Denne bilen ble EU-godkjent ...

Nå har verkstedet mistet retten til å utføre kontroller.

Denne bilen var nettopp  EU-godkjent - men i så dårlig forfatning at Statens vegvesen mener den umulig ville blitt godkjent dersom den hadde blitt kontrollert på riktig måte. Foto: Statens vegvesen.
Denne bilen var nettopp  EU-godkjent - men i så dårlig forfatning at Statens vegvesen mener den umulig ville blitt godkjent dersom den hadde blitt kontrollert på riktig måte. Foto: Statens vegvesen.

Juks med periodisk kjøretøykontroll (PKK) - eller EU-kontroll som det kalles på folkemunne - er dessverre ikke et helt ukjent fenomen.

De fleste godkjente bilverksteder kan utføre denne kontrollen, i tillegg til NAFs testestasjoner. Og tar man ikke kontrollen innen angitt frist, risikerer man å bli stoppet og få skiltene klippet.

Store rustangrep

Nå har Statens vegvesen Region sør fratatt to bedrifter myndigheten til å utføre PKK. Det skjer etter stikkprøvekontroller, skriver Tønsbergs Blad.

– Etter en trafikkulykke fikk vi en bil inn i kontrollhallen på Tønsberg trafikkstasjon. Papirene viste at den nettopp hadde hatt EU-kontroll, men bilen var i så dårlig forfatning at den umulig hadde blitt godkjent hvis den hadde blitt kontrollert etter kontrollveiledningen. Begge bærearmene i bakstillingen på bilen hadde store rustangrep, forteller leder av Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region sør, Einar Eskilt, til Tønsbergs Blad.

Nå blir kontrollen strengere - og dyrere

Flere advarsler

Kontrollorganet skal tidligere ha fått skriftlige advarsler fra Vegvesenet, dermed ble godkjenningen nå tilbakekalt.

Det andre kontrollorganet som mistet godkjenningen hadde fått flere skriftlige advarsler, rundt ulike forhold. Nå har ingen av dem anledning til å utføre kontroller de neste seks månedene.

Verkstedet fant syv feil - NAF fant ingen

Ødelegger for de seriøse

Broom har skrevet om denne tematikken ved flere anledninger. Vår egen bilekspert Benny Christensen har selv mange år bak seg i bilbransjen, som blant annet bilmekaniker og verksmester. 

- Dette er dessverre ikke så uvanlig, og vi skal være glade for at Vegvesenet har fokus på saken. Det er jo slik at det er "sorte får" i de aller fleste bransjen og bilbransjen er ikke noe unntak.

– Kjenner man de "rette" personene, er det ikke noe problem å få EU-godkjent en bil "over telefonen" – eller bare ved å stikke innom. Det er jo ikke vanskelig å jukse  hvis man vil. Men for bransjen er selvfølgelig dette svært uheldig. De som gjør ting som dette, ødelegger for alle de seriøse som er i stort, stort flertall. Derfor synes jeg det er bra at de som jukser blir tatt, sier Benny.

Mobile scannere

For å komme jukserne til livs, tar Statens vegvesen blant annet stikkprøver av biler som nylig er godkjent.

Dette gjøres ved hjelp av mobile skiltscannere som registrerer alle biler som passerer. Hvis systemet oppdager biler som har blitt EU-godkjent i løpet av de tre siste ukene, kan de bli vinket inn til kontroll, enten på stedet eller i kontrollhall. Da er det en relativt kurant sak for Vegvesenets folk å se om kontrollen er gjort på forskriftsmessig måte eller ikke.

LES OGSÅ: Sparte 15.000 kroner på EU-kontrollen