Det var en 2005-modell Toyota Land Cruiser klageren kjøpte. Bilen var bra, men så var det dekkene, da... Illustrasjonsfoto.
Det var en 2005-modell Toyota Land Cruiser klageren kjøpte. Bilen var bra, men så var det dekkene, da... Illustrasjonsfoto. Foto: Mad4Wheels

De nye vinterdekkene var ti år gamle

Da var det ikke nok at bilen var solgt «som den er».

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Det er ingen mangel på historier om folk som føler seg lurt ved bruktbilkjøp, selv om ikke alle handler om de største beløpene.

Et ferskt eksempel på dette, er trønderen som mot slutten av 2019 kjøpte en 2006-modell Toyota Land Cruiser hos en bruktbilforhandler lenger sør i fylket. Bilen var gått 242.000 kilometer, og den endelige kjøpesummen ble 170.000 kroner – etter at kunden hadde fått et avslag på 30.000 kroner.

Til gjengjeld ble det anført i kontrakten at bilen ble solgt «som den er» - «Kjøper har fått vesentlig prisavslag, så bilen selges uten garanti/reklamasjonsrett. Selges «as is/rep.objekt» ble det fastslått.

Privat bruktbilhandel: Så lett er det å bli lurt

Dekk fra 2010

Land Cruiseren var EU-godkjent, og teknisk var alt greit, fastslo kjøperen, som selv er bilmekaniker.

Det som til slutt ble en avgjørende snublestein for selger, var at det i annonsen for bilen ble skrevet at den hadde «Helt nye Nokian sommerdekk – nye Nokian vinterdekk pigg». Ifølge klageren informerte selger også muntlig om at bilen hadde nye vinterdekk. Klageren undersøkte derfor ikke dekkene nøye, men tittet på mønster og pigger som han syntes så bra ut.

Denne oppfatningen skulle endre seg drastisk tre måneder etter kjøpet, da han oppdaget at dekkene ikke var nye. Han syntes rett og slett de fungerte dårlig, og snakket med en kollega om dette. Kollegaen fant da ut at dekkene var produsert i 2010, og klageren fremholdt at maksimal forsvarlig alder på dekk er fem år.

Piggdekkene så bra ut da klager prøvekjørte bilen, men så oppdaget han at de var produsert i 2010. (ill.foto )
Piggdekkene så bra ut da klager prøvekjørte bilen, men så oppdaget han at de var produsert i 2010. (ill.foto ) Foto: Nokian Tyres

«Kan være mangelfull»

Klageren mente at innklagde hadde gitt feilaktige opplysninger, slik at det oppsto en mangel ved kjøpet. Denne mente han burde gi et prisavslag på 6.950 kroner.

Innklagde var ikke enig i dette. Han mente for sin del at bilen var blitt nøye gjennomgått og prøvekjørt av klageren før kjøpet. Innklagde understreket at vinterdekkene satt på bilen ved denne gjennomgangen, og at klageren ikke hadde noen kommentarer til disse. Han avviste også at det skulle ha blitt sagt at vinterdekkene var nye, hverken på stedet eller i telefon – og at dette heller ikke fremgikk av kontrakten. Han viste også til forbeholdet på Finn.no om at «annonsen kan være mangelfull. Fullstendig salgsinformasjon og opplysninger iht opplysningsplikt kan fås direkte fra selger».

På hjemvei med bruktbil - så falt det ene hjulet av

Ulike forklaringer

Han var heller ikke enig i at fem år nødvendigvis var en holdbarhetsgrense for dekk, og at det var «urimelig av klager å klage på vinterdekkene tre måneder etter kjøpet.

Etter noe frem og tilbake endte saken som uforlikt i Forbrukerrådet – og havnet deretter i Forbrukerklageutvalget.

Her ble det særlig lagt vekt på opplysningene fra salgsannonse og kjøpekontrakt, siden partene har forklart seg ulikt om hva som var blitt sagt før kjøpet.

En Land Cruiser klarer de fleste forhold greit - men dekkene må selvsagt være bra. (ill.foto)
En Land Cruiser klarer de fleste forhold greit - men dekkene må selvsagt være bra. (ill.foto) Foto: Mad4Wheels

Prisavslag - enstemmig

«Når bilen annonseres med informasjon om at det medfølger nye vinterdekk og det senere viser seg at dekkene er produsert i 2010, er det etter utvalgets mening en feilopplysning.

Selv om dekkenes produksjonsdato og dato for når dekkene ble kjøpt ikke nødvendigvis samsvarer, finner utvalget det usannsynlig at dekkene kan ha vært oppbevart hos dekkforhandler såpass mange år som det her er snakk om før disse ble solgt. Opplysningen om dekkene kan ha innvirket på kjøpet, særlig hva angår kjøpesummens størrelse. De uriktige opplysningene antas derfor å ha innvirket på kjøpet. Det foreligger således en mangel,» skriver utvalget.

Resultatet ble at «det foreligger en kjøpsrettslig mangel», og konkluderte enstemmig med å gi klageren medhold i et prisavslag på 6.950 kroner

Forbrukerklageutvalget avgjør

Uenighet etter en bilhandel kan dreie seg om forskjellige sider ved handelen, noe som viser at fallgruvene er mange! Oftest er det en kjøper som føler seg lurt, og mener at han eller hun ikke har fått det vedkommende har betalt for. Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden rundt to år.

Kjøp og salg av bil: Her er tabbene du må unngå

Video: Dette er kravene til mønsterdybde på dekkene