Hordaland har ennå ikke tatt hurtigtesteren i bruk.

– Vi skal på et kurs i Stavern i løpet av neste uke, og etter det vil testen bli tatt i bruk. Så langt er det bare noen få på Østlandet som har fått et kort innføringskurs, sier Nordanger.

Indikasjon

Det understrekes at testen på ingen måte vil være noe bevis dersom man blir stoppet og tester positivt:

– Den gir en indikasjon og gir grunnlag for en utvidet prøve, eksempelvis blodprøve eller urinprøve, sier Nordanger.

Hurtigtesteren vil fungere slik at den puttes i munnen, og analyserer spyttet i munnhulen. Deretter gir den et resultat.

– Hovedsaklig gjelder det stoffer som amfetamin, kokain, eller andre ulovlige narkotiske stoffer. Testen vil også kunne gi utslag for enkelte medikamenter, eksempelvis valium eller rohypnol, som er lovlige for enkelte, sier Nordanger.

Han sier at stadig flere blir stoppet i trafikken som ikke har resept på lovlige medikamenter.

– Folk som går på medisiner i henhold til legens anbefalinger har ikke noe å frykte. Dessverre ser vi ofte at lovlige medisiner enten blir brukt i for store mengder, eller av folk som ikke skal ha disse.

– Vil være en fordel

Nordanger mener den nye hurtigtesteren vil være en fordel både for politiet og for sjåførene:

– Den vil gjøre at vi kan bekrefte eller avkrefte en eventuell mistanke mye tidligere, før personen bringes inn til politihuset eller legevakten. Spesielt det med å avkrefte vil være en fordel, slik at folk ikke blir feilaktig sendt til utvidet prøve, sier han.

Tegn og symptomer

Alle nyutdannede politifolk i Norge får opplæring i tegn og symptomer på ruspåvirkning, etter at programmet først ble brukt i USA. Dette har blitt brukt i en del år i Norge, og går ut på observasjon av eksempelvis pupiller og andre kjennetegn.

– Det viser seg at i over 90 prosent av tilfellene hvor politiet har mistanke om rus, enten det er i veikanten eller på en restaurant, blir dette bekreftet på et senere tidspunkt. Denne hurtigtesteren er en del av politiets teknologiske utvikling, og vil kunne gi en enda sikrere indikasjon, sier Nordanger.

Les flere bil- og motorsaker fra ba.no her:

Les også: UP advarer mot å sjekke promillen med eget utstyr