Denne hånden skal redde liv

Et av flere nye skilt du vil få se neste år.

Dette skiltet skal hindre ulykker, blant annet i forbindelse med av  og påkjøringsfiler på motorveier.
Dette skiltet skal hindre ulykker, blant annet i forbindelse med av og påkjøringsfiler på motorveier.

På nyåret vil du kunne få se flere nye skilt på norske veier. Samferdselsdepartementet har nemlig vedtatt en ny skiltforskrift Blant dem: Et helt nytt trafikkskilt, populært kalt ’’Den østerrikske hånd’’, som skal stoppe bilister som kjører mot kjøreretningen.

– Det viser seg at man må ha flere terskler for å unngå at folk skal gjøre feil på påkjøringsramper til motorveier. Noen av de verste trafikkulykkene har skjedd på denne måten, derfor har jeg etterlyst tiltak i flere år, sier rådgiver Leif N. Olsen i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub i en pressemelding.

Han er glad for at veimyndighetene nå innfører dette skiltet.

– Ser du dette skiltet når du er ute og kjører, da skjønner du at du er på ville veier, sier Olsen.

Del med Facebook-vennene dine

Stressulykker

De to siste årene har det vært rundt 100 tilfeller av kjøring mot kjøreretningen i Norge. Fra 2002 til 2010 ble fem personer drept og rundt 30 skadd i slike ulykker, ifølge en rapport fra Statens vegvesen.

– Det har vært viktig å finne et universelt skilt som alle kan forstå, ikke bare nordmenn. Derfor falt valget på den tydelige hånden, skiltet som opprinnelig kommer fra Østerrike, sier overingeniør Gry Horne Johansen i Vegdirektoratet

Hun håper skiltene vil være på plass så raskt som mulig over nyttår.

LES OGSÅ: Dette skiltet er ulovlig

Flere eldre

Ifølge undersøkelser er det helst eldre og/eller stressede sjåfører som forviller seg inn på veier mot kjøreretningen.

Stressede sjåfører er ofte personer som ikke finner fram til reisemålet sitt, ikke finner riktig vei og som derfor gjør kritiske feil. Sjåfører i mental ubalanse eller i rus kan også foreta slike feilhandlinger, ifølge rapporten fra Statens vegvesen.

Ettersom trafikken øker i Norge, blir det stadig flere høyhastighetsmotorveier, med flere av- og påkjøringsramper, og det kan resultere i flere ulykker.

– Utbyggingen av veinettet bidrar til at trafikkbildet noen steder blir ganske komplisert. Samtidig får vi flere og flere eldre sjåfører på veiene, og erfaringsmessig er det de som har størst problemer med å takle slike situasjoner, sier Leif N. Olsen i KNA.

LES OGSÅ: Vegvesenet lærte ikke av svenske-feilen